Hergebruik

Algemeen Auto's
Metalen raken op Papier
Coltan Textiel
Fosfaat Reversibles Reelles Recycling
Plastics Lokaal afval scheiden en energie opwekken

Algemeen

Veel afval kan gescheiden worden ingeleverd als papier en karton, plastic, groente- tuin en fruitafval, glas, textiel, (klein) chemisch afval (KCA), batterijen, geneesmiddelen, elektronica, hout, metalen etc. Dat is nodig om bodemvervuiling tegen te gaan maar ook om uitputting van grondstoffen te voorkomen.
Soms is dat moeilijk. Het onderstaande geeft een beetje uitkomst:

recyclingsproblemen

Als je een LCA  (life cycle analysis) uitvoert blijkt dat meestal recyclen is het beste is maar ook het duurste. Dan komt verbranden en storten met energieterugwinning.

20 % van de klimaatdoelstelling kan gerealiseerd worden met goed afvalmanagement. Kunststof kan voor 75 % worden hergebruikt en 2/3e is hoogwaardig.

50 % van de PET-flessen wordt gerecycled. Maar steeds meer komt men er achter dat verbranden eigenlijk vernietigen is en dat afval voedsel is. We moeten naar recycling van materialen, we moeten de kringlopen rond maken en sluiten. Materialen hoogwaardig hergebruiken. Niet plastics verwerken in bermpaaltjes en afval verwerken onder autowegen maar hoogwaardig hergebruik en zodanig ontwerpen dat er geen afval ontstaat ! Daar moet het heen !  

Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit, en voorkomt veel milieuvervuiling. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat bespaart de gemeenschap 5 eurocent.

Per jaar gooien we 35 mln kg elektrische apparaten en gloeilampen weg.
6,3 kg pp /jaar grote apparaten als wasmachines waarvan 1,86 kg wordt gerecycled
6,4 kg             kleine apparaten                                      1,6
0,22 kg           lampen                                                    0,1
1,85               (plasma)schermen                                    1,25
1,8                 beeldbuizen                                             0,61
3,0                 computers laptops                                    0,61
2,95               koelkasten vriezers                                   1,53

We cycle vindt dat er een afgifteplicht voor alle bedrijven moet komen en een registratieplicht zodat men beter zicht krijgt.
Zie ook www.hergebruikproducten.nl

Hoe vaak kan je iets recyclen?
 
Metaal zoals aluminium, ijzer, koper kan oneindig vaak gerecycled worden.
Glas ook (zoals het netjes op kleur gesorteerd wordt en niet vervuild is met ander materiaal).
Papier kan maar 5 - 7 keer hergebruikt worden.
         (voor hergebruik is versnipperen, fijnstampen, weekmaken en verhitte nodig dat maakt dat de vezels steeds korter worden)
Plastic daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. De polymeerketens worden korter door recycling.bovendien is plastic meestal vervuild met metalen die nodig zijn voor de productie. Veel plastics kunnen daarom maar een keer recycled worden.

Metalen raken op

Veel materialen zijn al op voor we het weten. Bij gelijkblijvende consumptie is Zilver in 27 jaar op. Indium (in laptops) zal binnen 11 jaar ergens meer te vinden zijn. Koper is over 59 jaar op. Zink over 44 jaar. Bauxiet (voor aluminium) kan nog 1027 jaar mee. 
Een blikje kost 39 eurocent. Aluminium is moeilijker te winnen (30-75% v.d. bauxiet is Al), moeilijker te scheiden maar beter te recyclen. Staat is makkelijker te winnen (83% vh. erts), kost minder energie, is makkelijker te scheiden (met magneet) maar is duurder geworden en kan moeilijker worden recycled. Mijnbedrijf Rio Tinto en aluminiumproducent Alcoa Corporation kunnen nu aluminium maken dat zuurstof produceert en de uitstoot van broeikasgassen reduceert tot nul. In Canada kan de technologie de uitstoot van broeikasgassen met 6,5 miljoen ton verlagen, gelijk aan het van de weg halen van 1,8 miljoen personenwagens.

Coltan

Dus wees zuinig op de hulpbronnen, recycle en bereid je kinderen voor op een andere wereld waarin de bomen erhaupt niet meer tot in de hemel groeien.

