Tesla stroom, stroom uit warmte, nulpuntsveldenergie

 

Uit temperatuursverschillen stroom maken
Nulpuntsveldenergie


Tesla stroom

Tesla produceerde in 1899 grote bliksems en bolbliksems, en ontdekte de frequentie van het elektromagnetisch veld van de aarde zelf. Ook vond hij uit hoe deze te gebruiken voor het transporteren of gericht geleiden van elektriciteit. Het lukte hem 200 lampen van 40 watt zonder bedrading te laten branden op 32 kilometer afstand. 

Hierna begon hij aan het Wardenclyffe-project. Het lag in Teslas bedoeling om over de wereld verspreid een vijftal torens te bouwen, te weten New York, Amsterdam, Japan, alsmede twee op de noord- en zuidpool. Hierdoor zou een wereldwijd draadloos transportsysteem van elektriciteit gecrerd worden, op basis van vrijwel gratis elektriciteit uit de aarde. Naar eigen zeggen zou zo de gehele aarde worden omgevormd in een reusachtig brein, sensitief in al zijn delen.
Er is slechts een van deze torens gebouwd op Wardenclyffe, Long Island. Deze zou een soort gecontroleerde kortsluiting (oscillatie) tot stand brengen tussen de hogere luchtlagen en de onderaardse elektromagnetische sfeer. De toren was tot 90 meter diep met ijzeren buizen verankerd in de aarde, en had een koperen kop.

De toren werd in 1903 getest: dit ging gepaard met het in brand steken van hogere luchtlagen (wat boven de oceaan te zien was), gekleurde bliksems, en een spookachtig blauw licht dat om de lichamen van de toeschouwers speelde. Hoe gevaarlijk dit was is moeilijk te overzien; het project kon door tal van moeilijkheden niet doorgezet worden, en op een dag in 1908 ontruimde Tesla zonder nader genoemde redenen de Wardenclyffe-werkplaats. Dit hangt vermoedelijk direct samen met de dood van zijn lievelingsduif Serafina. (15)

Is dit verder te onderzoeken ?? Gratis stroom en zonder bedrading ??? Is dit de oplossing voor ons energieprobleem ??

Uit een temperatuurverschil stroom maken

Peltier-element

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Qua effect is een Peltier-element het omgekeerde van een thermokoppel: hierbij wordt een temperatuurverschil over een overgang tussen verschillende metalen omgezet in een elektrische spanning. Dus door warmte kan stroom worden opgewekt ! (alleen het rendement is (nog) laag.

Een Peltier-element is een elektrische component dat gebruikt kan worden om warmte te verplaatsen van een koude plek naar een warme plek. Het is puur een elektrische warmtepomp.
Peltier effect circuit.png

Het Peltier-element is gebaseerd op het Peltier-effect, zo genoemd naar zijn ontdekker Jean Peltier. Deze ontdekte in 1834 dat wanneer er een elektrische stroom vloeit door een grensvlak tussen twee verschillende metalen, er een warmte-effect optreedt: warmte wordt getransporteerd van de overgang tussen metalen A en B naar de overgang tussen metalen B en A. Grafisch wordt dit weergegeven in figuur 1: een stroombron stuurt een stroom I door een metalen geleider die gemaakt is van metaal B. Op de peltier-overgang T2 tussen metaal B en metaal A wordt warmte uit de omgeving opgenomen. Op de overgang T1 tussen metaal A en metaal B wordt deze warmte weer afgegeven. Aldus is een warmtepomp gerealiseerd zonder bewegende delen of vloeistoffen. Deze is daardoor zeer onderhoudsarm en in principe volkomen trillingsvrij. Deze voordelen wegen in sommige speciale toepassingen op tegen het grote nadeel van een Peltier-element als warmtepomp: zijn geringe rendement.
Een aaneenschakeling van eenheden kan praktisch als koel- of verwarmingselement toegepast worden

Het rendement van een Peltier-element is afhankelijk van de combinatie van de gebruikte metalen. Hoewel in beginsel elke combinatie van twee verschillende metalen gebruikt kan worden, is het effect bij bepaalde combinaties veel groter dan bij andere. Het Peltier-effect werkt overigens ook bij een overgang tussen twee verschillende halfgeleiders (preciezer: een N-gedoteerde halfgeleider en een P-gedoteerde halfgeleider), maar aangezien deze nog niet waren ontdekt ten tijde van de ontdekking van het Peltier-effect zelf, heeft Jean Peltier hier nooit weet van gehad.

Nulpuntsveld energie

Mogelijk staat op www.freeenergy4all.nl/ iets mistieks om gratis aan energie te komen.Bij nul graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, 273,15 graden Celsius onder nul zou volgens de traditionele fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er zou dus helemaal geen energie meer gemeten kunnen worden! Toch vond Puthoff wat hij noemde een ‘kokende heksenketel’ aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (zero point energy) kreeg. Door het nulpuntsveld (quantumveld) direct te benaderen, kan direct uit wat 'het niets' lijkt energie worden opgewekt, tegen geringe kosten. Tot nu toe is nog niemand in staat geweest om er iets bruikbaars van te maken maar toch lijken enkele experimenten bijna zo ver te zijn. Overigens gaat nulpuntenergie volgens mensen die zich diepgaand met het onderwerp bezighouden,  veel verder dan alleen het laten branden van een lamp. Het zou een energieveld kunnen zijn dat alle leven onderling verbindt en dat een brug slaat tussen spiritualiteit en wetenschap.

teslastroom Websites