Terug

De duurzame medewerker bouw

Werkzaamindebouw G

De duurzame medewerker bouw heeft verstand van

 Bouwfysica

 

Specialist duurzaam bouwen (is keuzedeel K0466 Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen)

De beginnend beroepsbeoefenaar: 
-Bezit kennis van koude bruggen en het voorkomen ervan 
- Bezit kennis van passief bouwen, luchtdicht bouwen en nieuwe isolatietechnieken 
- Bezit kennis van de visie op energievoorziening in de toekomst waarbij de volgende begrippen van belang zijn: Energiemix, Zonenergie, Windenergie, Bio-energie, andere vormen van energie en Opslag van energie 
- Bezit kennis van duurzame bouwmaterialen, productieprocessen, toepassingen en verwerkingsmethodieken 
- Bezit kennis van het toepassen van binnen isolatie en buiten isolatie 
- Bezit kennis van meetapparatuur 
- Bezit kennis van termen en begrippen met betrekking tot duurzaam bouwen 
- Bezit kennis van ventilatietechnieken § Bezit kennis van de visies op huisvestng in de toekomst ten aanzien van bestaande bouw, nieuwbouw, utiliteitsgebouwen en industriële gebouwen 
- Bezit kennis van warmte- en koudetechnieken   
- Kan metingen uitvoeren in relatie duurzame bouw
- Kan nieuwe isolatietechnieken gericht op duurzame bouw voor zowel binnen als buiten toepassen 
- Kan luchtdichte aansluitingen maken gericht op duurzame bouw 
- Kan koudebruggen herkennen, constateren en verhelpen in relatie tot duurzame bouw 
- Kan de klant in een gesprek wijzen op duurzame toepassingen in relatie tot duurzame bouw § Kan het belang van duurzaam/energiezuinig bouwen uitleggen aan collega’s en klanten

 

Wat moet de duurzame medewerker bouw kunnen:
glas

Isolatie

 

energieglas

Isolatieenergie


Medewerker bouw

Medewerker bouw 2

De richtlijn BRL 1332 (d.d. 2-1-2013) SPRAYEN VAN DE ONDERKANT VAN BEGANE GRONDVLOEREN EN DE ONDERKANT VAN DAKEN MET SPRAYSYSTEEM VAN POLYURETHAANSCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%201332%20d.d.%202013-01-02.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R10 Renovatie (houten) vloeren

R11 Na-isolatie vloeren

R13 Na-solatie kruipruimten

R44 Na-isolatie daken binnenzijde

R45 Na-isolatie daken buitenzijde

De richtlijn URL 28-101 (d.d. 17-4-2013) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET GEBONDEN EPS-SCHUIMPARELS (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%2028-101%20PS-schuim%20parels%20d.d.%202013-04-17.pdf) is van toepassing op de volgende specialismen:

R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels

De richtlijn URL 28-102 (d.d. 17-4-2013) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET MINERALE WOL VLOKKEN (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%2028-102%20minerale%20wolvlokken%20d.d.%202013-04-17.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels

De richtlijn URL 28-103 (d.d. 17-4-2013) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET UREUMFORMALDEHYDE (UF) - SCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%2028-103-UF-schuim%20d.d.%202013-04-17.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels


De richtlijn URL 28-104 (d.d. 17-4-2013) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET POLYURETHAAN (PUR) - SCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%2028-104%20PUR-schuim%20d.d.%202013-04-17.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels

De richtlijn URL IKB 1112 (d.d. 25-10-2007) Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab dakvensters inclusief aansluitsystemen

(http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%20IKB1112%20d.d.%202008-09-11.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R42 Bouwplaatsmonteur tuimelvensters

De richtlijn URL 0735 (d.d. 9-7-2013) UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN BUITENGEVELISOLATIE MET GEPLEISTERDE AFWERKING

(http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/URL%20IKB1112%20d.d.%202008-09-11.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels

R22 Gevelisolatie

De bijlage van BRL 4702 (19-6-2002) Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2013

(http://vebidak.nl/vakrichtlijn)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R44 Na-isolatie daken binnenzijde

R45 Na-isolatie daken buitenzijde

De richtlijn BRL 0709 (d.d. 23-11-2012) MONTAGE VAN KUNSTSTOF GEVELELEMENTEN

(http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%201332%20d.d.%202013-01-02.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R21 Bouwplaatssteller prefab gevel elementen

R30 Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren

De richtlijn PBL 0442/07 (d.d. 24-8-2007) Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab daksegmenten

(http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/BRL%201332%20d.d.%202013-01-02.pdf)

is van toepassing op de volgende specialismen:

R41 Bouwplaatsmonteur prefab daken

R43 Bouwplaatsmonteur prefab dakkapellen

De richtlijn montage prefab dakvensters 2007-10-25 staat hier.

Terug

 

Duurzaam bouwen