China als opkomende natie

Economie Strategie 
Luchtverontreiniging Problemen
Bevolking Schulden
Arbeidsomstandigheden Leger
Kennis India
Supersnelle treinen en 
treinverbindingen met het westen
V.S.
Zeldzame aardmetalen Griekenland
Duurzame energie Dubai

 

Economie

China wil de eerste ecologische beschaving op de aarde worden met een ‘harmonie tussen mens en natuur’ en waarvan nog vele generaties profijt zullen hebben.

In 2021 gaat het ze voor de wind maar ook is de inkomensongelijkheid toegenomen en dat leidt tot sociale onvrede. Wat doen ze er tegen.
Alles is gericht op binnenlandse stabiliteit.

De techbedrijven zijn te groot en te machtig (als Alibaba en Tencent).Ze kijken te veel naar hun eigen belang. Ze komen gemakkelijk aan geld. Kleine bedrijven delven het onderspit. China staat beursgang niet zomaar meer toe. Jack Ma van Alibaba verdween tijdelijk en nu maken de bedrijven 'vrijwillig' miljarden over in een fonds voor maatschappelijke projecten. De ongezonde werkcultuur van '996' - per week zes werkdagen van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds - die de techbedrijven promoten, is per direct verboden.

Alibaba kreeg een boete van 2,8 miljard dollar vanwege concurrentiebeperkende maatregelen. Taxi-app Didi zou onzorgvuldig met data omgaan en zou de rechten van de taxichauffeurs schaden. De beurswaarde zakte daarop direct met 40 miljard dollar.

China ziet private bedrijven als een instrument, niet als privébezit van investeerders. 

Tencent kreeg een extra klap toen kinderen nog maar drie uur per week - één uur op vrijdag, zaterdag en zondag - computerspelletjes mogen spelen.

Hiervan baalt het Westen want in een week tijd ging er voor 1000 miljard dollar aan beurswaarde verloren. Die verliezen slaan ook neer bij westerse beleggers in Chinese aandelen.

Daarnaast zijn commerciële bijlessen voor scholieren verboden omdat dat ongelijkheid bevordert.

Inkomensongelijkheid is ook in het Westen een issue, maar tot daden komt het maar niet. In China heeft de overheid veel meer krediet wat dat betreft. Daar is de overheid een deel van de familie en respecteert de bevolking besluiten.

2021 China verbiedt de bitcoin. Ook het delven wordt verboden.

2021 Evergrande een Chinese vastgoedreus heeft 260 miljard schuld en dreigt om te vallen. 

China begint te lijden onder industriele overcapaciteit, hogere productiekosten en torenhoge schulden. Overheidsinvesteringen en staatsbedrijven moeten plaats gaan maken voor de particuliere sector. De aanleg van luchthavens, spoorwegen, wolkenkrabbers dreef de economie aan maar de schuldenlast wordt ondraagbaar. De staatsbedrijven kunnen heel goedkoop lenen en hebben voordelen. Dat moet langzaam veranderen maar snijdt in het vlees van de partijbonzen. 

In 2030 wil China wereldleider zijn op alle terreinen van artificial intelligence. Het Chinese bedrijf Huawei heeft iedereen afgetroefd met een supersnel 5G netwerk.

In 2015 is de eenkindspolitiek afgeschaft maar in 2019 werd het laagste geboortecijfer geregistreerd. Als dat niet verandert krijg je een demografische tijdbom met veel ouderen en een kleine beroepsbevolking.

80 % van China´s inkomsten komt nu (in 2020) door de private sector. Je zou China een staat kunnen noemen met politiek kapitalisme.

In 2028 zal de Chinese economie groter zijn dan die van de V.S. en honderden miljoenen Chinezen zulllen armoede achter zich gelaten hebben. 

Het land investeert nu evenveel in duurzame energie als de V.S. Duitsland en Japan samen. Socialisme is niet meer gedeelde armoede in China. Je mag ook rijk worden. Na de VS de grootste economie op aarde. Grootste investeerder in Afrika. Grootste houder van Amerikaanse schuldpapieren. Grootste uitstoot van CO2 en heeft 16 van de 20 meest vervuilde steden. Soms is 25 % van de luchtverontreiniging in Los Angeles afkomstig uit China.

China mag dan drijvende zonnepanelenparken hebben, het is ook het land dat de helft van alle kolen op aarde gebruikt, een derde van alle olie en 60 procent van alle cement.