Door de behoefte aan steeds kleinere mobieltjes is men de laatste jaren steeds meer Coltan gaan gebruiken. Coltan is een grondstof voor bepaalde onderdelen van mobieltjes en laptops. De stof zorgt er voor dat die apparaten niet oververhitten. Een groot deel van het coltan dat gebruikt wordt, komt uit de grond in het oosten van Congo. Precies in het gebied waar ook de oostelijk laagland gorilla leeft. Om mijnen en wegen aan te leggen en om voldoende voedsel voor de arbeiders te verzamelen wordt een aanslag gepleegd op het regenwoud. Bovendien hebben verschillende rebellengroepen hun oog laten vallen op de lucratieve mijnen waardoor er veel gevochten wordt in de regio.
De populatie oostelijk laagland gorillas die in het gebied leeft is door deze activiteiten de afgelopen tien jaar naar schatting met 80% verminderd. Een schrikbarende ontwikkeling voor deze toch al kwetsbare soort. Met de gorillas dreigen ook talloze andere dieren te verdwijnen in het gebied. Dus het is belangrijk mobieltjes in te zamelen en te recyclen. Zie www.eeko.nl  of kan je een Fairphone 2 kopen. 
 
De fairphone 2

Het in 2013 opgerichte Fairphone heeft eerder al 60.000 exemplaren van de eerste editie geproduceerd en verkocht, aan kopers die zo bij willen dragen aan een eerlijkere economie. Dankzij deze betrokkenheid kon Fairphone de productieketen voor consumentenelektronica over de hele breedte positief beïnvloeden, van mijnbouw en ontwerp tot productie en levensduur. De eerste stap van de onderneming was aan te tonen dat sociale waarden en winst samengaan om op een andere, verbeterde manier zaken te doen. Dankzij deze eerste verkopen en de loyaliteit van haar gemeenschap is Fairphone nu zover om een nog groter verschil te maken met een eigen ontwerp.

Ambities voor eerlijkheid een stap verder door origineel ontwerp

De Fairphone 2 bouwt voort op de ingezette initiatieven van de eerste Fairphone, zoals het gebruik van tin en tantalium uit conflictvrije mijnen in de Democratische Republiek Congo, investering in een welzijnsfonds voor werknemers bij de nieuwe productiepartner in China en verbetering van het in Ghana opgezette programma voor recycling van elektronisch afval.

Nadat Fairphone in 2014 het belangrijke strategische besluit nam te investeren in een origineel ontwerp, kan de onderneming haar ambities op het gebied van eerlijkheid nog meer kracht bijzetten. Door het hele ontwerp zelf vorm te geven, krijgt Fairphone een beter overzicht van de productie- en distributieketen, en is zij beter in staat te zorgen voor transparantie en positieve maatschappelijke effecten. Voorbeelden zijn een betere toepassing, controle en traceerbaarheid van materialen, de mogelijkheid om leveranciers te kiezen en sterkere relaties met hen op te bouwen, en de kans om meer invloed uit te oefenen op productieprocessen.

Daarnaast creëert het ontwerpen van binnenuit de mogelijkheid voor Fairphone, om haar waarden tot zijn recht te laten komen in de telefoon zelf: verlenging van de levensduur van het product en bewuster gebruik van de telefoon door toepassing van baanbrekende modulaire architectuur.

Ontworpen om langer mee te gaan en de gebruiker meer controle te geven

De Fairphone 2 telt een aantal vernieuwingen die bedoeld zijn om de levensduur van het product te verlengen. Naast een hoogwaardig Full HD 5" scherm, Qualcomm® Snapdragon™ 801 platform en dual-SIM functionaliteit, zorgt de innovatieve achterkant ervoor dat de telefoon beschermt is zonder dat een extra beschermhoesje nodig is. De gebruiker kan het apparaat eenvoudig openen, de batterij verwijderen en de verschillende “lagen” binnenin bekijken. Omdat de telefoon ook te demonteren is, kan iedereen de meest voorkomende reparaties zelf uitvoeren, zoals het vervangen van scherm, camera, luidspreker of ontvanger.

