Duurzame kinderopvang

 

Beeldverhaal (4 MB downloaden duurt even)

 

Luiers

 

Duurzaam speelgoed
 

Buiten spelen

 

Natuur- en milieulessen

 

Voeding


Links

 

 

 Duurzame kinderopvang

 

Buiten spelen

 

Tegenwoordig spelen minder kinderen buiten door bijvoorbeeld toegenomen gebruik van tv en computer, gebrek aan voorzieningen in de buurt of twijfel aan sociale veiligheid. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die te weinig buiten komen, vaker last hebben van zaken als ADHD, concentratiestoornissen en overgewicht. En naast dat buiten spelen gezond is, kan het ook bijdragen aan respect voor de natuur.

 

Als kinderen in de stad opgroeien, vraagt het soms wat extra inzet om hen de natuur te laten beleven. Op een kinderboerderij kunnen kinderen volop leren omgaan met dieren. Ook is het goed om kinderen mee te nemen naar een park of een speeltuin in een groene omgeving.

Dit heeft een aantal voordelen voor kinderen:

         Het kind wordt uitgedaagd tot lichamelijke activiteit zoals slootje springen, krachtmetingen, op en in bomen klimmen. Dit is goed voor grove en fijne motoriek

  • Kinderen kunnen zelf op onderzoek gaan waardoor meer kennis en begrip ontstaat over henzelf en de natuur.

  • Creativiteit wordt gestimuleerd door het voorkomen van verschillende levensvormen, kleuren en natuurveranderingen.

  • Spelletjes in de natuur dagen uit om de natuur te gebruiken net zoals eten van planten en bessen en natuurweetjes zoals verhalen achter de plantennamen.

  • Door te genieten van de rust en ruimte in de natuur kan een kind heerlijk zitten dagdromen en geestelijk groeien.

 

Meer over natuurspeelplaatsen is te vinden op www.nationaleuitdaging.nl

Meer over speelbossen, groene schoolterreinen, boerderijschoolprogramma's, meer onlandjes (wilde stukken land) is te vinden op www.avonturenclub.nl , www.springzaad.nl , www.groenetoekomst.nl , www.degroenestad.nl  , www.natuurkind.nl , www.buitenspeelbond.nl

DOEpark

In de gemeente Zwolle is op initiatief van ROC Landstede een start gemaakt met de realisatie van een DOE-park op de voormalige Nooterhof.  In het DOEpark  doen MBO cursisten hun leer werk opdrachten op het gebied van o.m: onderhoud groen, het organiseren van educatieve activiteiten, bedienen van gasten in het theehuis, managen en inrichten van educatieve tentoonstellingen en begeleiding van kleuters en schoolkinderen die een middagje in het skills lab of oer dorp op onderzoek uitgaan. VO leerlingen doen in het kader van maatschappelijke stage samen met mensen met een beperking  een onderzoek naar de toegankelijkheid van het park, ze worden hierbij geholpen door MBO cursisten (zorg) en HBO studenten (onderzoeksopzet). Dit doen ze in opdracht van de Landelijke gehandicaptenraad. Leerlingen van het praktijkonderwijs assisteren bij het onderhoud van het park, dat doen ze in de vorm van een langlopende stage. Kortom er wordt veel echt werk gedaan door jongeren binnen het kader van hun opleiding. Hierin werken ze samen met de DOEpark staf en een scala aan vrijwilligers op het gebied van natuur en milieu. Er werden leerwerkprestaties ontworpen met de organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij het DOEpark. In het DOE-park Nooterhof in Zwolle werken scholen, vrijwilligersorganisaties, wijkverenigingen, natuur en milieu organisaties en bedrijven samen.

buitenspelen

Terug