E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Klimaatadaptief natuurinclusief

Klimaat adaptief en natuurinclusief bouwen

(met dank aan Irene Mulder, gemeente Den Haag).

je moet:

1. water in toom houden
2. hitte buiten de deur houden
3. natuur versterken en beleven

De kans op extreme buien neemt toe. De jaarlijkse neerslag ook.  

neerslag

Men maakt tegenwoordig kaarten waar de grootste overlast te verwachten is.

wateroverlast

Je moet inzicht hebben in het fuctioneren van de watersystemen en de kwetsbaarheden

Je moet proberen knelpunten op te lossen door eerst water vast te houden, dan te bergen en dan af te voeren.

Daarvoor kan je b.v. waterbassins maken in parkachtige omgevingen 

wateroverlast3

Buffermogelijkheden maken

wateroverlast4

Riolering en open water creeren

wateroverlast6


Doorlatendheid vergroten

wateroverlast5

Buffers in en om gebouwen creeeren

wateroverlast7

Waterwoningen maken

wateroverlast8

Tegen hitte

In de stad is het vaak flink warmer door verharding, weinig vegetatie en lage terugkaatsing (albedo).hitte1

Je kan er hittekaarten van maken.

hitte2

Wat te doen.

Geen zwarte bitumendaken meer maar groene daken.

hitte3

Schaduw creeren

hitte4

Stromend water in en om gebouwen

hitte5

Groen in, om en op gebouwen.

hitte6

Natuur

Het belang van de natuur is

De natuur staat onder druk want de komende 25 jaar komen er in Nederland 50.000 - 80.000 nieuwe inwoners bij.
Dat geeft druk op de ruime en op het groen.
Groen is belangrijk vanwege
- gezondheid
- het tegengaan van hittestress
- het voorkomen van wateroverlast

Belang natuur

Natuurinclusief bouwen is het oprecihten van bouwwerken en inrichting van de omgeving van gebouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben.
- nestkasten - tuinen etc.

natuur1
- voor beschermde soorten of algemene soorten
Het levert een bijdrage aan
- een prettige leefomgeving
- de mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad
- het welzijn van mensen
natuur2Natuur3
Gebouwgebonden kleine ingrepen

natuur4
Gebouwgebonden ingrepen

natuur 5

Overgang van privé naar publieke ruimte

natuur6

Buitenruimte

natuur7

Infrastructuur

natuur8

Integrale maatregelen op gebouwniveau

natuur 9

natuur10

Klimaatadaptatie was één van de drie hoofdthema’s op de Klimaattop Zuid in 2018, waar ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven ideeën uitwisselden en afspraken maakten. Het eindresultaat was het Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid, dat via de voorzitter van de Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord Ed Nijpels bij minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes terechtkwam. En inmiddels dus ook bij minister Van Nieuwenhuizen.

Kunstgrasvelden

Onder het innovatieve veld bevinden zich waterreservoirs van 85 millimeter hoog, gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal. Hier kan regenwater opgeslagen worden. Dat regenwater kan op latere tijdstippen weer in het kunstgrasveld geïnjecteerd worden, zodat het verdampt en een verkoelend effect heeft. Hierdoor draagt het kunstgrasveld juist bij aan het verkoelen van de stad, in plaats van het opwarmen ervan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duurzaam bouwen