Fairphone
Door dit unieke ontwerp te combineren met handleidingen en de verkoop van losse componenten, wil Fairphone gebruikers ertoe aanzetten bewuster om te gaan met hun telefoon en meer verantwoordelijkheid te nemen om ze in goede staat te houden. Verder is Fairphone van plan om in samenwerking met ontwikkelaars gebruikers meer keuze en controle te bieden voor het besturingssysteem.

In verband met de lancering van de nieuwe editie heeft Fairphone een interactieve pagina gemaakt om het eerste prototype te introduceren en aandacht te schenken aan die onderdelen van de telefoon die direct aansluiten op de doelen van de onderneming op het gebied van eerlijkheid. Op de pagina staat ook een lijst van algemene technische specificaties en informatie over de leveranciers van de belangrijkste componenten. 

De winkelprijs is 525 euro, inclusief btw. Tot eind 2015 zijn de telefoons alleen in Europa leverbaar. Wie de laatste informatie over de telefoon en het voorverkoopproces wil ontvangen, kan zich inschrijven op de lijst belangstellenden Fairphone 2. Tot nu toe hebben ruim 50.000 leden van de Fairphone-gemeenschap laten weten interesse in de nieuwe telefoon te hebben.

www.fairphone.com


Fosfaat 

De voedselproductie in de wereld komt in gevaar door het opraken van fosfaat, een onmisbaar bestanddeel van kunstmest. De groeiende wereldbevolking kan alleen worden gevoed als het lukt om de kringloop van fosfaat sluitend te maken.

De fossiele voorraden raken uitgeput. Veel fosfaat gaat verloren bij de winning, in de landbouw en verderop in de voedselketen. Slechts een zeer beperkt deel wordt teruggewonnen en het grootste deel eindigt op de oceaanbodem.

Experts vrezen dat de winbare hoeveelheden over 75 jaar zijn uitgeput, maar dat al veel eerder een run zal ontstaan op de slinkende fosfaatvoorraden in vooral twee gebieden: Marokko en de westelijke Sahara, en China.

Nederland kan op de schaarste vooruitlopen door het fosfaat beter te benutten en bovendien dit te winnen uit mest en zuiveringsslib.

Plastics

Als kunststof wordt gescheiden is PET extra goed af te splitsen omdat het in water niet blijft drijven. Het bezinksel kan dan weer hergebruikt worden. De rest is niet echt zuiver en belandt in planten potjes, emmers een bumper of als brandstofkorrels voor de cementindustrie.

Plastic recyclen is beter dan plastic verbranden. Productie van nieuw plastic kost veel energie en dat kan dus voorkomen worden.
Bovendien is het rendement van de vuilverbranding lager dan van een energiecentrale.
Nascheiden haalt een rendement van 30 %. Bronscheiding 60-70 %. Dat is dus veelal beter.  
Mobieltjes

De mobiele telecom sector is wereldwijd een van de snelst groeiende industrie met meer dan 4 miljard gebruikers. In een land als India worden er elke maand maar liefst tien miljoen nieuwe abonnees aangesloten. Een mobiele telefoon is een krachtig staaltje technologie, maar de groei van de sector legt steeds meer druk op de ecosystemen van onze wereld. Meer dan 140 miljoen mobieltjes belanden elk jaar op de vuilnisbelt en dit elektronische afval is zwaar vervuilend.

Een mobiele telefoon die je niet hoeft op te laden? Een applicatie waarmee je energie kan besparen? Een oplossing om het recyclen van mobieltjes te verbeteren?  Op www.ourmobilegeneration.org kunnen consumenten aan innovatieve oplossingen werken om de mobiele telecom sector te verduurzamen. Dit initiatief daagt gebruikers van mobiele telefoons wereldwijd uit inspirerende concepten te ontwikkelen die de duurzaamheid in deze industrie verbeteren.