De armen zijn de laatste 5 jaar 50 % rijker geworden. Lonen zijn van 2006 naar 2013 verdubbeld. Sinds 1979 eten ze 5 maal zoveel varkensvlees. Ze hebben 460 miljoen varkens = 50 % van de wereld. Ze hebben niet genoeg landbouwgrond => soja-import => soja is duurder geworden.

China heeft 9 % van de landbouwgronden en 16 % van de wereldbevolking.  300 miljoen Chinezen zijn middenklasse. Ze kopen meer Bordeaux dan de Duitsers. In 2012 was de groei 7,8 % en de export steeg met 14,1 %. Jaren lag de groei rond 10 %. Het gemiddelde inkomen us 2621 euro en rond 50 % daarvan gaat op aan woonlasten. Inflatie 2 % (en men dacht 2,3%).

Men heeft 937 miljoen werkenden (tussen 15-59 jaar) en door de èènkindspolitiek loopt dat aantal met 3,5 miljoen per jaar terug. De lonen stegen 9 % maar de productiviteit stijgt ook. In 2016 had China al 1 miljoen miljardairs. 300 miljoen chinezen hebben een beter leven gekregen. Langzaam begint China een kenniseconomie te worden.

De urbanisatiegraad is in 35 jaar gestegen van 18 naar 60 % en de woningnood in de steden is zo groot dat er met gemiddeld 35 m2 woonruimte per persoon helemaal geen ruimte is voor kindertjes. Dankzij een economische groei met ruim 9 % per jaar is het nationaal bruto product per hoofd van de bevolking sinds 1978 verveertigvoudigd van 200 $ tot 8500 $ per jaar, maar ook de kosten voor een appartement zijn intussen torenhoog. Wellicht de belangrijkste factor is echter dat van alle volwassen vrouwen ouder dan 25 jaar 60 % middelbaar of hoger onderwijs heeft genoten en 64 % een baan heeft. Die verbeterde maatschappelijke positie van de vrouwen is ook in andere landen gepaard gegaan met een drastische verlaging van het geboortecijfer.

Tot voor enige tijd werd energie voor ongeveer 75 % voorzien door steenkoolcentrales met kolen uit eigen kolenmijnen, 20% hydro-energie uit een twintigtal gigantische stuwmeren, waarvoor circa 15 miljoen mensen hun huis moesten verlaten en een steeds toenemende import van olie. Daarnaast wordt in circa 46 kernenergiecentrales stroom opgewekt die in ongeveer 4 % van de elektriciteitsbehoefte voorziet.

Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat gepaard met een enorme CO2 uitstoot en ook met veel roet en andere vervuilende stoffen. De luchtvervuiling in de grote steden van China is berucht en niet voor niets loopt men met stofkapjes voor de mond. Jaarlijks zouden er 750.000 mensen sterven aan longziektes door luchtvervuiling. China stoot intussen twee keer zoveel CO2 uit als de VS, maar het heeft wel vier keer zoveel inwoners. Per persoon wordt intussen gemiddeld circa 8 ton CO2/jaar uitgestoten, net zoveel als inwoners van Europese landen en half zoveel als de mensen in de VS.

Wat doet China aan het broeikaseffect?

In de grote steden zoals Beijing met 22 miljoen inwoners is het ondanks de verkeersdrukte in de zomer als er geen kachels branden, schoon en stil omdat intussen nagenoeg alle verkeer elektrisch is. China is op weg om haar klimaatdoelstelling al 10 jaar eerder te bereiken dan was afgesproken. China heeft de afgelopen periode wel drie keer zoveel geïnvesteerd in productie van duurzame energie als de VS en produceert intussen meer groene energie dan enig ander land en distribueert dit in het onwijs grote land door middel van een hoogspanningsnetwerk met gelijkstroom, waarmee het technologisch vèr vooruit loopt. In de steden rijden bij elkaar 400.000 elektrische bussen die allemaal in China worden geproduceerd. Van alle in de wereld verkochte EV’s wordt 60 % in China geproduceerd en door de eigen bevolking gekocht. 

In China staan 48 kerncentrales die met elkaar 4 % van het stroomverbruik leveren. Er zijn er nog 11 in aanbouw en er zitten er tot 2030 nog 34 in de planning. Als alle plannen gerealiseerd worden is de capaciteit verdubbeld, maar omdat tegen die tijd ook het stroomverbruik zal zijn verdubbeld, zal dan nog steeds niet meer dan 4 % van het verbruik met kernenergie gedekt worden. Sinds de ramp in Fukushima zijn de ambities voor kernenergie in China echter sterk naar beneden bijgesteld. De ambities voor de bijdrage van stroom uit wind en zon zijn daarentegen voor het jaar 2030 op 30 % gesteld. In de periode tussen 2010 en 2018 nam de opgewekte energie uit wind toe met een factor 22 en opgewekte energie uit zon nam toe met een factor 700. Aan het einde van 2019 was de totale geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteit 2000 GW. Daarvan werd 38,5 % duurzaam opgewekt met de combinatie van wind, zon en waterkracht.

