E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

Banken en ons geldsysteem

De economie is niet meer dienend aan de samenleving, maar de samenleving wordt gedwongen dienend te zijn aan het verdienvermogen van de economie.

2016 De Europese bank creëert per maand 80 miljard nieuw geld en dat tot 3000 miljard om de Europese economie te stimuleren. Ze kopen obligaties op van landen waardoor banken meer ruimte krijgen geld te lenen aan het bedrijfsleven. Maar hierdoor wordt er door obligatiehouders schandalig verdiend, gaat nog meer geld naar mensen die het al hebben. Welgestelden worden slapende rijk. De banken weten niet waar de kredieten aan uit te geven. 90 % blijft in het financiële systeem zitten. In deze tijd is de garantie dat banken hun geld terug krijgen van bedrijven waar ze het aan lenen te klein. Zo zit Apple en google ook op 50 miljard terwijl ze niet weten waarin ze dat moeten investeren.
We zijn het kapitalistisch systeem aan het herstellen maar zorgen er niet voor dat het eerlijk verdeeld wordt. De ongelijkheid wordt groter. Het was beter geweest te investeren in onderwijs, klimaatverandering etc. in plaats van te investeren in investeerders.

In Groot Brittannië is de optelsom van lonen in 2016 even hoog als in 2007 maar het totale vermogen is 30 - 40 % gestegen. De injectie van 80 miljard per maand vergroot de ongelijkheid in inkomens. Het komt grotendeels terecht in de zakken van vermogenden.  
In de V.S. is die ongelijkheid nog veel groter. Daar verdient een CEO 200 x het loon van een gemiddelde werknemer. De belastingdruk verschuift van bedrijven naar de burger.
("we hebben een rentenierseconomie opgebouwd waarin het loont op je kont te blijven zitten en van je vermogen te leven in plaats van producten te produceren m.b.v. dure arbeid en schaarse grondstoffen en dus werkgelegenheid te creëren. We zouden banen moeten creëren (met die 80 miljard per maand) om fossiel vrij te worden en de zorg te verbeteren"..Ann Pettifor Brits econoom)  
We moeten af van private banken en alles zou weer een overheidstaak moeten worden.

Eind 2016 geeft de Italiaanse staat 20 miljard belastinggeld aan Monte Dei Paschi de oudste bank ter wereld en de derde bank van Italië. Ze dreigden om te vallen. Maar de nieuwe regels zijn dat eerst ook de aandeelhouders moeten betalen. 13 miljard. Alleen niemand weet of ze dat kunnen. In Italie staat 360 miljard uit aan slechte leningen (leningen die waarschijnlijk nooit terugbetaald worden. Dat is 20 % van de hele begroting van Italië.

De winsten worden geprivatiseerd en de verliezen worden afgewenteld op de samenleving.

Alles moet worden betaald uit de reële economie en economische groei. Als we dat proberen te bereiken met industriële productie, ontstaat er steeds meer druk op onze Aarde.

Ball outs = banken die omvallen worden door de belastingbetaler overeind gehouden
Ball ins = eerst moeten partijen bloeden die een belang hebben in de bank. Aandeelhouders, obligatiehouders, andere schuldeisers, spaarders met meer dan € 100.000 (maar dit zijn in Italië de pensioenhouders.

We moeten een omslag in het denken te maken van maximalisatie van winst naar de berekening van de integrale waarde. Daarbij moet je de financiële kant, de sociale kant en de omgevingskant of environmental kant integreren. Dus niet slechts optellen, maar dat je ze alle drie meeneemt, ingewikkelder is het niet volgens Schoenmaker.

Trias pecunia

1. Vermijd gebruik van geld. 
2. geld van stakeholders en betrokkenen die ook kennis e.d. inbrengen
- groei langzaam dan heb je niet zoveel kapitaal nodig.
- stakeholders als overheid, NGO's, aandeelhouders, eigenaars, medewerkers
3. Vreemd vermogen b.v. vanuit de keten; afnemers, leveranciers
Betalingen via social media (crowdfunding oneplanetcrowd.nl of share2start.nl) De hebben geen hoge transactiekosten; vroeg contact eindgebruikers
Transparant (wat banken niet zijn) Vooruit betalen..je krijgt als eerste het product. 

In 2009 werd 530 miljoen via social media geïnvesteerd in 2012 2700 miljoen.

De united munt

2019: Vijftig duurzame organisaties betalen elkaar nu al enkele jaren met de circulaire, duurzame munt United. In 2016 was de digitale, circulaire munt United een feit. Bedrijven betalen van alles met de valuta: van duurzame koffie tot groene leaseauto’s. Zij kunnen de munt echter alleen uitgeven binnen het eigen bedrijvennetwerk United Economy, een coöperatie van Nederlandse bedrijven met duurzaamheid in het vaandel, waarvoor de deelnemende bedrijven een jaarlijkse contributie betalen. Circulair geld gaat echt over ruilen; over direct transacties doen met elkaar.

