Revolutie in de agrarische sector

Van zelfsturende tractors tot sensoren in gewassen: precisielandbouw biedt enorme kansen. Van efficiëntere bemesting tot het optimaliseren van de groei van gewassen. Precisie-grondbewerking - zaaien - gewasmanagement - oogsten - data-analyse en evaluatie.

robottractor

De automatisch gestuurde traktor.

drones in de landbouw

Drones in de landbouw
greentech

Een toekomstige groenteteeltrobot die in het open veld moet kunnen opereren. Foto Arvalis

De robotboer (farmboer) heeft nooit rugklachten, werkt dag en nacht door en is ook nog heel precies. Het is een een rijdend apparaat dat straks groenten grotendeels zelfstandig moet telen.

In GreenTechLab werkt Fontys samen met adviesbureau Arvalis.

In de duurzame teelt worden  verschillende groentesoorten door elkaar telen omdat de planten elkaar dan versterken. Het is een vorm van ziektepreventie.

FarmBot kan water geven, onkruid bestrijden en zaaien natuurlijk. Een precisiewerk dat telers met een pincet doen. FarmBot geeft elk zaadje een unieke code. Daarom weet hij precies waar in de teeltkist de sla en de spinazie staan. Ook meet hij voortdurend de groei van de gewassen. Dat doet hij ook al bij een boomkweker. Hij moet straks ook tussen de boompjes schoffelen.

Alle technologie die nodig is voor een goed functionerende 'roboboer' bestaat al, maar moet worden verfijnd.

Hij moet schadelijke insecten leren herkennen, maar ook plantenziekten en onkruid.

DEEP agriculture

Via 'deep learning' leert de robot een kropje sla van een bos brandnetels te onderscheiden.  Je laat hem bij wijze van spreken duizend verschillende foto's van brandnetels zien. Straks zal hij bij het onkruid wieden het groen scannen en razendsnel vergelijken met die duizend foto's om te concluderen of het sla is of brandnetel. In een volgende fase zou FarmBot gekoppeld moeten worden aan een zelfrijdend systeem, waarmee hij zich autonoom door het veld beweegt.

Volledig zelfsturende kassen waarbij computers het overnemen van mensen om de opbrengst in kassen te verhogen.
(eerste experiment in 2018 in Wageningen ism Tencent - de grootste computergigant uit China)

Internet of food.

Een online verbonden, data gedreven keten van Agrifood;
verbonden met de slimme leefomgeving,
met intensieve online interactie tussen consument en producent.

In een regionale systeembenadering (maar in een modiale context) waarbij de leefomgeving, de producent en de consument weer verbonden worden.

Met maaltijdpakketten (hello frresh) Takeaway delivery (thiusbezorgd.nl) farmersmarket online en communicty supported agriculture.

Precisielandbouw: revolutie in de agrarische sector

Het gebruik van drones in de landbouw heeft voordelen als:

  • Beschikbaarheid van veel verschillende sensoren
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Snelle en accurate verkenning
  • Nauwkeurige ruimtelijke referentie
  • Verminderde kosten in meststoffen en recepten
  • Beoordelen van alle uitgevoerde acties
  • Productie voorspelling
  • Tool die helpt bij het maken van beslissingen
  • Traceerbaarheid

Een voorbeeld is in rijst in Japan, waar het gebruik van drones de productieopbrengst met 15% heeft verhoogd en de productiekosten daalden met 30%!

Gezonde vegetatie absorbeert het grootste deel van het zichtbare licht dat erop komt, en weerspiegelt een groot deel van het nabij infrarood licht. Ongezonde of dunne vegetatie weerspiegelt meer zichtbaar licht en minder nabij infrarood licht. Door dit te monitoren is te zien hoe gezond gewassen zijn.

Precisielandbouw richt zich op de optimalisatie van landbouwinputs zoals meststoffen, pesticiden, water, enz. en op het verhogen van de opbrengsten, vermindering van de kosten van teelt en vermindering van de milieueffect door middel van specifiek management in verband met tijd en plaats.

smart agriculture