E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Luchtkwaliteit en -behandeling

Frisse scholen is niet van toepassing op mbo-scholen. Voor het mbo gelden de eisen uit het bouwbesluit:

In het kader van corona zijn er aanvullende richtlijnen opgesteld. Zie richtlijnen 9.0 pag. 4 Luchtkwaliteit > https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-en-richtlijnen-aanpak-corona-mbo.

Hoe werkt een luchtbehandelingskast?

QR Luchtbehandelingskast