Op deze site kunt u een integraal energiezorgsysteem vinden dat als voorbeeld is geschreven voor scholen en opleidingsinstituten. Tevens zijn er overzichten opgenomen van allerhande maatregelen die genomen kunnen worden tezamen met terugverdientijden en onze eigen bevindingen.