China heeft 30.000 km hoge snelheidslijnen in werking. Dat is 3 keer zo veel als in heel Europa. China is wereldleider op het gebied van elektrische fietsen, elektrische steps en scooters en 8 van de 10 grootste producenten van zonnepanelen zijn in China. Goldwind is na Vesta de grootste fabriek van windturbines in de wereld. China heeft een herbebossingsprogramma lopen voor een oppervlak zo groot als heel Frankrijk waarin sinds 1990 al 38 miljard bomen zijn geplant. Indrukwekkend, maar nog niet genoeg.

Bezwaarprocedures tegen zonneparken en windturbines zijn in een land zonder democratie natuurlijk bij voorbaat kansloos en het gaat China waarschijnlijk lukken om in 2030 de bijdrage van zon- en wind energie in het totaal op 30% te krijgen. Samen met hydro- en kernenergie kan met uitkomen op 55% CO2 vrije energieopwekking.

80 % van de aandelen op de beurs zijn van de staat. Staatskapitalisme.

Landen met de meeste overheid in de economie floreren het beste. Een moderne economie heeft een sterke staat nodig om
- de interne concurrentiepositie te bevorderen
- te zorgen voor sociale rust
- state of the art infrastructuur
- hooggekwalificeerde beroepsbevolking
Maar je hebt wel lange termijnvisie nodig
De Chinsese schuld stijgt nu naar 260 % van het BNP. In 2008 was dat 154 %.  

shanghai 1998   shanghai 2008
                    Shianghai 1998                                                                 Shainghai 2008

Helaas in 2013 beginnen problemen te ontstaan. De export daalt en kredieten gaan aan banden. Er is veel geinvesteerd waarbij nauwelijks naar effectiviteit en winst is gekeken. Corrupte overheden schotelden zaken te mooi voor. Er is veel geld gegaan naar speculaties, met name in de vastgoed sector. Nu kan men de kredieten soms niet meer terug betalen. Chinesen worden zo inhalig dat ze weinig meer met elkaar het het socialisme op hebben. Dat vindt de overheid maar niets en promoot weer het rode boekje of chinese wijsgeren of b.v. het Taoisme.  

In 2009 groeide de Chinese export 17 % en de import 55 % In 2010 werd China de grootste exporteur ter wereld. Voor 2017 zal China de V.S. inhalen als grootste economie op aarde. Bijna ieder Chinees huishouden heeft nu een mobieltje en een kleurentelevisie. China heeft 2 biljoen dollar aan reserves. De V.S. heeft 11 biljoen aan schulden. In 2012 begint China ook te merken dat Europa in de problemen zit. De showrooms voor auto's staan vol en de toevoer moet omlaag. De regering doet een injectie van 124 miljard voor de aanleg van 25 nieuwe metro's en luchthavens.

Het heeft 400 miljoen internetgebruikers (en de VS 80 miljoen). In augustus 2011 werden er voor het eerst meer PC's in China verkocht dan in de V.S.

Iedere dag varen er 10 miljoen containers uit China over de wereldzeeën.  50 % van de bouwactiviteiten vindt in China plaats.
Op de rijstvelden bij Sjanghai wordt een compleet nieuwe stad (groter en hoger dan Manhattan) gebouwd. Het financiële centrum van Sjanghai is 492 meter hoog. Als je landt op het vliegveld brengt een trein je in 7 minuten 30 km verder met een topsnelheid van 431 km per uur. In heel China staan al meer dan 30 Manhattans. 

China investeert veel in de VS (in 2008 700 miljard) maar na de financiële crisis minder. Men moest meer in eigen land investeren. Mogelijk komt de VS daardoor in de problemen want China leent minder en de VS geeft alleen maar meer uit. China is in 5 jaar tijd twee keer zo rijk geworden. Ierdere week bouwt China er twee kolencentrales bij.