Bij Umicore belandt ons mobieltje in een smelter waar de temperatuur oploopt tot een zonnige 1200 graden Celsius. Bij die temperatuur verbrandt het plastic en worden de metalen vloeibaar. ‘Die scheiden zich vanzelf in twee lagen van koper en lood, op dezelfde manier als water en olie,’ vertelt Meskers. In het koper zijn dan de edelmetalen opgelost, het nikkel en lood bevatten de overige metalen .De metalen die Umicore zo terugwint blijven eigendom van de klanten van Umicore. ‘De klant koopt een dienst: het recycleren van materiaal,’ verklaart Meskers. ‘Hij betaalt smeltkosten per ton aangeleverd materiaal, ongeacht de concentraties waardevolle metalen die er in zitten.’

Aan het eind van de rit krijgen de klanten de metalen uit hun afval in principe weer terug. Niet alle klanten zitten te wachten op de fysieke metalen. Metaalverwerkers meestal wel, die kunnen de metalen weer in hun bedrijfsprocessen gebruiken. Maar een bedrijf als Techreturns ziet liever geld op de bankrekening dan een lading goud, zilver, platina en palladium op de stoep. Dat kan ook. In zo’n geval verkoopt Umicore de metalen op de wereldmarkt, en krijgt de klant de waarde van zijn metalen terug in euro’s.

Een Nokia 3310 heeft 0,008 gram goud, 0,07 gram zilver en 0,006 gram palladium. Bij elkaar is dat zo’n €0,50 waard maar als je er veel verwerkt telt het toch aardg op.

iFixit is een site waarop staat hoe je tablets e.d. kunt repareren. Dat wordt steeds moeilijker omdat ze steeds kleiner worden. Hierdoor worden schroeven vervangen door lijm, tape en soldeertin.

Papier

Wist u dat Reisswolf vernietigd papier maar liefst 7 keer inzet als grondstof voor nieuw kantoorpapier? Zo is je eigen papierafval grondstof voor uw nieuwe gerecycled kantoorpapier

Een ton gerecycled papier bespaart 17 bomen, 138 kilo zwavel, 175 kilo krijt, 226.800 liter water en 225 kilowattuur aan stroom.

Van al het nieuwe papier en karton dat in Nederland wordt gemaakt, is 78% van gerecycled oud papier en karton.

Ongeveer 90% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

Century Gothic is één van de zuinigste lettertypen als het gaat om inkt/toner. Maar niet qua papiergebruik. Het brede lettertype gebruikt veel meer papier voor dezelfde hoeveelheid tekst dan bijvoorbeeld Arial, Calibri of Times New Roman.

Hoogleraar scheidingstechnologie Maaike Kroon van de TU Eindhoven heeft nieuwe, natuurlijke oplosmiddelen ontdekt. Hierdoor kan hout in de toekomst niet alleen veel energiezuiniger, maar ook milieuvriendelijker ‘ontleed’ worden in onder meer cellulose, de grondstof voor papier. Dit is goed voor de papiersector, die hierdoor milieuvriendelijker kan produceren. “Dit is baanbrekend, dit is wat je noemt een echt ‘game changer’, zegt Marco Mensink van Cepi, de belangenorganisatie voor de Europese papiersector.

Met de nieuwe technologie komt voor het eerst ook snel en goedkoop zuivere lignine vrij. Ook kan op de energierekening worden bespaard, omdat de nieuwe middelen op veel lagere temperaturen werken.

 Textiel

Dutch spirit uit Nijmegen gaat nieuwe jeans maken die deels bestaan uit fijngemalen oude spijkerbroeken. Mogelijk krijg je in de toekomst korting als je je oude spijkerbroek in de winkel achterlaat. Er zijn zo'n 15.000 spijkerbroeken nodig om 10.000 nieuwe te maken. De spijkerbroeken kosten 80 % minder water, 60 % minder energie en 40 % minder CO2 (omdat de broeken in Turkije worden vermalen).

In 2002 was 70 % van de ingezamelde textiel nog bruikbaar. In 2012 nog maar 50 %. Kleding gaat minder lang mee en men gebruikt slechtere stoffen. Dit geeft een enorme verspilling + verdroging (omdat voor katoen veel water nodig is)+ nog steeds hele slechte arbeidsomstandigheden.


