Open menu

Bedrijfsvoering

Bij de bedrijfsvoering onderscheiden we 

- visie
- gasverbruik
- elektriciteitsverbruik
- water
- afval
- mobiliteit
- catering
- groen
- inkoop

Stel er visie, missie, doelstellingen, presetatie-indicatoren (smart) en actieplannen voor op. 
Monitor wat je doet, maak jaarverslagen, hou audits en probeer continu te verbeteren, 

Voorbeelden van het KWIC

B1 Visie en beleid duurzame bedrijfsvoering
B2 Gas
B3 Elektriciteit
B4 Water
B5 Afval
B6 Mobiliteit
B7 Catering
B8 Biodiversiteit
B9 Inkoop