E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG Inleiding


De SDG's (the sustainable development goals)

Tot 2015 praatte men over milleniumdoelen. Dat waren er 8. Nu heeft men het over SDG's Sustainable Development Goals. Dit zijn er 17. 
Sustainable development is het Engelse voor duurzame ontwikkeling. Goals zijn doelen. Het gaat dus om doelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling (op aarde).  

De 17 SDGs geven tot het jaar 2030 richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling.

Doel 4 gaat over onderwijs. UNESCO wil dat alle leerlingen in 2030 kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, inclusief, onder andere, door educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijl, mensenrechten,gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering voor cultureel diversiteit en van de bijdrage van de cultuur aan duurzame ontwikkeling.Studenten moeten de complexe wereld waarin ze leven leren begrijpen. Dat moet ze in staat stellen om samen te werken en te handelen richting een positieve verandering (UNESCO, 2015).

SDGs
Hier onder staan de 17 doelen. De links verwijzen naar wat op de website over deze onderwerpen staat. Zie her verwijst naar filmpjes waarin kinderen treffend uitleggen wat zij zich voorstellen bij de doelen. Door onderaan op de plaatjes te klikken kan je zien van de Verenigde Naties zeggen over de doelen.  

1. Geen armoede zie hier
2. Geen honger, duurzame landbouw  zie hier
3. Gezondheidszorg voor iedereen zie hier
4. Onderwijs voor iedereen zie hier
5. Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen zie hier
6. Schoon water en sanitair voor iedereen zie hier
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie zie hier
8. Economische groei werkgelegenheid zie hier
9. Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur zie hier
10. Vermindering ongelijkheid binnen en tussen landen  en oneerlijke handel zie hier
11. Steden veilig, weerbaar en duurzaam en smart cities zie hier
12. Duurzame consumptie en productie zie hier
13. Klimaatverandering tegengaan zie hier
14. Duurzaam gebruik van de zeeen zie hier
15. Bescherming ecosystemen bossen en diversiteit zie hier
16. Promotie veiligheid publieke diensten en recht voor iedereen zie hier
17. Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken. zie hier

Een site over dit onderwerp waarbij elk doel is ingesproken door kinderen is te zien op http://www.17doelendiejedeelt.nl/

Een mooi overzicht is hier te zien.

Opdracht 3.6.1.

a. Welke van de 17 SD-doelen spreken je het meeste aan? Maak een top 5.
b. Welke van de 17 SD-doelen raken jouw organisatie / je beroep ?
c. Kies één van de 17 SD-doelen en onderzoek wat jij kan doen om hier aan bij te dragen (thuis/school/werk). Leg dit vast met behulp van een aantal foto's.
d. of maak een filmpje van een manier waarop jij kan bijdragen aan het realiseren van de onderstaande doelen (misschien vind je docent dat je dit moet doen).

People, profit, planet

Duurzaamheid gaat over people, profit, planet. Het gaat over een optimum vinden tussen sociale (people), economische (profit) en ecomogische (planet) aspecten. 
Alle SDG's vallen onder people, profit, planet. Hoe rangschik jij ze.

Het antwoord staan hier

Zorg voor elkaar en zorg voor de aarde

Kate Raworth heeft het over de donuteconomie. Je mag eten van de donut (van de economie) zoveel je wil mits je maar sociaal blijft (zoadat iedereen gelukkig kan worden) en blijft binnen de grenzen van de aarde (zodat iedereen gelukkig kan blijven). 

Rangschik de SDG's nogmaals op: heeft hij te maken met
1. zorg voor elkaar 
2. zorg voor de aarde 

Het antwoord staat hier

Waar is Nederland goed in?

Waar is Nederland goed in ? In zorgen dat we sociaal zijn en dat mensen gelukkig kunnen worden of blijven binnen de grenzen van de aarde zodat we ook gelukkig kunnen blijven ?

Wat de Verenigde Naties zeggen over de doelen is te zien door op de onderstaande plaatjes te klikken.

No PovertyZero HungerGood Health and Well-BeingQuality education

 Gender EqualityClean water and sanitationAffordable and clean energyDecent work and economic growth
 Industry, innovation and infrastructureReduced inequalitiesSustainable cities and communitiesResponsible consumption and production
Climate ActionLife below waterLife on landPeace, justice and strong institutions
 
  Partnerships for the goalsSustainable development goals
 
Hoe goed doet Nederland het (in 2019) m.b.t. de SDG's t.o.v. Europa.
 
 
1 20192
ranking
 Bron zie hier
 
In 2017 stond Nederland op de 13e plaats van de 149 getoetste landen. In 2018 zijn voor het eerst alle 193 VN lidstaten opgenomen. Nederland bekleedt nu de 11de positie op deze wereldranglijst. Het rapport laat zien dat Nederland in toenemende mate op schema ligt om SDG 3 (gezondheid), SDG 9 (industrie, infrastructuur, innovatie) en SDG 16 (vrede, veiligheid, instituties) in 2030 te behalen. Ook scoort Nederland relatief goed op SDG 1 (armoede), SDG 6 (water) en SDG 8 (economische groei en banen). De ‘planeet’ doelen; SDG 12 (consumptie en productie), SDG 13 (klimaat) en SDG14 (oceanen) zijn volgens dit rapport de grootste uitdagingen voor Nederland.

Bron Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en de Bertelsmann Stiftung.
 
Waar kan je naar kijken m.b.t. de global goals. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

indicatoren
indicatoren 2
Al de bovenstaande onderwerpen zijn uitgewerkt in grafieken en gegevens op deze site

Onderlinge verbondenheid
 
De goals zijn onderling verbonden op allerhande thema's. UNESCO vlaanderen heeft er een metrokaart van gemaakt.
Klik op de kaart voor de pdf die je kan printen.

sgdmetromap
Meer over de goals is hier te zien.
 

Steeds meer MBO scholen tekenen het SDG charter en zetten er de schouders onder.

Het de Herman Brood Academie, het Media college, het Koning Willem I College, Noorderpoort, Terra en Helicon/Wellant/Vitaverde hebben op de dag van de duurzaamheid het SDG-charter ondertekend. Nu nog alle andere ROC's. 

HBA

SDG charter 1

noorderpoort

Terra
Terra ondertekent het SDG charter

citaverde
Wellant, Helicon en Citaverde tekenen het SDG charter

 De lijst van internationale dagen van UNESCO is hier te vinden: http://en.unesco.org/celebrations/international-days