Werktuigbouwkunde & duurzame ontwikkeling

Werktuigbouwkunde en duurzame ontwikkeling hebben veel met elkaar te maken. In deze publicatie wordt de stand van zaken in het bedrijfsleven en het universitair onderwijs beschreven.

De vakreview

De auteur ir. A. Kirkels (Technische Universiteit Eindhoven) heeft met dit boekje een eerste aanzet willen geven voor mensen die aan de slag willen met de integratie van duurzame ontwikkeling in opleidingen Werktuigbouwkunde. Het boekje schetst de raakvlakken en knelpunten hiertussen.

Na een korte inleiding richt Kirkels zich op de vakinhoudelijke mogelijkheden voor de integratie van duurzame ontwikkeling. Dit is concreet uitgewerkt voor drie deelgebieden, te weten energietechnologie, materiaalkunde en technologisch ontwerpen. Vervolgens gaat de auteur in op het Werktuigbouwkunde onderwijs; waarom is het zinvol om aandacht aan duurzame ontwikkeling te besteden en hoe hebben een aantal opleidingen dit thema opgepakt? Tenslotte biedt het boekje een eerste aanzet voor de praktische, organisatorische aspecten van duurzaam Werktuigbouwkunde onderwijs.

Downloaden

U kunt hier het gehele vakreview in pdf downloaden.