Goede en leerzame voorbeelden in het MBO

Bootcamp Technova College Ede

300 studenten van het Technova College in Ede hield een zogenaamd bootcamp. De gemeente Ede bracht de hoofdcasus in: “welke alternatieven zijn er om energietransitie mogelijk te maken”? Het gaat hierbij om een brede focus: bouw, automotive, ICT en mechatronica (oftewel techniek).Omdat ook studenten meedoen van de opleidingen media (Fotografie, video, multimedia) en podiumtechniek werd beeldvorming rondom de energietransitie nadrukkelijk in de bootcamp meegenomen.

ROC Midden-Nederland, de gemeente Utrecht, bedrijven en de woningcorporatie werken samen in de verduurzaming van flats in Utrecht Overvecht

Studenten doen daar niet alleen inhoudelijke expertise over duurzame energie op maar ook werknemersvaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. Omdat ROC Midden Nederland gaat werken met een pop-up school in de wijk zelf, is het onderwijs letterlijk dichtbij de vraag. Bovendien werken studenten aan een maatschappelijk zeer relevant vraagstuk.

Het Graafschapcollege en Smart Building

Bij het Graafschapcollege in Doetinchem zijn in augustus 2017 twee nieuwe opleidingen gestart: Smart Building en Smart Industry13. Beide opleidingen zijn zogenaamde cross-overs tussen “klassieke” beroepsopleidingen. Smart Building is een mix van de opleidingen bouwkunde en installatietechniek met een beetje ICT. Smart Industry zit op het grensvlak van ICT, technische bedrijfskunde en werktuigbouwkunde. Ook hier is de instroom flink gegroeid, zelfs verdubbeld ten opzichte van eerdere jaren. Meer zie hier.

Raymond Lahaye “Wijk van Morgen”  Arcus college

Het project liep van 2009 tot 2014. HBO studenten deden het ontwerp. MBO studenten de voorbereiding en de bouw van vier gebouwen onder leiding van HBO-ers en het bedrijfsleven.
Leerlingen leerden elkaar. Ieder jaar een prijsvraag van een gebouw dat daarna ook werkelijk gebouwd werd.

16

Jaap Struis van de Spark campus

makers kunnen meer dan managers. Pomp ze vol met doen. Hij heeft een biobased brug gebouwd met HBO en MBO. Die moest in 35 dagen af zijn. Hij is neergezet met sensoren en technologie zodat men kan meten wat de brug doet bij belasting en in de tijd. In Spark werkt bouwbedrijf Heijmans samen met het onderwijs en Daan Roosegaarde op een campus te Rosmalen (bij 's-Hertogenbosch) 

17

Pim Wagemans Werkplaats de Gruyter

In de werkplaats werkt de provincie Noord-Brabant aan allerhande projecten samen met jong professionals.
Zo noemen ze de HBOers- MBOers en VMBO-ers liever. Ze hebben met wel duizend studenten gewerkt in tot nu toe al 60 projecten.
Ze werken in de Gruyterfabriek te 's-Hertogenbosch.

18

19

Cor Konings  Fieldlab “de kleine aarde” Samen slim bouwen

Het fieldlab gaat draaien op vier pijlers. Niet alleen biobased met duurzame energie en kijkend naar de bebouwde omgeving maar ook met aandacht voor de sociale transitie. Mensen met achterstand op de arbeidsmarkt moeten ook een plek kunnen krijgen. Studenten onderhoud en verbouw zijn bezig de panden op te knappen, een adviseur maakt teeltplannen voor stadslandbouw en verticale landbouw, er is een grote kas aanwezig, er komt een biomassa centrale en men gaat werken met wind, zon en warmtepompen. Wie weet komt er ooit een warmtenet naar de wijk toe.
Men werkt samen met Maris, Heijmans, Waterschap de Dommel, Woonstichting St. Joseph, Helicon en het St. Lucas.

