Open menu

Ecoschools

Dinsdag 8 april 2014 organiseerde DMBO een informatiedag over Ecoschools bij AOC Prinsentuin te Breda. Zij zijn al Ecoschool. Er waren zes ROC's aanwezig, 20 leerlingen en vijf docenten van Prinsentuin zelf.

P1010964P1010963P1010967


Directeur SME Hak van Nispen (die met SME Ecoschools begeleidt) vertelde aan de hand van deze presentatie..

Ecoschools is geen lespakket maar een keurmerk.

Voor de school maar door leerlingen.

Het is opgezet door de Foundation for Environmental Education. In 58 landen hebben al 43.000 scholen de groene vlag hebben.
In zeven stappen ga je aan de slag met tien thema's. Niet allemaal tegelijk maar afhankelijk van wat mogelijk is. Het gaat om het proces en het gedrag van mensen. Je maakt je eigen uccessen waar je zelf trots op kunt zijn.

Het idee is dat het uit de studenten zelf moet komen. Students led change.
De thema's zijn

Afval
Communicatie
Energie
Gebouw
Groen
Hygiene
Mobiliteit
Veiligheid
Voedsel
Water

In Almere zijn ze een klimaatneutrale klas aan het maken. Als je energie bespaart kan een deel van het geld ook gestoken worden in de kosten die het wel met zich mee brengt. € 5000. Maar wie weet kan e.e.a. gesponsord worden of zo.  Zuid Nederland geeft subsidies, de gemeente soms ook.
Hou energierekeningen bij, analyseer die en kom met suggesties
Doe meer met groen
E-scooters, e-fietsen
Voedsel - samen met lln voor een duurzamere kantine

Ecoschools geeft een structuur die als maar door kan gaan met nieuwe studenten. Het is geen extra project maar kan geintegreerd uitgevoerd worden. Soms gebruikt men er ook de maatschappelijke stage voor.
Als studenten er zelf aan beginnen motiveert dat soms ook om er wat extra's in te stoppen.
Het gaat om mee doen en leren en dan pas om de technische ideeen.

Het gaat in zeven stappen.
1. Intentieverklaring
2. Werkgroep
3. Aan de slag met (simpele) vragenlijsten die voor discussie moeten zorgen.
4. Dan komt er een actieplan uit en je bepaalt zelf met welke thema's je aan de slag gaat.
Dan krijg je brons
Als het dan opgenomen wordt in het curriculum krijg je zilver
Leerlingen houden een logboek bij en stellen een ecocode op. Die wordt dan (extern) geaudit en dan kan je de groene vlag krijgen.
Die ecocode kan in de vorm van een rap, filmpje, kunstvoorwerp ect.
Een helpdesk ondersteunt met tips en trucs.
Zij hebben een website en nieuwsbrief en geven de certificaten uit.
Het hele proces naar de groene vlag duur 1,5 - 2 jaar.
Voorbeelden
Afvalmodeshow
Afvalbak gecombineerd met loterij
Maquette van de klimaatneutrale school
Gezonde smoothies
Bij Prinsentuin werken leerlingen (natuur-milieu-ruimte) aan Ecoschools als één van de praktijkopdrachten (15 weken één dag). Leerlingen hebben dat gepresenteerd.
Daar houden ze enquetes, bekijken ze waar men tegenaan loopt en zoekt men naar ideeen.
Afval op een kar om te laten zien hoe veel men produceert.
Zelf denkende windmolen van Kees de Groot
Met de buurt investeren in zonnepanelen
Bas Postma van Prinsentuin van Cooth is helemaal goed bezig. Gezonde broodjes, maquettes van de duurzame stad die op de markt vertoond en besproken worden met voorbijgangers, filmpjes, bioplastics maken ect. Zie www.prinsentuinvancooth.nl

