E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG 17 | Samenwerken en wereldwijd partnerschap |

SDG17

Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Deze inclusieve partnerschappen gebaseerd op principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen die mensen en de planeet centraal stellen, zijn nodig op globaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Dringende actie is nodig om de transformatieve kracht van biljoenen dollars aan particuliere middelen te mobiliseren, door te sturen en te ontsluiten om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Langetermijninvesteringen, inclusief directe buitenlandse investeringen, zijn nodig in kritieke sectoren, met name in ontwikkelingslanden. Deze omvatten duurzame energie, infrastructuur en transport, evenals informatie- en communicatietechnologieën. De publieke sector zal een duidelijke richting moeten aangeven. Herziening en monitoring van kaders, voorschriften en stimuleringsstructuren die dergelijke investeringen mogelijk maken, moeten worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te versterken. Nationale toezichtmechanismen zoals hoge controle-instanties en toezichtsfuncties door de wetgever moeten worden versterkt.

Feiten

• Officiële ontwikkelingshulp bedroeg in 2014 $ 135,2 miljard, het hoogste niveau ooit gemeten
• 79 procent van de invoer uit ontwikkelingslanden komt de ontwikkelde landen belastingvrij in
• De schuldenlast voor ontwikkelingslanden blijft stabiel op ongeveer 3 procent van de exportinkomsten
• Het aantal internetgebruikers in Afrika is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld
• 30 procent van de jongeren in de wereld zijn digital natives, al minstens vijf jaar online actief
• Maar meer vier miljard mensen maken geen gebruik van internet en 90 procent van hen komt uit de derde wereld

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp mondiale problemen, waaronder kwesties van financiering voor ontwikkeling, belastingen, schulden en handelsbeleid, en de onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid van verschillende landen en populaties.
2. Begrijp het belang van wereldwijde partnerschappen met meerdere belanghebbenden en de gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling en kent voorbeelden van netwerken, instellingen, campagnes van wereldwijde partnerschappen.
3. Ken de concepten van global governance en mondiaal burgerschap.
4. Erken het belang van samenwerking op en toegang tot wetenschap, technologie en innovatie en kennisuitwisseling.
5. Ken concepten voor het meten van de voortgang van duurzame ontwikkeling.

Sociaal-emotionele doelen

1. Kan het bewustzijn vergroten over het belang van wereldwijde partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.
2. Kan met anderen samenwerken om wereldwijde partnerschappen voor duurzaam te bevorderen ontwikkelen en eisen dat overheden zich rekenschap geven van de SDG's.
3. Kan eigenaar worden van de SDG's.
4. Ben in staat om een ​​visie te creëren voor een duurzame mondiale samenleving.
5. Ben in staat om een ​​gevoel van verbondenheid met een gemeenschappelijke mensheid te ervaren, te delen waarden en verantwoordelijkheden, gebaseerd op mensenrechten.

Gedragsleerdoelen

1. Ben in staat om een ​​veranderingsagent te worden om de SDG's te realiseren en pak de rol op om actieve, kritische en mondiale duurzaamheidsburger te worden.
2. Kan bijdragen aan het faciliteren en implementeren van lokale, nationale en wereldwijde partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.
3. Is in staat publiekelijk de ontwikkeling van beleid te eisen en te ondersteunen. Bevorder wereldwijde partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.
4. Kan ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten ondersteunen.
5. Kan bedrijven beïnvloeden om deel uit te maken van mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.


Mogelijke onderwerpen

Mondiale partnerschappen tussen overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld voor duurzame ontwikkeling, hun gedeelde verantwoordelijkheid en mogelijke conflicten tussen de verschillende actoren
Lokale, nationale en mondiale systemen, structuren en machtsdynamiek
Wereldwijde governance en beleid en de wereldwijde markt en handelssysteem in het licht van duurzaam
ontwikkeling
Het dilemma van de gevangene en de tragedie van de commons als uitdagingen voor het creëren van wereldwijd bestuur en
markten die duurzame ontwikkeling bevorderen
Wereldburgerschap en burgers als veranderingsagenten voor duurzame ontwikkeling
Samenwerking op en toegang tot wetenschap, technologie en innovatie en kennisuitwisseling
Wereldwijde verspreiding van toegang tot internet
Ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp en aanvullende financiële middelen voor ontwikkeling landen uit meerdere bronnen
Capaciteitsopbouw ter ondersteuning van nationale plannen om alle SDG's te implementeren
Metingen van vooruitgang op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Wat kan je mogelijk doen?

Partnerschappen of wereldwijde webgebaseerde afstandsonderwijs-ervaringen ontwikkelen tussen scholen, universiteiten of
andere instellingen in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid)
Analyseer de ontwikkeling en implementatie van wereldwijd beleid inzake klimaatverandering, biodiversiteit, enz.
Analyseer de voortgang bij het implementeren van de SDG's wereldwijd en op nationaal niveau en bepaal wie dat is
verantwoordelijk voor de voortgang of het ontbreken daarvan
Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor SDG's
Simulatiespellen uitvoeren die gerelateerd zijn aan wereldwijde conferentieonderhandelingen (bijvoorbeeld National Model United Nations)
Plan een (jeugd) actieproject op de SDG's en hun belang
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Samen kunnen we .... Deze veelgebruikte uitdrukking en hoe het gaat
is van toepassing op de SDG's "
 
Zie ook de website van het UNESCO scholenplatfrom
 
%MCEPASTEBIN%