20

Men is van plan 22 appartementen te gaan bouwen waarvan één voor onderwijs blijft. Met de nieuwste technieken. Semilla regelt de afvalwaterzuivering, Den ouden kijkt naar grondstoffen bij bomen om ze meer kansen in steden te geven, en Solispan denkt mee m.b.t. zonnepanelen.
Met studenten aan de slag, cross overs creëren tussen bouw, installatietechniek, groen en de sociale sector. Het PO en VO zijn welkom en mogen er b.v. profielwerkstukken komen maken.   

21

Ries Luijsterburg Engineering for Society  Summa college www.summa-engineering.nl

25 jaar geleden had men 7 klassen techniek. Vier jaar geleden nog maar 16 leerlingen. Nu weer 35. (50 was het doel) Je moet de leerlingen boeien. Bedrijven kunnen ze niet vinden. Alleen met techniek krijg je ze niet meer.
Vandaar het concept Engineering for society.

22

Wonen, werken, zorg, recreatie met thema’s security, energie, zorg, evenementen en de volgende afspraken met bedrijven:
In het 3e en 4e jaar lopen de leerlingen stage en krijgen ze 130 % van het minimum loon.
Als ze naar het deeltijd HBO willen betaalt het bedrijf.

Men begint 
Techniek: richt een ruimte in(een loft)  (domotica, safety, fornuis ect).
-> luxe villa -> appartementencomplex
Health care: Levensloopbestendige woning -> gezondheidscentrum -> ziekenhuis
Evenementenorganisatie

23

De VMBOers doorlopen een programma bij de ontdekfabriek
Dan komen ze op het Summacollege voor doedagen
Men heeft samen met Philips een lesprogramma voor LED gemaakt.
Ze hebben er ook een voor domotica.

Paul Bekkers iXperience ROC de Leijgraaf

Bij de Leijgraaf gaat men met studenten de toekomst in met de nieuwste technologien. Zodra google lens uit kwam hebben ze meteen zo’n bril uit Amerika laten komen. Ze hebben een hoop virtual reality brillen, een groene wand en grote lasers en 3D printers.

L1
222
L3
 Bert van Spreuwel ROC Tilburg

heeft een praktijkruimte gebouwd met alle duurzame energietechnieken. Daar kunnen studenten kennismaken met het hele spectrum.
Er is over te praten dat studenten van andere ROC’s er komen leren. Het ziet er fantastisch uit.

24
Testfaciliteiten
25

Klimaatkasten en CV ketels

26
Windmolen, omvomers, miniWKK

27
Warmtepomp

28 
Elektrische schakelingen

29
 
Gebouwenbesturingssystemen

Niels Jalvink  Duurzaamheidsfabriek Da Vinci college Dordrecht

30 
 3132
3435  |
 
De fabriek heeft de Europese VET provider award gewonnen.

37 
Ze hebben een lasrobot.

x1 
Een CNC waterstraalsnijder

x2

Een lassimulator

x3

Een simulator van de elektromotor in een windmolen
x4

Ze hebben een energie transitiehuis

x5
 

Ze bouwen boten met studenten. De duurzaamheidsfabriek moet zelfs gaan uitbreiden door het succes.

Roeland Westra Centrum Duurzaam Friese Poort

43

44

45

Project bedenk een brug naar de toekomst.
46 


Ze werken er met de design thinking methode.
 

Rob de Vrind Het techniekatelier Koning Willem I College

Multidisciplinair: 5 afdelingen leveren studenten 1-2 dagen 10 weken lang. Opdrachten komen van buiten.

47

Het atelier is ontworpen door studenten zelf.

48

Ze wilden transparante overlegruimten.

49

Ze werken er via van Prikkel tot Pitch met allerhande opdrachtenkaarten en planborden.

50

Er staan enkele fraaie 3D Printers

51

 Het hee symposium werd prachtig en vol passie gepresenteerd door Sharona Ceha van de Urgenda.

