Open menu

Professionalisering

Docenten kunnen beter omgaan met duurzame ontwikkeling en de SDG's als ze zich laten scholen, als ze deelnemen aan bijeenkomsten, webinars, symposia op dit gebied, als ze er over lezen of films over zien, als ze op excursie gaan, bedrijven bezoeken, werkstukken nakijken of via stages van studenten. 

Er zijn scholen die scholing aanbieden.

Het Noorderpoort college kent
- een algemene introductie in itslearning
- een e-learning basiscursus
- hoe, in drie stappen, waarna materiaal wordt uitgewisseld en je in vier bijeenkomsten lesmateriaal hebt.
- scholing SDG's in het onderwijs in twee workshops via de Noorderpoortacademie.

Op het Koning Willem i College kunnen docenten kiezen voor een scholing duurzaamheid.

Daar is de scholing maatwerk naar aanleiding van een intakegesprek over wensen, de motivatie, de kennis die al aanwezig is etc.
Daarna wordt een specifiek traject opgesteld meerstl vergezeld van 
- een gastles
- zelfstudie a.d.h.v. deze site over
  - duurzaamheid in het algemeen, geluk, planet, people, profit, de SDG's
  - duurzaamheid door en in je vakgebied 
  waarna men moet komen met tips en tops.
- het volgen van twee bijeenkomsten over de hedendaagse actualiteit
- het deelnemen aan een evaluatiebijeenkomst samen met allumni en geinteresseerden.

Bij item het curriculum staat wat de kennis en vaardigheden zouden moeten zijn.
Bij de didactiek staat hoe je het kan geven. 
Alles over de schoolomgeving en hoe je het kan doen met de omgeving staat in de items van het menu.

Een presentatie over scholing op het Koning Willem I College is hier te zien.