E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Energie op school

Energie op school

Alle leden die zijn aangesloten bij de MBO-raad hebben aangegeven dat ze 49 % CO2 gaan besparen in 2030 t.o.v. 2020.

Dat is een hele opgave. Hoe dat professioneel kan worden aangepakt staat hier onder.

Je produceert CO2 door de elektriciteit en het gas dat een school verbruikt.

Maar wat te doen als de school uitbreidt of krimpt. Wat te doen als het aantal studenten toeneemt of afneemt.  Wat te doen als je kan spreken van een warme winter. Dan is het logisch dat je bespaart maar het jaar er op kan het dan weer anders zijn.
Je kan hiervoor corrigeren.

Je kan het energieverbruik berekenen per m2. Neem dan het vloeroppervak waar het elektriciteitsverbruik plaatsvindt of het oppervlak dat verwarmd wordt.
Dus het netto vloeroppervlak ipv het bruto oppervlak. Daar staat tegenover dat als je altijd hetzelfde neemt je ook goed kan vergelijken.

M.i. is terugrekenen naar het gebouwenoppervlak beter dan te rekenen naar hoeveel studenten er rondlopen. Meestal is het ook nog eens zo dat als je meer studenten krijgt je meer gebouwenoppervlak je nodig hebt.

Corrrigeren naar warme en koude winters kan ook. Op internet staat de gemiddelde dagtemperatuur van een meetstation bij je in de buurt. je gaat verwarmen als de temperatuur onder de 18 graden komt. Je doet dan 18 - de gemiddelde dagtemperatuur. Was het b.v. + 2,0 graden dan doe je 18 - 2 = 16 graaddagen.
Was het 17 graden dan levert dat 1 graaddag. Alle dagen die warmer of even warm waren dan 18 graden leveren 0 graaddagen.
In exel kan je dat aangeven met de formule =ALS(18-A1<1;0;18-A1)
Je telt daaarna het aantal graaddagen van het hele jaar op. Hoe meer graaddagen, hoe kouder het jaar was en hoe meer je had moeten stoken.
Standaard is 3200,6 graaddagen. Die staat op 100 %.  Nu deel je 3200,6 door het aantal graaddagen van het jaar dat je bekijkt.
In 2019 kwam ik uit op 2550,5. Dan was het jaar dus 3200,6/2550,5 = 1,25 warmer dan gemiddeld. Je gasverbruik moet je dan met 1,25 vermenigvuldigen om te corrigeren voor warme en koude jaren.

Wil je weten hoeveel energie je in totaal hebt verbruikt dan moet je doen

1 kWH = 0,0036 GJ
1 M3 gas = 0,03165 GJ

Wil je weten hoeveel CO2 je hebt uitgestoten dan moet je doen

CO2 uitstoot per m3 gas : 2 kg/m3
CO2 uitstoot per kWh grijze stroom : 0,5 kg/kWh