My Future Quest  http://www.myquest.academy/  Marc Simons

Echte verandering komt van binnenuit. Ga daarom naar buiten. Om de natuur te ervaren. Onze natuur. En daarin zelf ervaringen op te doen. Want van ervaringen leren we. MyQuest is een pionier op het gebied van ervaringsleren voor jong volwassenen; mbo studenten in het bijzonder. Zij hebben vaak meer in hun mars dan ze denken. In 2014 werd de QuestTrek®, de trektocht van MyQuest in Nederland, Europa of Nepal waarin je jezelf en je talenten leert kennen, gekozen tot inspirerend onderwijsvoorbeeld 2014. Dat gebeurde op het symposium ‘Education of the heart’ dat werd geïnitieerd en bijgewoond door de Dalai Lama en 700 onderwijsvernieuwers. Ze geven werksessies waarin je een krachtige oefening ervaart. Deze zal je niet snel vergeten en is eenvoudig uit te voeren met je hele klas. Mark Simons, oprichter van MyQuest.

Het Drenthe college en the Better Future Factory Henk Lukken van DC-Tech

Henk Lukken van DC-Tech (duurzame chemische technologie) van het Drenthe College ontwikkelt nu een programma zodat leerlingen uit vo, mbo en hbo een bijdrage leveren aan marmeren tegels uit gerecyclede PET-flessen. Samen met New Marble dat één van de start-ups van de Better Future Factory is. Henk maakt telkens weer duurzame innovatieve koppelingen tussen mbo en bedrijfsleven.  

Scalda René Mondriaan en Rob Duijm

De leerlingen van René Mondriaan nemen het voortouw bij het identificeren en oplossen van vraagstukken van regionale bedrijven. Praktijkleren in vol ornaat. 

Rob Duijm geeft les in de nieuwe economie en hoe je er zaken in kan doen. Next Gen heeft een lespakket ontwikkeld met handvatten voor een nieuwe economie voor mbo scholen.

ROC van Amsterdam Ben Visscher en House of digital

Het House of Digital is een publiek-private samenwerking (PPS) op initiatief van de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, De Hogeschool van Amsterdam en Flevoland (6 locaties) en een aantal bedrijven. Het doel is om meer en beter digitaal onderlegde medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt om het groeipotentieel van bedrijven structureel te ondersteunen.

Koning Willem I College  Harrie Karis, Anne van Alphen 

Harrie Karis geeft het keuzedeel duurzaamheid in het beroep aan ICT studenten. Hij heeft er zelf lesmateriaal bij gemaakt.
Anne van Alphen heeft lesmateriaal gemaakt voor duurzaamheid in het beroep en toerisme samen met TUI. 

Initiatieven in Noord Nederland

 

CBS De Gearing, Ee

Bouw insectenhotel

Gescheiden afvalinzameling

Programma Topondernemers

Excursies, oa Staatsbosbeheer

Friesland College

Deelname Elfwegentocht

Workshops  over SDG’s voor docenten 

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Friese Poort

Deelname Elfwegentocht

Centrum Duurzaam (duurzame installatietechniek)

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Stenden NHL

Deelname Elfwegentocht

X-Honours programma

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Van Hall Larenstein Leeuwarden

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Nordwin College VMBO-groen Heerenveen

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College VMBO-groen Leeuwarden

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College VMBO-groen Buitenpost

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College VMBO-groen Sneek

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College MBO 1&2 Heerenveen

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College MBO 1&2 Leeuwarden

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College MBO 1&2 Buitenpost

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College MBO 1&2 Sneek

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Nordwin College MBO 3&4 Leeuwarden

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Ontwikkelaars Keuzedeel Biologisch Ondernemen

MBO Life Sciences Leeuwarden

2x Groene Vlag EcoSchools 

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

Gezonde Kantine /Gezonde School

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Alfa College 

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Drenthe College

DCTEch

Hacketon rond duurzame energie

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Menso Alting College

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Noorderpoort College

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Terra College

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Ontwikkelaars Keuzedeel Biologisch Ondernemen

Hanze Hogeschool

Deelname Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord-Nederland

Actief Green Team

RUG, Fryslân Campus, Leeuwarden

Bachelor en Masterprogramma Global Leadership & Repsonsibility

Deelname Elfwegentocht

Deelname Friese Dag vd Duurzaamheid

In Nederland bestaan cira 141 scholen die bezig zijn met Eco-Schools en 115 scholen met Afval op School. Zie www.eco-schools.nl en www.afvalopschool.nl. Misschien ook nog nuttig om even te wijzen op de websites www.watereducatie.nl en www.energieeducatie.nl.