Maar veel mensen zijn teleurgesteld. In de gote steden heerst heftige concurrentie een hoge werkdruk en het is er duur.
Op het platte land openen diploma's geen deuren (vaak geregeld binnen families). Het maatschappelijke ecosysteem is aan het afbrokkelen. Voor rechtvaardige belangen kan je niet opkomen. Huizen worden gesloopt zonder compensatie. De staat moet de maatschappelijke onlust bestrijden maar beschermt daarmee de onverantwoorde praktijken. Dat gaat een keer mis.

In 2011 kwamen 130.000 Chinese toeristen naar Nederland en men verwacht in 2015 400.000. In 2011 gingen 70 miljoen Chinezen op vakantie in 2015 100-150 miljoen.

China heeft inmiddels 1,3 miljard mensen. Dat is meer dan duizend miljoen. Door de éénkindspolitiek zijn er 400 miljoen mensen minder geboren. Xi Jinping heeft Hu Jintou opgevolgd.

In 2013 passeerde China de VS als grootste handelsland. De totale Amerikaanse export en import kwam afgelopen jaar uit op 3,82 biljoen dollar (2,86 biljoen euro). De Chinese handel had een waarde van 3,87 biljoen dollar (2,9 biljoen euro).
China had bovendien een handelsoverschot van ruim 231 miljard dollar terwijl de VS een handelstekort van bijna 728 miljard dollar noteerden.De Aziatische grootmacht wordt in rap tempo de grootste handelspartner voor veel landen. 'In dit tempo drijven veel Europese landen tegen het einde van het decennium meer handel met China dan met hun partners in Europa', aldus een expert van Goldman Sachs.

In 12 jaar verdubbelde de Chinese economie en hebben ze 2 maal zoveel energie en grondstoffen nodig.Shianghaioge snelheidstrein Shianghai
Shianghai is een moderne wereldstad geworden.                                Vanaf het vliegveld ga je 437 km/uur naar het centrum
Hoge snelheids treinen netwerk china Dia75
Door heel China worden hoge snelheidslijnen aangelegd. 16.000 km voor 2020

 

 In 2020 wil China een wet aannemen die elke activiteit moet voorkomen, stoppen en bestraffen om in Hongkong de macht omver te werpen, terroristosche daden te plegen of buitenlandse krachten invloed te geven. Dat geldt dan waarschijnlijk ook voor de demonstranten en b.v. voor praten met Amerikaanse congresleden of een kritische colum schrijven.   

Luchtverontreiniging

Januari 2013 scoorde Peking 900 op de AQI = Air Quality Index 300 is al desastreus. Peking ligt tussen bergen en bij een hoge druk gebied blijft alles hangen. De stad heeft 5 miljoen auto's (en kolencentrales). Op de meest vervuilde dagen moet 50 % van de auto's op de stoep blijven. De ene dag mogen even nummers rijden en de andere dag oneven. Bij oranje alarm gaan fabrieken dicht bij rood mogen de kinderen niet meer naar school. Peking verloot iedere maand 20.000 autoregistraties maar er zijn1,6 miljoen aanvragen. Eigenlijk zouden ze allemaal weer moeten gaan fietsen.  

In 2014 spreekt men van een airpocalyps 450 ug fijn stof / m3 = 18 maal de norm. 70 % van de mensen die emigreert gaat weg vanwege de luchtkwaliteit. Gewassen beginnen te weinig zonlicht te krijgen (en verse groenten in de schappen bevatten veel gif.


Bevolking


China heeft al meer dan 1300 miljoen mensen. Er komen er 6 miljoen per jaar bij. Sinds 1978 kennen ze de éénkindspolitiek. Dat heeft al 400 miljoen kinderen gescheeld. Evenveel als de bevolking in heel Europa. Helaas hebben ze nu 118 jongens op 100 meisjes. 18 van de honderd kan dus zowiezo geen vrouw vinden want die zijn er niet. In 2020 zijn dat 24 miljoen jongens. Op het platteland mag je als het eerste kind een meisje is je nog een tweede kind nemen. In 2013 mag je weer twee kinderen krijgen als je uit een eenkindsgezin komt. In 2012 nam de beroepsbevolking in China met 3 miljoen af tot 935 mijoen.In 2015 mag iedereen in China twee kinderen krijgen.

Voeding  

China wordt welvarender en ze eten er al meer vlees dan in de USA. Ze gebruiken ook meer zuivel. Er is dus meer veevoer nodig b.v. idvv soja. De import lag tot 1998 tussen 10 - 15 miljeon ton maar is nu 70 ! Met 20 % van de wereldbevolking hebben ze maar 10 % van de landbouwgronden. 