80 miljoen kg wordt gescheiden opgehaald maar nog 135 miljoen kg komt nog steeds bij het gewone afval. C&A gaat beginnen met een terugbrengsysteem. In Kenia gaat men hetzelfde doen. De textiel kan nu automatisch gesorteerd worden op zes fracties. Katoen, nylon, wol, acryl en combinaties. Dit gebeurt door computers en blaassystemen. Vervolgens kan ook op kleur gesorteerd worden. Daarna kan het terug de keten in. Het heet het T4T (textiel for textiel) systeem.

Reversibles Reelles Recycling (het 3R systeem van IPP)

kan afval zodanig uit elkaar halen en schoonmaken, dat er zuivere grondstoffen overblijven die op minimaal hetzelfde niveau kunnen worden hergebruikt. Precies zoals in de cradle-to-cradle-filosofie wordt bedoeld.

Van b.v chipszakjes kan men de verf halen die weer naar de drukker gaat. Van de kunststof zakjes kunnen weer nieuwe chipszakjes worden gemaakt. Uit een PET-fles haalt men alle kleurstoffen. Het plastic wordt schoon gemaakt en er kan weer een nieuw PET-flesje van worden gemaakt. Keer op keer op keer.
Men kan glas, metaal, textiel, hout en papier opwerken tot zuivere grondstoffen die weer als nieuw kunnen worden gebruikt. Men kan eigenlijk al het huisvuil in het systeem gooien, maar 3R weet ook weg met industrieel afval en elektronicaschroot. 95 tot 97 procent van al het afval kan dankzij 3R opnieuw worden gebruikt.

Alsof dat nog niet mooi genoeg is, werkt het systeem ook nog eens volledig energieneutraal. De energie wordt gehaald uit de biomassa die zich in het huisvuil bevindt, en uit rioolafval. In het systeem is een installatie opgenomen die gebruikmaakt van het rottingsproces van dat organische afval.

3R biedt doplossing voor het afvalprobleem in de wereld maar het is heel moeilijk om er in de afvalverwerkingindustrie tussen te komen. Toch is men in gesprek.  zie pdf

Auto's

 

Cocosafval

Er wordt 60 miljard kilo afval van kokosnoten weggegooid genoeg om de stad Parijs te begraven onder een berg van 5 meter hoog. Daar pallets van maken ?
Leuk bedacht; gaat je niet lukken. Dat kreeg Michiel Vos steeds te horen over zijn idee om een bedrijf op te richten dat pallets maakt van kokosafval. Maar gelukkig is Michiel, de bedenker en oprichter van CocoPallet, een doorzetter. Anno 2017 groeit zijn bedrijf als kool en staat het in alle toplijstjes van succesvolle startups.

Op de wereld worden jaarlijks 5 miljard pallets gemaakt goed voor 500 miljoen bomen. Wij maken nu pallets van cocosafval en dat voor een euro goedkoper.
Men wil beginnen met een fabriek van 5 miljoen pallets.

Lokaal afval recyclen en energie opwekken

Via plasmavergassing: eerst verbranden op 900 oC en dan wordt het gas door een plasmaboog van 5000 oC gehaald. Alle lange koolwaterstoffen worden dan verbroken en je krijgt syngas (dat te verbranden is om energie op te wekken e.d.), zwavel (herbruikbaar als kunstmest) slak (voor wegenbouw). In Ottawa wordt 85 ton per dag omgezet in 4 MW elektriciteit.

Nederland kan 7,5 miljoen ton huisvuil verbranden maar het aanbod is maar 6 miljoen en de trend is dat het gaat naar 4,5 miljoen ton. Het verbranden levert elektriciteit (15-30% rendement) en warmte. Men haalt daarom vuil uit Engeland, Ierland en Italië naar Nederland.

hergebruik
http://www.kringloopnet.nl
Kringloopnet,is dsite voor hergebruik.
B.v hergebruik van automaterialen, boten, fietsen, gereedschappen, kantooratrikelen, motoren, trucks, kringloopwinkels. etc
www.platformhergebruikproducten.nl Het Platform Hergebruik Producten,  heeft tot doel om hergebruik van (delen) van producten door MKB-bedrijven in Brabant te bevorderen.De gemeente s-Hertogenbosch heeft de duurzaamste afvalstoffendienst van Nederland. Ze hebben het onderstaande gerealiseerd.

                     DUURZAAM      IN           ITEM      UIT          DUURZAAM

hergebruik