 

 

Testfaciliteiten24

Naam initiatief Deelnemende onderwijsinstelling Deelnemende bedrijven Deelnemende overheids/kennisinstelling Omschrijving initiatief (100 woorden) Plaats Naam projectleider Email
C2C e-learning module CITAVERDE College (penvoerder) Fontys Hogescholen Hogeschool HAS College Den Hulster Van Houtum Papier Van Gansewinkel Océ C2C ExpoLAB Foundation PPMP   Met het project willen we C2C daadwerkelijk inbedden: in de onderwijsprogrammering (lees curriculum) in de eigen bedrijfsvoering en de verbinding met het regionale bedrijfsleven versterken, uitbouwen en borgen.   Externe PL: Sanne van Hoof Interne PM: Suda Koers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Duurzaam vormgeven AOC Terra Groningen DIZAAIN, Leeuwarden Natuurlijk Next, Garrelsweer   Bewustwordingsarrangement (CKS). Met het doorlopen van het CKS-lesmateriaal leren mbo leerlingen Bloem, groen en styling, niveau 4, afwegingen maken die de biodiversiteit behouden en de klimaatverandering en het opraken van grondstoffen tegengaan. Je kiest voor producten die duurzaam zijn en ontwerpt duurzame producten. Als duurzaam vormgever probeer je maatschappelijk verantwoord te ondernemen, waarbij je streeft naar een goed evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen.   Suda Koers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CIV Biobased Lentiz CIV T&U Wageningen UR PPO   Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft een lesmodule biobased economy ontwikkeld voor mbo-leerlingen. Het civ merkt dat sommige thema’s uit de module (te) complex zijn voor mbo-leerlingen en mbo-docenten. Het Kennisnet Biobased Economy heeft het civ aangeboden films te laten maken over deze onderwerpen en ons gevraagd dit te verzorgen.   Suda Koers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen diverse aoc's en roc's o.a. Scalda draait dit schooljaar al een pilot meerdere ondernemers RVO, het Groene Brein en provincie Zeeland zijn betrokken geweest bij de cocreatie van dit lespakket voor mbo van dit lespakket voor mbo Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen is een boek+lesmethode over de nieuwe economie speciaal voor het MBO onderwijs. Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen is uitermate geschikt om in te zetten bij: Ondernemerschap, Duurzaamheid & Burgerschap. De opdrachten uit het lespakket Zakendoen in de nieuwe Econnomie NextGen zijn opgebouwd vanuit het principe oriënteren-onderzoeken-praktijk-presenteren. Het lespakket bestaat uit het boek Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen én toegang tot online opdrachten met inspirerende voorbeelden en video’s.   Ira von Harras
Techniek atelier ROC:Koning Willem I College Enexis   oprdachten uit het bedrijfsleven worden uitgewerkt door leerlingen van IT, techniek, bouw, mobiliteit Den Bosch    
Mijn mooi Brabant ROC:Koning Willem I College   Provincie Noord Brabant projecten van de provincie worden uitgevoerd door studenten Den Bosch M. Bakker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bossche Energieconvenant ROC:Koning Willem I College 45 bedrijven en instellingen uit Den bosch Gemeente Den Bosch onderwijs helpt de gemeente en bedrijven om klimaatneutraal te worden Den Bosch Rob de Vrind Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Den Bosch Green capital of Europe ROC:Koning Willem I College   Gemeente Den Bosch onderwijs helpt de gemeente en bedrijven om Green Capital of Europe te worden Den Bosch    
Stageplekken ROC:Koning Willem I College velen   bedrijven helpen bij energiebesparing Den Bosch    
