Overstromingen


Overstroom je zelf ooit ?? Kijk hier en vul je postcode in.  

Overstroomik

 
Wat als de dijken doorbreken en de Randstad komt onder water te staan..

In 30-40 jaar gaat de zeespiegel 30-40 cm stijgen. In 2100 misschien wel 80 cm. Daarom moeten de dijken in Nederland versterkt worden. Men begint er nu al aan. Kosten 2,3 miljard in het programma Ruimte voor de rivier.
200 miljoen mensen leven minder dan 1 meter boven de zeespiegel. 8 van de 10 grootste wereldsteden. In de 20e eeuw verloor Amerika 20 meter strand. De zeespiegel rees 17 cm. Tegen 2015 zullen er 33 steden zijn met minstens acht miljoen inwoners. Van deze 33 steden zullen er 21 gevestigd zijn in kustgebieden die zeer vatbaar zijn voor meteorologische bedreigingen. Momenteel stijgt de zeespiegel 0,71 mm per jaar ofwel 7,1 cm per 10 jaar.

Warme lucht kan meer vocht opnemen en buien worden versterkt door de warmte die vrijkomt bij het condenseren van waterdamp. Per graad opwarming valt ongeveer 12 % meer neerslag.

Het warme weer bracht extreme hoosbuien in het Middellandsezeegebied

In 2010 waren er enorme overstromingen in Noord-pakistan. Er is weinig werkgelegenheid waardoor men de cederbomen heeft gekapt voor verwarming en hout om eten op te koken. Hierdoor modderstromen - wateroverlast. 4,2 miljoen Pakistanie waren getroffen. De mensen wonen in de delen met het hoogste geboortecijfer van de wereld. Ze wonen dicht op elkaar en bouwen vaak in rivierbeddingen. Ook in China waren dat jaar modderstromen en overstromingen te bedreuren. 1700 doden in Zhougu in de provincie Gansu. Oorzaak het massaal kappen van bomen.

In 2010 Het waterpeil achter de drieklovendam (175 meter hoog en 2,3 km lang) in de Yangtze was abnormaal hoog. 14 meter onder de rand en 16 meter hoger dan normaal. Er kwamen miljoenen liters per seconde bij. Vandaar dat men de sluizen open moest zetten waardoor Wuhan 9,1 mln inwoners onder water kwam te staan.

46 miljoen mensen per jaar hebben last van overstromingen. Bij een stijging van 50 cm twee maal zoveel. In Nigeria moeten binnenkort 3 miljoen mensen verhuizen.Meer malaria, minder toerisme, verhoging dijken nodig, oogstverliezen.

In 2011 was september in Italie warmste maand sinds 1800. De regen leek op waterbommen en zette Rome blank. In Cinque terra pleinen en straten in een bruine hel vol modder. De boeren zijn er verdwenen, de hoger gelegen bossen verwaarloosd tezamen met ongecontroleerde bouw van woningen. 

Maar een veel groter probleem is dat 80-90 % van de bevolkingsgroei plaatsvindt in kustgebieden. Daar vindt oxidatie en inklinking van de bodem plaats. Hierdoor zakken de bodems in extreme gevallen wel 10-15 cm per jaar. Grondwateronttrekking, veengebieden etc. Sinds onze voorouders 1000 jaar geleden met slootjes zijn begonnen in de veengebieden zijn ze al 4 tot 5 meter gedaald. De kustgebieden van Jakarta zakken 10 cm per decennium. In Thailand 4-5 cm per jaar. Dit effect is veel groter dan dat van de zeespiegelstijging. (Bart Schultz van Unesco)

Jakarta (e.o) 40 miljoen inwoners heeft een groot probleem. De bodem zakt 20 cm per jaar weg door (drink)wateronttrekking. 50 % ligt al 2 meter onder de zeespiegel en in 2100 zal 70 % er 5 meter onder liggen. 50 % ligt in de rivierbedding. Dit geeft overstromingen en grote rampen als de wind een keer bij vloed zeewater opzweept. Men moet een waterleidingsysteem aanleggen, illegaal oppompen verbieden en een beschermende dijk bouwen (maar die zakt ook weg).

In 2013 bedroeg de schade in Duitsland door hoog water 2 miljard en dat is hoger dan in 2002.

Eilanden onder water

Een film over een eiland dat als eerste zal verdwijnen door zeespiegelstijging is te zien onder https://player.vimeo.com/video/244728466?byline=0&portrait=0 
 
anouksark

Websites

http://flood.firetree.net/

 

Satellietbeelden tonen wat onder water loopt bij de zeespiegelstijging die je zelf instelt.

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/elbe_en_klimaat.html

 
Hebben overstromingen met het broeikaseffect te maken
http://www.knmi.nl Rivieroverstromingen en broeikaseffect