Mannen en vrouwen gelijk

Milleniumdoel drie is dat in 2015 er net zoveel meisjes als jongens naar school zouden moeten gaan, op zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs.

Door wat te doen aan educatie hoopt men het aantal kinderen dat (tegen hun wil in en voor hun 18e) moet trouwen te reduceren. 

Vooral in Zuid-Azië is veel vooruitgang geboekt en gaan meer meisjes naar school: 1990 ging driekwart van de meisjes naar school en in 2012 alle meisjes. Een aantal landen en regio’s loopt achter: dat geldt vooral voor Afghanistan en Pakistan waar op de 10 jongens 9 meisjes naar school gaan

Een goede site hierover is http://www.millenniumdoelen.nl of http://www.oneworld.nl/millenniumdoel-3

10 vrouwonvriendelijke wetten op een rij:

1. Een van de bekendste vrouwonvriendelijke wetten is te vinden in Saoedi-Arabië: het is voor vrouwen verboden auto te rijden. Vrouwen mogen alleen in gezelschap van hun man of mannelijk familielid in de auto zitten. De sjeik Saleh al Lohaidan beargumenteerde zelfs dat autorijden schadelijk is voor de eierstokken van een vrouw. Maar dit is niet het enige verbod, vrouwen hebben ook niet het recht om te stemmen.

2. De huwelijksbelofte ´tot de dood ons scheidt´ krijgt een hele nieuwe betekenis in de Filipijnen, in dit land is het namelijk illegaal  om te scheiden. De Rooms-katholieke kerk, heeft sinds de komst van de Spanjaarden grote invloed op de Filipijnen. De kerk is een van de grootste tegenstanders van een scheidingswet, en is bang dat familie en het huwelijk gemakkelijker aan de kant worden gezet door de komst van een scheidingswet.

3. Ook in Vaticaanstad is het illegaal voor vrouwen om te scheiden en te stemmen. Vrouwen kunnen binnen de kerk ook geen paus worden; voordat dit mogelijk is moet de katholieke kerk eerst toestaan dat vrouwen priesters kunnen worden (ze mogen alleen non worden).


4. Velen beschouwen Yemen als een van de meest vrouwonvriendelijke landen ter wereld. In de door mannen gedomineerde samenleving zijn vrouwen het bezit van mannen: ze kunnen het huis niet verlaten zonder toestemming van een mannelijk familielid. Als ze zonder toestemming de deur uitgaan kunnen ze op straat worden gearresteerd.


5. Als je financiële problemen hebt, is het verkopen van waardevolle spullen een logische oplossing.  In bepaalde rurale regio’s van India kan een man echter zijn vrouw als ‘onderpand’ aanbieden, totdat hij zijn schulden heeft betaald.


6. Sommige leiders in Swakieland verbieden vrouwen broeken te dragen. Twee vrouwen die zich kandidaat stelden bij de verkiezingen in 2013, werden gediskwalificeerd omdat ze beiden een broek aan hadden.


7. Begin dit jaar heeft Afghanistan een nieuwe wet opgesteld die het bijna onmogelijk maakt om te getuigen tegen familie in het geval van mishandeling. Experts zeggen dat dit grote gevolgen heeft voor de vervolging van daders bij geweld tegen vrouwen, waarvan familieleden binnen het huishouden vaak de enige getuigen zijn.


8. De minimale trouwleeftijd van jongens en meisjes verschilt per land. In Guatemala bijvoorbeeld, kunnen meisjes al op hun veertiende trouwen, terwijl dit getal bij jongens twee jaar hoger ligt. Deze wet is voor geen van beiden gunstig, maar meisjes kunnen wel eerder tot vroegere huwelijken worden gedwongen dan jongens.


9. De uitspraak van vicepresident Bülent Arinç van Turkije, dat nette vrouwen niet horen te lachen, deed veel stof opwaaien. Vrouwen in Turkije postten als reactie massaal lachende selfies op sociale media. Er bestaat in Turkije een wet die stelt dat vrouwen alleen met toestemming van hun man mogen werken. Dit heeft helaas gevolgen voor het percentage van het aantal vrouwen dat werkt, dit is maar 29 procent.


10. Vrouwonvriendelijke wetten beperken zich niet alleen tot niet-westerse landen, zo is het in Arkansas legaal voor een man om zijn vrouw te slaan, maar wel maar één keer per maand. En in Michigan kunnen vrouwen hun haar niet laten knippen zonder toestemming van hun man.