China heeft het Nederlandse Nidera gekocht voor 1,5 mld. Het zorgt vnl voor voedseltransporten, er werken wereldwijd 120.000 mensen en er werken 12 miljoen boeren voor.

In de regio van Peking bouwt men aan een "stad" van 130 miljoen mensen. Dit om de trek van het platteland naar de steden op te kunnen vangen.Men noemt hem Jing Jin Ji.
  

Kennis

Jaarlijks levert China 27 miljoen hoger opgeleiden.
Ze willen internationale merken gaan creëren (zoals Coca Cola, IBM en Nokia) als Huawai (telecom) Haier (witgoed) ZIE (mobieltjes) Chery Moters (auto's).  Daarna willen ze intellectueel eigendom en innovatiekracht in handen krijgen. 
Wertzila ofwel het voormalige Lips scheepsschroeven wordt in Nederland opgedoekt en de complete fabriek met alle hightech gaat naar China.
Eerst ging het China om grondstoffen enenergie, nu gaat het over afvalreiniging (AVR gekocht), Voedingsmiddelen, landbouwproducten, de financiele sector SNS reaal gekocht, ADO Den Haag, TIP truckverhuur, NIDERA (handelsmaatschappij) Citroen?peogot
Bedrijven waar het niet best mee gaat kunnen ze vrij goedkoop kopen en dan de kennis ervan assimileren.

Arbeidsomstandigheden

De omstandigheden waaronder de mensen moeten werken zijn soms abominabel zie


China start met een sociaal stelsel. Voor 30 euro per jaar kan je doktersrekeningen tot 5000 vergoed krijgen. 832 miljoen plattelanders doen mee.

china

Supersnelle treinen

China heeft zich de technologie van supersnelle treinen eigen gemaakt en produceert ze nu zelf. Tussen de grote steden worden in sneltreinvaart hoge snelheidslijnen aangelegd. Men is bezig met een hoge snelheidslijn naar Europa (over de zijderoute). Van Shainghai naar Hangzhou (160 km) in 50 minuten 343 km / uur top voor 9 euro. Helemaal op hoge betonnen pijlers. Peking Tianjin en Shanghai Nanjing zijn ook al klaar maar er komt nog veel meer. Men wil de treinen in de toekomst 500 km per uur laten rijden.  Voor 2020 moet er 16.000 km hoge snelheidstrein liggen. Door de snelheid en de hoge ambities gaan er dingen fout. Mogelijk wordt e.e.a. wat teruggeschroefd qua snelheid en moet er eerst beter gekeken worden naar veiligheid en betrouwbaarheid.
Men wil een sonde op de maan en een ruimtestation. 

China heeft een Nieuwe Zijderoute. Die omvat veel meer dan een spoorverbinding van China naar West-Europa. Het Belt and Road Initiative ('gordel en weg-initiatief'), zoals de route officieel heet, is een uitgebreid netwerk van transportroutes die China via land en water verbindt met Europa, Afrika en de rest van Azië.

Een megaverzameling mammoetprojecten. China heeft plannen om in 64 landen meer dan zevenduizend nieuwe (spoor)wegen, havens en energie-infrastructuur aan te leggen. In totaal zou daar zo'n 7 biljoen (7000.000.000.000) euro aan leningen en investeringen mee zijn gemoeid.

Er gaan in 2018 wekelijks vier directe treinen tussen Tilburg en Chengdu. China subsidieert de verbinding. Dat maakt het voor bedrijven als de babymelkfabrikant zo'n 30 procent goedkoper om een container per spoor te vervoeren. Het spoortransport kost daardoor maar een kwart van de prijs voor luchtvracht. En de reis is veel sneller dan per schip: spullen zijn maar 15 in plaats van 45 dagen onderweg.  In de halve wereld lijken Chinezen in de weer om spoorlijnen aan te leggen Ze leggen een spoorlijn aan dwars door het straatarme Laos. Bouwen een grote elektriciteitscentrale in het met chronische stroomtekorten kampende Pakistan. Stampen in landen als Kenia, Oeganda en Ethiopië complete snelwegen uit de rode Afrikaanse grond.

Terwijl sommige westerse landen zich terugtrekken en muren opwerpen, bouwt China bruggen. Landen als Laos en Kazachstan mogen blij zijn met die bruggen, het is vooral China dat ervan profiteert. Hoe sneller die landen een hoger welvaartsniveau bereiken, hoe meer spullen China er kan verkopen. Dat is nu extra belangrijk vanwege de Amerikaanse sancties. Daar komt bij dat China zelf onderhand wel af is. De Chinese bedrijven die jarenlang binnenlandse spoorwegen, vliegvelden en machines voor Chinese fabrieken hebben gebouwd, moeten wel aan de gang blijven. Anders stort de stagnerende economie in.