Tegenwoordig is het rendabeler om in speculatie te investeren dan om in productie te investeren. Mede daardoor groeit sinds eind jaren ’70 het geldaandeel in de speculatieve wereld. Dat is nadelig voor bedrijven. We zitten met een systematisch probleem. Er vloeit gewoon te veel geld weg naar de speculatieve wereld om voldoende in omloop te houden om de producten van gewone bedrijven te kopen en dus dreigt er crisis.

Een circulaire munt biedt tegenwicht. De munt blijft in de reële economie en wordt oneindig duurzaam besteed.

Meer staat hier op de site van duurzaam bedrijfsleven.  

Digitale valuta,

Flinger bij snel betalen krijg je korting

Kickstarter.
Wat zou een bankier bij Goldman doe als ie 5 miljoen dollar had ? Vragen waar de rest is gebleven.
Wat is een econoom ? Iemand die het oneens is met de andere econoom.
Economen hebben zeven van de laatste drie crises goed voorspeld, dus economische wetenschap is niet waardeloos.

1. vermogensbeheer, van oliestaten, pensioenfondsen rijken die beleggen in obligaties, aandelen  
2. de bancaire wereld, hypotheken, sparen, betalingsverkeer, leningen 
3. het verzekeringswezen.
Daar omheen accountants, kredietbeoordelaars, consultants, financieel advocaten, heathunters, IT bedrijven. 
Private equity bedrijven opkopen en met winst verkopen.

De sector als geheel is meedogenloos gericht geraakt op winst en op het naaien van de klant. Dat komt door de deregulering. 
Sales officers zijn hyena's, wolven tijgers. Sommigen zijn meer een slang.  De beurs is een aquarium met haaien.
Je hebt front-office, middle office back office.
Back office heb je risk & compliance. Mensen die risico's berekenen en of alles volgens de regels gaat.

Sommige handelaren verliezen miljarden rogue = schurkenhandelaar. Ondanks risk & compliance. Ze ontduiken sancties, hebben witwaspraktijken en verkopen financiele producten die later enorme verliezen opleveren.

De handelaar profiteert en als je pech hebt dan draait een ander er voor op.  
Rape & Pillage verkrachten en brandschatten.
To have lunch or to be lunch.
The sheep get slaughtered.
Trek het vel over hem heen.
De handelsvloer is een giftige destructieve omgeving. Klanten zijn muppets. Caveat emptor = weet wat je koopt. En dat is vaak onduidelijk.

De beurs is niet immoreel maar amoreel. Goed en kwaad komt niet voor.

Belastingontduiking is belastingoptimalisatie. Business friendly = corrupte advocaten en accountants. 

Verzekering tegen faillissement =credit default swap. Je kan je zo beschermen tegen schommelingen. Hypotheekfondsen kochten samengepakte hypotheken.
Er worden als maar meer schulden aan het oog onttrokken. Je kan een kater wegdrinken met nieuwe alkohol maar zo verwoest je wel je lever.
De financiële wereld gaat over technologie en data. Die beide worden goed betaald en komen samen bij de Quants.
6 mei 2010 - flits crach. Een paar minuten een ongekende val. Vrijwel meteen er na was alle verlies weer hersteld. 
Banken zijn too big to fail geworden
De IT systemen zijn kwetsbaar door overnames (van banken met andere systemen) in verschillende landen. 
Naar waar de winsten vandaan komen wordt niet gevraagd. 
De kredietbeoordelaars worden door de banken zelf betaald en de goede worden weggekocht. In 2008 bij de crach gingen mensen hamsteren, pinnen, goud inwisselen, kinderen evacueren naar het platte land, wapens inslaan en geld op een veilige bank zetten. 
Sinds de overname door de Amerikanen is iemand meer zeker en vliegen ouderen er uit. 
Bankmensen hebben hun kinderen op dure elitaire scholen. Hoge hypotheken bij hun eigen bank tegen lage kosten. Als je ze ontslaat is de ramp niet te overzien. 
Er wordt keihard voorgelogen. 
Belangenverwikkeling en perverse prikkels maken de bankenwereld ziek.

Men vindt het goed dat zakenbanken fuseren met beursgenoteerde consumentenbanken. Men laat hypercomplexe producten toe. Een bank is een dienstverlener en hoort niet op de beurs. De beurs is een kapitaalmarkt waar verwachtingen worden verhandeld. Voor ondernemingen met een hoge verwachting .  Banken kunnen dit niet waarmaken tenzij ze hypotheken, verzekeringen en beleggingen met hoge marges aan klanten verkopen. Daar is de klant niet bij gebaat. ABN AMRO naar de beurs is waanzin volgens Sjoerd Romme hoogleraar Ondernemerschap & Innovatie TU Eindhoven.
De sector heeft nieuw DNA nodig. Dat is nodig want men denkt dat het niet meer anders kan. 

Beoordelaars worden betaald door degenen die kredieten leveren. Accountants mogen bijklussen als consultant.
De politiek is een springplank naar de sector (waarna je veel meer verdient).
Banken willen bedrijven en burgers zoveel mogelijk geld laten lenen. Anderen helpen dat aan het zicht te onttrekken. Zo kan nog meer geleend worden.
Leningen worden verpakt, doorverkocht verstrekt en geprivatiseerd.
Waar alle liefde is verdwenen bestaat alleen nog maar de wil tot winnen. 
Geld is voor de samenleving als bloed voor je lichaam. Te veel bloed of te weinig => verstoring.