BlueCity 010 (toekomst) ROC AOC rotterdam     Collectief van Gildes in het oude tropicana zwembad in rotterdam. Ze willen stageplekken en leerwerktrajecten gaan aanbieden speciaal voor Mbo studenten Rotterdam Sabine  
Boskalis Visafslag         Schouwe Duiveland  
BanQ - Stiels ROC     Circulair straatmeubilair. Lesmethode rondom maken voor ROC Geldrop    
Biodiesel - Frituurvet         Terneuzen    
Stedin Slimme Meter   Stedin - Oude meters ophalen en uit elkaar halen met en door Mbo studenten Rotterdam    
Leerwerk traject ROC:Koning Willem I College Heijmans   Multidisciplinair leerwerk traject met 4 dagen werken en 1 dag naar school Den Bosch Florine Overwijn
SPARK Hogeschool, Universiteit ROC:Koning Willem I College Heijmans Provincie Noord Brabant Open innovatiecampus voor gemeente, provincie, hogeschool en universiteit Den Bosch Florine Overwijn
De levende tuin AOC: Wellant College Branchevereniging VHG TRI Groen in Groei Cursus over duurzaam hoveniersschap Gouda Marion Kollau
Topacademie Hago Zorg ROC: Olympia College Vebego   Helpen afgestudeerden Mbo studenten met niveau 1 en 2 op te starten op de arbeidsmarkt zonder dat zij daarvoor een startspecificatie nodig hebben. Maar ook mensen met schuldproblemen en analfabeten. Rotterdam Annette van Waning
Concept House Village ROC: Zadkine College ZZP klusbedrijven SBRcurNet Op vrijwillige basis werkten studenten van de klusopleiding aan bouwen van een huis op een duurzame wijze. Rotterdam Gera de Vries Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dutch Cuisine ROC's, kunstopleidingen, hogescholen Horecaondernemers RVO Nederland Lesmateriaal 'De nieuwe Nederlandse keuken' voor horeca onderwijs van ROC's em hogescholen, o.a. met kookboek gezondheid en duurzaamheid de 5 ingredienten.   Marlies  
Versnellerfiets diversen diversen Platform Beta Techniek, Het Groene Brein Roots Met een bakfiets worden nieuwe ideeen op het gebied van de nieuwe economie verzameld op MBO scholen. Het gaat om ideeen die samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven laat zien Heel Nederland Ise van den Hoogen
Toekomstbehendig.nl diversen   Groene Generatie, Studenten voor Morgen, Het Groene Brein Website die studenten helpt een keuze te maken voor toekomstbestendig onderwijs   Thijs Struik  
Personal Sustainability Assessment Toolkit diversen diversen Groene Generatie Deze toolkit helpt bedrijven om de juiste mensen in huis te halen voor het uitvoeren van de duurzaamheidsstrategie   Thijs Struik  
Duurzame Dakdekkers              
Play2Work diversen diversen Amsterdam Economic Board, ministerie van Economische Zaken Play2Work is een on- en offline platform dat jonge MBO-gediplomeerden inzicht geeft in wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Op basis van dat profiel kunnen duurzame matches ontstaan met werkgevers, die kunnen profiteren van een innovatief en effectief recruitmentproces.   Jaap Schoeman & Max Boodie  
Zwerfvuil Scalda & anderen   Nederland Schoon, ANWB richt zich op onbewuste gedragsverandering om zwerfvuil tegen te gaan.      
Het Energiepark       Zonnepanelen op het dak van een school. Leerlingen kunnen kijken en leren hoe installatie van zonnepanelen werkt.      
Future Quest diversen diversen Het Groene Brein Roots Lespakket met virtual reality tour waarin de student kennis maakt met de toekomst en leert handelen binnen de principes van de nieuwe economie, inclusief bril en lesmethode.   Ira von Harras
I am moved by others ROC Amsterdam            
