E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Mobiliteit

Mobiliteit

Een groot deel van het energieverbruik zit hem in de mobiliteit als

• Zakelijk verkeer

Voor het grootste deel betreft dit ritten door medewerkers met eigen auto, waarvoor een kilometervergoeding wordt betaald. Een kleiner deel is openbaar vervoer en vliegreizen. Op enkele vestigingen worden ook bestelwagens, elektrische auto’s of (elektrische) bedrijfsfietsen of -scooters gebruikt.

• Woon-werkverkeer:

Dit betreft het verkeer van medewerkers van huis naar school en vice versa. Zij komen veelal met de auto, maar ook per openbaar vervoer, motor, (elektrische) fiets, brommer/scooter en lopend.

• Bezoekersverkeer:

Veruit het grootste aandeel in het bezoekersverkeer betreft de studenten. Overige bezoekers zijn slecht een heel klein deel en het is moeilijk hieromtrent cijfers te geven. Kijk daarom alleen naar de kilometers van studenten.
Zij komen veelal met openbaar vervoer, maar ook met auto, motor, (elektrische) fiets, brommer/scooter en lopend.

• Goederenvervoer:

dit bestaat uit snel- en koeriersdiensten en intern verkeer

De cijfers voor de verschillende vervoerswijzen kan je als volgt bepalen:

Zakelijk verkeer 

Hoeveel kilometers wordt er gereden met

• Eigen bestelwagens
• Dienstauto's
• Elektrische dienstauto's
• Gedeclareerde kilometers medewerkers: personeelsadministratie
• Vliegtuig: afstanden per gemaakte vlucht
• Elektrische fiets
• Openbaar vervoer: personeelsadministratie

Woon-werkverkeer:

Medewerkers

Per medewerker kan je het totale aantal woon-werkkilometers bepalen op basis van de woonwerkafstand en het aantal werkdagen per week.
Per afstandscategorie kan je dan een inschatting maken van de verdeling over de vervoerswijzen.
Op basis daarvan is het totale aantal kilometers per vervoerswijze per jaar te bepalen.

Studenten 

Van alle woonplaatsen van studenten kan je de afstand bepalen tot de studielocatie. Op basis van het aantal reisdagen per week en een inschatting van de verdeling over de vervoerswijzen kan je vervolgens het totale aantal kilometers per vervoerswijze per jaar bepalen.

Goederenvervoer:
Berekening van de werkelijke afstanden.

Als je de bovenstaande nulmeteing hebt verricht kan je er beleid op gaan maken.