E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Armoede en honger

Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede. In 1990 leed 20 procent van de kinderen honger. En bijna eenderde van alle kinderen onder de vijf was toen ondervoed.

Hoewel er genoeg voedsel is in de wereld, zijn nog steeds 925 miljoen mensen ondervoed.

In 2010 stegen de voedselprijzen in India 10 % per maand. Inflatie is 87 %. De graanprijs is (op de wereld) 25 % gestegen, vlees 15%, suiker 20 % vetten 40 % koffie 38 % mais 38 % soja 38 %. peper 500 % In 2008 hadden 75 miljoen mensen honger, in 2011 130 miljoen.

In het westen gaat 1/3e van het voedsel verloren.

Droogte in Kazachstan, V.S. en Rusland. Overdadige regenval in de Filipeinen en India. Tekort aan graan, mais en tarwe. Het westen geeft 10 % van het loon uit aan voedsel, in de 3e wrd 70 %.

Beleggers zijn met voedsel begonnen. Dat drijft de prijzen op.

Sojabonen worden wel 5-6 maal verhandeld, Men sluit termijncontracten af in de hoop dat de prijzen gaan stijgen.

Armoede
Millenniumdoelen/


Millenniumdoelen atlas
 
Prachtige site over de millenniumdoelen en met een atlas over de stand van zake in alle landen van de wereld.