Groene Voetstappen diversen diversen Klimaatverbond, Climate Alliance Scholieren aanzetten zoveel mogelijk groene voetstappen te zetten, dat wil zeggen laat zo veel mogelijk vervoersmiddelen staan en loop!      
Sustainable Chain Gang diversen   Plastic Soup Foundation Challenge onder scholen om zo veel mogelijk afval te verzamelen      
Operatie Steenbreek Leeuwarden Nordwin College Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein Gemeente Leeuwarden Operatie Steenbreek is een landelijk project dat beoogt de trend van verstening van tuinen terug te dringen en zodoende het stedelijk leefklimaat te verbeteren. Leeuwarden Heleentje Swart
Drijvende Tuintjes Nordwin College   Groen & Bloei, Gemeentewerken Heerenveen 50 drijvende tuinen die de gracht opfleuren en voorzien van groen      
CHIBB Concept House Village Albeda College , Hogeschool Rotterdam, RDM Campus SBRCurnet, Ecobouwen etc   Passief en actief op de zon bouwen. Groengevels en integraal samenwerken in de bouw.      
SUS Ateliers Albeda College Leermeesters en stagebedrijven   Samenwerking Leermeesters, stage-atelier en Mbo studenten bouwen duurzame projecten. Heijplaat    
Smart Technologie CIV ID College Gouda            
Sustainable Living Lab Zeeland Scalda, Hogeschool Zeeland Sweco, Rijkswaterstaat   Broedplaats voor energie-neutrale projecten Middelburg    
Leiden Bouwt Hogeschool Leiden SbrCurnet, Bouwmensen   Circulair bouwen met Mbo Rotterdam    
Imovator ROC Media Hilversum Hilversum Media Campus   Lora; radio lage frequentie. Sensoren met weinig energie. Innovatie in Media Hilversum    
Schoolrestaurant PUUR Scalda Green Key en diverse leveranciers   Het eerste schoolrestaurant wat een gouden GreenKey certificaat heeft behaald. Het project lag in handen van studenten. Hiervoor moesten ze nauw samenwerken met leveranciers vanuit een duurzame visie. Middelburg    
DAKSCHATTEN Mbo Hilversum Link in the Loop, diverse bouwbedrijven, architecten ed. Gemeente Hilversum Ontwerpwedstrijd voor duurzame daken op scholen en andere gebouwen. Dit project wordt ondersteund door online leeromgevingen, projectbezoeken, gastcolleges ed. Hilversum, Den Bosch  
Garage van de Toekomst ROC A12 Link in the Loop   ROC-A12 in Ede gaat een WEpod huisvesten aanvullend op de locatie op de WUR Campus. Daarvoor gaat het ROC-A12/ Knooppunt Techniek speciaal een garageruimte voor de WEpod bouwen. Ze hebben de ambitie uitgesproken de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de huisvesting voor de WEpods te gebruiken als project waar continu studenten en onderwijs aan gekoppeld zijn. Ede    
Duurzame bouwplaats Brienenoord Albeda College Superuse Studio Gemeente Rotterdam Het kamphuis, in eigendom van de gemeente, was te slecht om nog te gebruiken en moest dus in april echt dicht. Sloop-nieuwbouw is veel te duur. En zo is het idee geboren voor een “duurzame bouwplaats Brienenoord”: samen met Superuse studio’s is het plan het gebouw te demonteren (het is ooit ook als bouwpakket het eiland opgebracht) en weer zoveel mogelijk te hergebruiken in het nieuwe gebouw wat wel aan alle eisen voldoet. Ze willen dat gaan doen met MBO studenten om hen ter plekke te leren over verantwoorde sloop, hergebruik van materialen, en duurzaam bouwen technieken. Rotterdam Angelique Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.maexchange.nl Diversen Diversen Stichting Zonnige Jeugd, Gemeente Rotterdam, Het Groene Brein De MAEXchange maakt de meerwaarde van maatschappelijke initiatieven transparant en bevordert participeren en investeren in die initiatieven. Den Haag