De spoorverbinding met Europa is bovendien heel belangrijk om het Chinese binnenland beter te ontsluiten. Daar liggen de lonen voor fabrieksarbeiders lager dan in de miljoenensteden aan de kust. De laptops en smartphones die rond Chengdu (11 miljoen inwoners) worden gemaakt, hoeven dan niet eerst 1800 kilometer naar de haven, en dan helemaal over zee naar Rotterdam of Hamburg te worden verscheept. Doordat de treinreis korter is, krijgen de fabrikanten eerder hun geld.

In de rest van de wereld rijzen echter de zorgen over de Chinese expansiedrift. De leningen die China voor zijn bouwprojecten verstrekt, zadelen arme landen op met torenhoge schulden. Als ze die niet terug kunnen betalen, valt de infrastructuur in Chinese handen. Dat is gebeurd in Sri Lanka. Dat land slaagde er niet in een Chinese lening af te lossen voor de aanleg van de Hambantota Port, een nieuwe diepzeehaven. De haven, strategisch gelegen tussen de Golf van Bengalen, de Arabische Zee en de Indische Oceaan, is nu tot het jaar 2116 eigendom van de Chinezen. Meren daar straks Chinese marineschepen of onderzeeërs aan?

Die gedachte leidt tot groot onbehagen. Want ook in Europa heeft China de laatste jaren in relatieve stilte belangrijke infrastructuur bemachtigd. Zo hebben Chinese bedrijven aanzienlijke aandelen gekocht in twee grote containerterminals in de Rotterdamse haven (Euromax en ECT). In de haven van het Griekse Piraeus heeft China zelfs een meerderheidsbelang.

De Chinezen hebben Piraeus uitgebouwd tot belangrijk knooppunt op hun Zijderoute. Het is nu de drukste haven van de Middellandse Zee. De door schulden geplaagde Griekse regering is daar blij mee. Maar de kranen in de haven zijn gemaakt in China, niet in Griekenland. En de havenarbeiders worden nu ingehuurd via onderaannemers en verdienen veel minder dan ze volgens de Griekse cao betaald krijgen. De onvrede onder gewone Grieken groeit. Lokale bedrijven profiteren vaak amper van de Chinese megabouwprojecten. China creëert afhankelijkheidsrelaties die verregaande gevolgen kunnen hebben.

china
Zeldzame aardmetalen en grondstoffen

De mijnen van alle zeldzame aardmetalen zijn in handen van China. Eind oktober 2010 was het al zo ver. China verkoopt ze niet meer aan de rest van de wereld (omdat ze alles zelf nodig hebben). De prijs is soms al verzevenvoudigd.
De zeventien aardmetalen met magnetische, lichtgevende en andere kenmerken, zijn van levensbelang voor de productie van moderne gadgets en voor de ontwikkeling van groene technologieën. Je vindt ze in iPods, smartphones, windturbines en elektrische auto's. Sommige metalen, zoals samarium, worden gebruikt in besturingssystemen voor raketten. China beschikt niet over de technologie om veel van die producten te maken. De exportbeperking voedt de speculatie dat China buitenlandse bedrijven wil dwingen hun productie van gesofisticeerde elektronica naar China te verhuizen.

In het tweede kwartaal van 2011 stegen de prijzen explosief en werden meer dan 20 x duurder. Daardoor ging Atlas Magnetics Europe (uit Schijndel) failliet Nu heeft China de fabriek gekocht en heet het JL Mag.

Congo sloot het contract van de eeuw met China. Voor langdurig gebruik van haar koper en cobaltmijnen kregen ze 6 miljard te leen om ziekenhuizen, wegen, vliegvelden, sociale woningen en een universiteit e.d. te bouwen. Maar het bleek dat sommige mijnen niet bestonden en soms werd de expoitatie door de Chinezen betwist. Het werd een strop voor de Chinezen.   


