Goed nieuws

In bijna elke provincie verdubbelde het aantal zonnepanelen in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor. Een record.
De meest positieve voorspellingen worden zelfs overtroffen.

We voeren als maar minder oorlog en er vallen als maar minder doden.
In de oudheid was de kans door geweld gedood te worden 1 op 6
Nu 1 op 41.000 wereldwijd.
In Nederland 1 op 170.000 op een geweldadige dood.
Vier continenten zijn vrijwel oorlogsvrij.

De kans op kernoorlogen is afgenomen.
In 1985 waren er 62.000 kernwapens.
In  2014 16.000.

In 2016 is de uitstoot van CO2 niet meer toegenomen ondanks een groeiende wereldeconomie.
Nu moet hij gaan dalen en daar moeten we allemaal aan gaan werken.

In 2015 werden 500.000 zonnepanelen per dag geplaatst op de wereld.
India opende in 2016 de grootste zonnecentrale ter wereld.
Windenergie begint goedkoper te worden dan energie uit kolen. Zonne-energie is in vijf jaar 80 % goedkoper geworden.
 
Van uitsterven geredde dieren
- de zeekoe
- bultrugwalvissen
- reuzenpanda's
Er zijn weer wolven in Duitsland (150)
Grizzly beren in Yellostone park zijn verzesvoudigd sinds 1957.
Tijgers in Azie groeien weer. 600 er bij.

China verbiedt de handel in Ivoor vanaf 2017.

Extreme armoede, het aantal oorlogsslachtoffers, de kindersterfe, de misdaad, honger, kinderarbeid, het aantal doden bij natuurrampen en het aantal vliegtuigcrashes zijn de afgelopen decennia omlaag gevlogen.

Dankzij de inzet van biologische gewasbescherming met onder meer sluipwespen, roofmijten, bacteriën en schimmels, is het gebruik van pesticiden en andere chemische bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw in de afgelopen vijftig jaar wereldwijd met 50 tot 90 procent gedaald. 

De mensheid heeft een buitengewone vooruitgang geboekt in het terugdringen van besmettelijke ziekten en hun gevolgen. Mensen zijn ook weerbaarder geworden tegenover extreme weersomstandigheden en natuurrampen. Geweld nam in al haar vormen aanzienlijk af en is waarschijnlijk op haar laagste punt ooit, ondanks de verschrikkingen van de 20ste eeuw en het huidige terrorisme.

Globaal gezien schoven mensen op van autocratische regeervormen naar de liberale democratie, gekenmerkt door de rechtsstaat en een groeiende vrijheid.

Persoonlijke, economische en politieke vrijheden verspreidden zich wereldwijd en worden vandaag ruim geaccepteerd als universele waarden. Modernisering bevrijdt vrouwen van traditionele rolpatronen, terwijl zij zelf steeds meer zeggenschap krijgen over de eigen vruchtbaarheid. Een historisch hoog aantal mensen – zowel in percentage als in absolute cijfers – is bevrijd van onzekerheid, schaarste en uitbuiting.

Dankzij technologische verbeteringen in de landbouw sinds 1960 halveerde de gemiddelde hoeveelheid land dat nodig is om gewassen te telen en om dieren te voederen.

Intensivering van de landbouw en het afnemend gebruik van hout als brandstof, heeft gezorgd voor een netto herbebossing in vele delen van de wereld. Ongeveer 80 percent van New England is vandaag bebost, tegenover ongeveer 50 percent aan het einde van de 19de eeuw. Gedurende de laatste 20 jaar is de hoeveelheid land voor bosbouw en houtproductie met 50 miljoen hectare afgenomen, een gebied zo groot als Frankrijk.

De hoeveelheid water nodig voor een gemiddeld dieet nam met bijna 25 percent af gedurende de laatste halve eeuw.

Vleesconsumptie is over haar hoogtepunt heen in vele rijke landen en verschuift van rundvlees naar proteïnebronnen waarvoor minder land nodig is.

100 miljoen kinderlevens zijn sinds 1990 gered.

Op het gebied van armoede weten we nu beter wat echt helpt: conflicten slechten, meisjesonderwijs, vrouwenemancipatie, ondervoeding aanpakken, gezinsplanning ondersteunen etc.

Voor het eerst leeft minder dan 10 % van de wereldbevolking in extreme armoede.

Er wordt gewerkt aan het verminderen van mensenhandel en 40 miljoen personen die moeten werken als slaven.

In 2018 groeit de economie harder dan verwacht, is de werkeloosheid historisch laag en het consumentenvertrouwen hoog. Onze auto's worden veiliger, duurzamer en comfortabeler. We leven als maar langer en onze kinderen zijn de gelukkiste op de wereld. 

Sinds 1950 is de levensverwachting van mensen gestegen van 48 naar 71.
Sinds 1990 is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft en rond moet komen van $1,90 per dag met de helft is afgenomen.
Sinds 1990 hebben 2 miljard mensen toegang kregen tot veilig drinkwater en sanitair bij een groei van de wereldbevolking van 40%

De onderstaande top 20 geeft aan hoe we eneorm veel kunnen doen aan klimaatverandering. 

top20

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%