Bij ecoschools gebeurt er wat op dit gebied en het mooie is dat het van de studenten zelf moet komen. Het leuke is dat je samen met 43.000 scholen werkt aan een betere wereld.
Duurzaamheid is een van de vele thema’s in het MBO waar aandacht voor wordt gevraagd. In een context van alles wat we al moeten in het MBO is het maar de vraag of we wel de tijd en mogelijkheden hebben om écht aandacht te geven aan duurzaamheid. Dit beeld zal zonder meer herkenbaar zijn. Maar het gaat niet om ons als management en docenten, het gaat om de leerlingen/studenten. Zij zijn degenen die straks als ondernemer, werknemer en burger in de maatschappij optimaal moeten kunnen functioneren. En dan is het noodzakelijk dat wij duurzaamheid in al onze vakken serieus nemen. In het onderwijs, in het gebruik van onze omgeving en in onze gebouwen en in ons personeelsbeleid. Als wij nu duurzaamheid  goed weten door te geven dan hebben zowel de leerlingen/studenten als de school zelf er baat bij!

Eco-Schools is een instrument om de verandering naar duurzaamheid op gang te brengen in de onderwijsinstellingen.  Kern van de aanpak is dat de verandering door de leerlingen/studenten zelf wordt getrokken. In zeven stappen gaan zij met een Eco-team aan de gang om een aanpak samen te stellen. Nadat zij een scan hebben gemaakt op tien thema’s kiezen zij er minimaal twee die de eerste prioriteit krijgen. Hierop worden maatregelen gekozen. Met het management worden de definitieve maatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Deze maatregelen kunnen variëren van een duurzame kantine, tot een nieuw klimaatneutraal lokaal tot kunst uit afval. De besparingen in euro’s, kilo’s, kuubs of liters zijn niet het doel, maar wel het resultaat van de aanpak. Veel belangrijker is het leer- en veranderproces dat binnen de school op gang komt. Dit moet ertoe leiden dat na twee jaar duurzaamheid zijn vast plek krijgt in het curriculum en dus de invulling van de opleidingen. Na twee jaar kan een onderwijsinstelling dan het keurmerk van Eco-Schools (= de groene Vlag) verkrijgen.

Eco-Schools in een internationaal keurmerk van de Foundation for Environmental Education (FEE). Eco-Schools wordt in 64 landen toegepast op 121.000 onderwijsinstellingen. Dit varieert van basisonderwijs tot en met universiteiten. De programma’s van FEE worden aanbevolen door de VN organisaties voor milieu (UNEP), onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) en Toerisme (WTO). In Nederland zijn momenteel 85 scholen actief met Eco-Schools aan de slag. Dit aantal groeit snel.

In 2013 is met het VMBO/MBO Agrarisch Onderwijs –de AOC’s-  overeengekomen dat zij Eco-Schools inzetten als instrument om duurzaamheid een plaats te geven. Het AOC programma “Voorop in de Vergroening” krijgt met Eco-Schools praktisch invulling. Het is een instrument dat alle scholen helpt om de studenten duurzame opleidingen mee te geven. En daarnaast helpt het de locaties om naar buiten toe beter te laten zien wat zij als groen onderwijs betekenen in de samenleving. Op de dag van de duurzaamheid in 2013 (10-10-2013) zijn 27 van de ca 100 AOC-locaties van start gegaan met Eco-Schools.

Wij nodigen de MBO-instellingen op bestuurs-, directie- en docenteniveau uit om met elkaar te bespreken hoe het Eco-Schools instrument waarde voor uw MBO instelling kan krijgen (=toegevoegde waarde). Hoe u uw leerlingen/studenten daarin een leiden rol kan geven (=student led change), hoe u de collega’s daarin kan betrekken (=commitment) en met welke beoogde opbrengst u het proces in zou gaan (=doel). En hoe het instrument Eco-Schools kan functioneren naast andere instrumenten zoals het managementinstrument AISHE. Deelname aan Eco-Schools kost voor twee jaar €5.000, inclusief de audits. Kosten zijn daarmee €2.500/jaar