E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Bestaat er een visie op waterbesparing, het vasthouden van water en het afvoeren bij overlast?

Heeft de school inzicht in problemen met water in Nederland en m.b.t. duurzaamheid.

Te denken valt aan

Watertappunten.
Regenwareropvang.
Waterbesparende kranen. Kranen met sensoren.
Waterbesparende toiletten. Urinoirs met sensoren.
Beregening van het groen - regenmeters.
Groene daken.

Registraties van het verbruik.