Geo-engineering

dit is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan.Men noemt het ook wel klimaatengineering. 

Hoe ? door bv

- zonlicht te weren voordat het de atmosfeer binnenkomt, bijvoorbeeld door ruimteschilden.
- aerosolen zoals zwavel in de stratosfeer te injecteren.
- spiegels in de woestijn te plaatsen om het zonlicht terug te kaatsen.
- condensatiekernen boven zee te verspreiden om wolkvorming te stimuleren en zo het weerkaatsingsvermogen te verhogen.
- CO2 uit de lucht te halen
- oceanen te bemesten met ijzer om de groei van plankton te stimuleren en daarmee de opname van koolstofdioxide.
- massaal zeewier te verbouwen op 9% van de oceaanoppervlak.

Ethische en politieke aspecten
De mogelijkheid van toekomstige toepassing van klimaatengineering is zeer omstreden, omdat het grootschalige en risicovolle ingrepen in het ecosysteem van de aarde betreft, met behulp van onbewezen technologieën, en onbekend effect. Klimaatengineering roept daarom niet alleen natuurwetenschappelijke vragen op, maar vraagt ook om ethische en juridische reflectie, en om een verkenning van politiek-bestuurlijke opties.