Auto's en PC's

In 2009 werden 13,6 miljoen auto's verkocht in China. en in 2013 21 miljoen. Nog geen 12 % heeft een auto. Honderden miljoen staan te popelen. In 2013 is China de grootste importeur en consument geworden. Ze proberen nu hun invloed in het midden oosten te vergroten om bij de olie te kunnen komen.  
Elke dag komen er in Beijing duizend auto's bij.General motors en Ford zagen hun verkoop in China in het eerste kwartaal van 2010 met meer dan 70 % stijgen. China's grootste fabrikant van auto's SAIC verkocht in het eerste kwartaal van 2010 890.000 auto's.  Volvo is in Chinese handen (Geely) gekomen. In Peking rijden nu (2011) 5 miljoen auto's, 4 miljoen meer dan in 1998. Er wonen 20 miljoen mensen en er rijden nog veel oude bussen en auto's. De luchtkwaliteit kan er uiterst gevaarlijk zijn. Vandaar dat vieze fabrieken weg moeten en men steeds minder kolen verstookt (was 26 miljoen ton en nu nog maar 10 miljoen ton)

China is nu de grootste markt voor auto's en mobiele telefonie.
Sinds 2011 worden er in China meer PC's verkocht dan in de VS.


Duurzame energie

China is begonnen met het aanleggen van velden vol zonnepanelen in de Gobiwoestijn en doet dat op de bekende voortvarende en grootschalige wijze vanuit het centrale gezag. Ze hebben in meer dan 35 miljard geinvesteerd = 14 dollar per uitgestoten ton CO2. Engeland investeerde 29 dollar / ton = 11 miljard en de V.S. 5 dollar = 18 miljard. 

China investeert 50 miljard in elektrisch rijden.

Problemen

Omdat er zoveel geld in China wordt gepompt stijgen de prijzen van huizen en aandelen. Ook die van het levensonderhoud stijgen hetgeen kan gaan lijden tot sociale onrust. Mogelijk wordt de yuan opgewaardeerd waardoor de import goedkoper wordt en de prijzen omlaag gaan. Maar dat schaadt de export. Het overschot op de handelsbalans wordt in 2010 in China 7,3 % van het BBP en dat mag maar 4 % zijn.

Een woning in Shanghai kost al 500.000 euro. Daar moet een boer 1400 jaar voor werken, een arbeider vanaf 1840 en iemand op kantoor 50 jaar.

Achterstallige lonen, absurde belastingen, plotseling sluiten van fabrieken, slechte arbeidsomstandigheden, aantasting van het milieu, corruptie, verdwijnen overheidsgeld, gedwongen verhuizingen, machtsmisbruik zijn een tijdbom onder China. In 2011 waren er al 180.000 opstandjes zo'n 500 per dag terwijl het er in 2010 'maar ' 100 per dag waren. Wie weet komt er ook een Chinese lente aan.

Het grootste probleem begint de kloof tussen arm en rijk te worden. Het parlement in China is rijker dan dat van de V.S. Men investeert nu 150 miljard in sociale voorzieningen en de gezondheidszorg in China.
china

Strategie

De China State owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) is China's staatsplanning. De ICBC (China's staatsbank is de grootste van de wereld.
Grote staatsbedrijven zijn arrogant geworden. Door monopolies miljarden winsten en maar 5 % vh devident stroomt terug in de Chinese staatskas. Locale overheden zijn corrupt en speculeren in grondprijzen.

China maakt van alles in ruil voor grondstoffen. Geen gezeur over mensenrechten. De Europese industrie is een graaibak om kennis weg te halen, te kopiëren en gesubsidieerd (en iets gewijzigd) tegen lage prijzen op de markt te brengen.
Het bedrijfsleven in Amerika wordt aangevuurd door aandeelhouders en bonussen. Men denkt allereerst aan de kwartaalcijfers. China denkt aan plannen die tot 2020 lopen.
Wij hebben multinationals met als doel zoveel mogelijk winst te maken en daar waar het meeste geld te verdienen is. Ze laten hun producten in China maken en geven China hun kennis als dat de beste jaarcijfers oplevert. 

In 2010 liet China voor het eerst zien machtiger te zijn dan de V.S. die boven hun stand leven. Ze weigerden hun yuen op te waarderen.   

China wil Europa geld via het IMF geven voor meer invloed in het IMF maar wil ook havens en bedrijven kopen (mits het wapenembargo wordt opgeheven). China wil een groot belang in de haven van Piraeus.

Hu Jintao was de president. Nu Xi Jinping
Wen Jiabao was de primier  Nu Li Keqiang

Ze realiseren langetermijnprojecten als de Drieklovendam tot het kolossale Zuid-Noord Wateromleidingsproject, een in 2002 begonnen project om water vanuit het natte zuiden via kanalen naar het droge noorden te brengen, dat naar verwachting in 2050 zal worden voltooid. Het omvat ook een scala aan infrastructuur- en energieprojecten die onder het Gordel- en Weginitatief vallen, dat tot doel heeft de Chinese economische invloed uit te breiden naar Centraal-Azië, Afrika en Europa.