Economen zeggen hoe meer concurrentie hoe meer innovatie. Maar vermijden van concurrentie  / openhied e.d. kan uiteindelijk waardevoller zijn.
Vaak zijn we meer gediend bij het verbinden van ideeen dan het beschermen.

De wereld is elk moment in staat tot buitengewone veranderingen maar alleen als de tijd er rijp voor is.

Hoe groter een stad hoe creatiever. 10 x groter 17  x creatiever. Volgt de kwartregel.  

In de prijs verrekent men niet alle kosten. De prijs zou de kosten moeten laten zien op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

Omdat de moderne technologie arbeid laat verdwijnen zouden we misschien wel kunnen gaan naar een 21 urige werkweek.

We zouden m.b.t. het inkomen uit moeten gaan van bestaanszekerheid en een basisloon. Dat zou de economie drukken maar de ecologie helpen.

We aanvaarden gewoonweg problemen als armoede en klimaatverandering. We overtuigen ons er voortdurend van dat er niets aan te doen is.

Misschien moeten we naar consumtiequota, groeiquota, vliegquota.

Moeten we gaan van economisch evolutionair denken naar ecologisch revolutionair.

De rijken hebben een veel grotere ecologische voetafdruk dan de armen. Vervuiling is niet klassenonafhankelijk.

Tegenwoordig gaat het tussen de
mondiaal mobiele klassen van welgestelden ten opzichte van de ecologisch gebonden klasse van het grootste deel van de bevolking. Daarnaast is de gerontocratische kaste steeds groter aan het worden. Is de bevolkingsgroep van ouderen.

De ecologische voetafdruk holt achteruit. We hebben een financieel crisis maar misschien is op de wereld de ecologische en sociale crisis nog veel groter.
Banken creëren zelf geld. 90 % van het geld is door banken gecreëerd en dat lijkt een piramidespel.
Als je hoog in de piramide zit betaalt het spel goed uit. Hoe lager hoe moeilijker. De onderste spelers zijn de dupe. Men voelt het gevaar niet totdat mensen om je heen in paniek raken.  

Je leent van de toekomst. De rente die op het geld staat is er niet. Alleen als je uitgaat van groei.
Grote instellingen kunnen gemakkelijk geld lenen. Zij kunnen doen aan landgrabbing en het opkopen van van alles.

Als de economie meer dienend wordt aan de samenleving, herstellen we onze stuurinformatie. Dan kan duurzaamheid nooit een saus zijn voor de strategie van ondernemingen, maar zal het onderdeel van het fundament moeten zijn. En laten we zien dat empathie best een zinvol onderdeel kan zijn van een bedrijfsstrategie en tegelijk aantonen dat de markt en stakeholders dat ook nog eens belonen!      

Super rijken

Er bestaan eliteclubjes van miljardairs en miljonairs die met slinkse constructies geld wegsluizen en verborgen houden voor de belastingdienst. Daarbij maken ze gretig gebruik van de diensten van landen, bankiers en accountants. Groot geld kent geen grenzen, wetten wel, dus opsporingsdiensten ook. Ze zijn immuun voor de wet. Het zorgt voor drie nullen: nul belasting, nul verantwoordelijkheid en nul consequenties. Je komt overal mee weg. Het regeert de wereld. Aldus Oliver Bullough in Moneyland. Hun geld stroomt langs allerlei trajecten tot niemand er nog een spoor van ziet.

Als je bijvoorbeeld in Florida wilt weten van wie een huis verderop in de straat is, dan moet je onderzoek plegen op de Maagdeneilanden. Als je geld hebt, wil je het ook uitgeven maar niet op een saai afgelegen eiland maar b.v. in Londen, New York, Maimi, Vancouver en Los Angeles.''

Je hebt de landen waar het geld vandaan komt en landen waar het heen gaat. Nederland is een doorgeefland en staat daarbij aan de top vooral voor Russisch geld en de bouw van luxe jachten. Ons belastingsysteem is te nadelig voor ze terwijl dat in londen veel gemakkelijker is. Ze hebben daar allemaal een groot huis. 

Kapitaal dat buiten zicht is ondergebracht bij banken buiten het eigen land maakt veel kapot. In bijvoorbeeld de Oekraïne werd men verraden door een eliteclubje dat het land plunderde en miljarden wegsluisde. Men schat dat elk jaar in ontwikkelingslanden tussen de 20 miljard en biljoen dollar wordt weggesluist.

Het maakt de kloof tussen rijk en arm enorm. Bedrijven als Google, Apple en Shell hebben de regels niet overtreden, maar zij hebben die wel zo omgebogen dat ze er op financieel gebied optimaal van kunnen profiteren.

Het vermogen van beleggingsmaatschappijen

In 2019 was het vermogen van beleggingsmaatschappijen in Nederland is nog nooit zo hoognamelijk 924,4 miljard.