Uit het laatste vijfjarenplan voor wetenschap en technologie van de Chinese regering kunnen we opmaken dat de bouwkundige megaprojecten nu gezelschap krijgen van digitale megaprojecten: in 2030 wil China een grote wereldspeler zijn op het gebied van big data, cyberveiligheid, kunstmatige intelligentie, slimme steden en nog veel meer.

Naast deze initiatieven heeft president Xi aangekondigd dat China de komende drie decennia een ‘ecologische beschaving’ wil worden, wat zal zorgen voor een ‘harmonie tussen mens en natuur’ en waarvan ‘nog vele generaties profijt zullen hebben’. Dus grote investeringen in duurzame energie, maatregelen tegen lucht- en watervervuiling en grootschalige herbebossing.

De snelheid waarmee China de omslag maakt, is opmerkelijk: volgens Greenpeace legt China elk uur een voetbalveld zonnepanelen aan en installeert het elk uur meer dan één windmolen. China mag dan drijvende zonnepanelenparken hebben, het is ook het land dat de helft van alle kolen op aarde gebruikt, een derde van alle olie en 60 procent van alle cement.

Schulden

IMF waarschuwt voor Chinese schuldenvulkaan. Vooral in China is de schuldenlast fors gegroeid. Volgens verschillende economen is de Chinese schuldenproblematiek een van de grootste risicofactoren voor de wereldeconomie.

De wereldwijde schuldenberg van gezinnen, bedrijven en overheden is in 2018 gestegen tot een recordhoogte van 139.000 miljard euro. Aan de vooravond van de financiële crisis in 2008 bedroeg de schuldenlast 98.000 miljard euro.

Leger

Het leger bestat uit 3 miljoen manschappen Men investeert in Stealth, oorlog in de ruimte, cyberoorlogen,.

De VS en China doen onderzoek naar 180 nieuwe militaire technologieën, Europa in een veertigtal. Het negeren van harde militaire macht is een open uitnodiging aan anderen om zich arrogant en onbesuisd op te stellen. Europa is een klein nietig uithoekje tussen twee gigantische landmassa's: Afrika -waar de bevolking naar de twee miljard gaat - en Eurazië, waar China alles naar zich toetrekt.

India

India heeft 57 miljardairs en 170.000 miljoenairs. De Tata compagny van Ratan Tata bezit Jaguar, Landrover, Hoogoverns, Brittish steel, Daewoo vrachtauto's, Tetley thee. Heeeft 450.000 werknemers en 80 miljard omzet waarvan 50 % buiten India. Sinds 1991 5 maal zo groot geworden. Wel nepotisme = baantjes aan familileden. De Tata nano (een autootje van 1800 euro) is geen succes geworden. 

  china

V.S.

De V.S. had in
1986  2 000 miljard schuld
1993  3 000
2002  6 000
2006  8 000
2008 10 000
2012 16 000 miljard schuld = 73 % BNP

2024                                   100 %

2037                                   237 %

In 2013 10 miljard bezuinigingen op defensie
3 miljoen verliezen werkeloosheidsuitkering
3 % krimp economie
Minder medical care security

In 2000 had Al Gore 2000 stemmen meer dan Bush maar door het kiesmannenstelsel werd hij geen president. Hij zegt dat de verduurzaming  uit de USA moet komen omdat hij vindt dat Europa geen sterke leiders heeft en China het niet moralistisch en humanistisch genoeg is

De erfenis van Trump is hier te lezen.

Griekenland

De Grieken zijn 40 % van hun koopkracht verloren. 56 % jeugdwerkeloosheid

Dubai

 Je betaalt geen belasting. Jaarlijks moet je wel je vergunning vernieuwen hetgeen geld kost. Bedrijven moeten een lokale patrner zoeken die een meerderheidsbelang krijgt in de onderneming. Men hoopt ook via de grondprijs vanalles te kunnen financieren.  
Burj Kalifa 828 m 167 verdiepingen op 124 obervatiedek, der entree is de grootste mall ter wereld met 1200 winkels. 2 miljoen inwoners. In 1960 verkocht met er alleen parels en edroogde vis. Toen werd er olie gevonden.
Ski Dubai heeft als enige indoorbaan een zwarte piste. Buiten is het er 's-zomers 50 graden. 

 

  

%MCEPASTEBIN%