E-Learning

Ga aan de slag. Succes !SDG 2 | Nul Honger | Stop honger, zorg voor voedselzekerheid 

sdg2

In 1990 lag het percentage ondervoede kinderen (onder de vijf jaar) in ontwikkelingslanden op 30 procent. In 2009 was dit percentage gedaald naar 23 procent. In Oost-Azi daalde het percentage van 15 naar 6 procent, in Sub-Sahara Afrika van 27 naar 22 procent. In Zuid-Azi waar veruit de meeste ondervoede kinderen leven, daalde het percentage van 52 naar 43 procent. Het percentage van de bevolking in de arme landen dat ondervoed is, daalde van 20 procent in 1990 naar 16 procent in 2007. Ondanks deze winst zal bij een onveranderd tempo de doelstelling van 10 procent niet worden gehaald in 2015.

Volgens de FAO (Food and Agriculture Organization) lag het aantal mensen met honger in 2010 op ongeveer 925 miljoen. Dat is naar schatting 98 miljoen minder dan het aantal hongerigen in 2009 (dat was 1.023 miljard).

Sinds 1960 is de productie enorm omhoog gegaan door
- uitbreiding landbouwgrond
- gewas- en rasverbetering
- kunstmest
- mechanisering
- bestrijdingsmiddelen
- kennisverbreding
- subsidies

De prijzen daalden maar stijgen nu.
Er is voldoende grond en water maar de logistiek is een probleem en de organisatiegraad, de toegang tot kapitaal en technologie alsmede de politieke stabiliteit.
2,3 miljard mensen willen meer voedsel (Afrika, India, Indoesie)
1,6 miljard wil een betere kwaliteit (wij)
1,6 miljard wil een ander dieet (meer vlees) China
De beste uitbreidingen zijn te realiseren in Rusland en Zuid Amerika (later Afrika)

In 2010 stegen de voedselprijzen in India 10 % per maand. Inflatie is 87 %.
De graanprijs is (op de wereld) 25 % gestegen,
vlees 15%,
suiker 20 %
vetten 40 %
koffie 38 %
mais 38 %
soja 38 %.
peper 500 % 
Beleggers zijn met voedsel begonnen. Dat drijft de prijzen op. Sojabonen worden wel 5-6 maal verhandeld,
Men sluit termijncontracten af in de hoop dat de prijzen gaan stijgen.

Cognitieve leerdoelen

1. Weet van honger en ondervoeding en hun belangrijkste fysieke en psychologische effecten op het menselijk leven, en op specifieke kwetsbare groepen.
2. Weet van de hoeveelheid en verdeling van honger en ondervoeding lokaal, nationaal en wereldwijd, zowel nu als historisch.
3. Ken de belangrijkste drijfveren en hoofdoorzaken voor de honger bij het individu, lokaal, nationaal en mondiaal niveau.
4. Ken principes van duurzame landbouw en begrijpt de behoefte aan wettelijke rechten om land en eigendom te hebben als noodzakelijke voorwaarden om het te promoten.
5. Begrijp de behoefte aan duurzame landbouw om honger te bestrijden en ondervoeding wereldwijd en weet over andere strategieën om honger ondervoeding en slechte voeding te bestrijden,.

Sociaal-emotionele
leerdoelen

1. Kan communiceren over de problemen en verbanden tussen bestrijding honger en het bevorderen van duurzame landbouw en verbeterde voeding.
2. Kan samenwerken met anderen om hen aan te moedigen en te machtigen honger bestrijden en duurzame landbouw en verbeterde voeding bevorderen.
3. Ben in staat om een ​​visie te creëren voor een wereld zonder honger en ondervoeding.
4. Kan reflecteren op zijn eigen waarden en omgaan met uiteenlopende waarden, attitudes en strategieën met betrekking tot de bestrijding van honger en ondervoeding en bevordering van duurzame landbouw.
5. Kan empathie, verantwoordelijkheid en solidariteit voelen voor en met mensen lijden aan honger en ondervoeding.

Gedragsmatig
leerdoelen

1. Kan acties persoonlijk en lokaal evalueren en uitvoeren om te bestrijden honger en om duurzame landbouw te promoten.
2. Ben in staat om de besluitvorming te evalueren, eraan deel te nemen en deze te beïnvloeden op overheidsbeleid met betrekking tot de bestrijding van honger en ondervoeding en de bevordering van duurzame landbouw.
3. Kan evalueren, deelnemen aan en invloed uitoefenen op de besluitvorming in verband met beheersstrategieën van lokale, nationale en internationale ondernemingen betreffende de bestrijding van honger en ondervoeding en de bevordering van duurzame landbouw.
4. Kan je rol als actieve wereldburger kritisch opnemen in de uitdaging om honger te bestrijden.
5. Kan je productie- en consumptiepraktijken veranderen om bijdragen aan de bestrijding van honger en de bevordering van duurzame landbouw.

Onderwerpen 

Definitie van het concept van honger en ondervoeding
Groepen die bijzonder kwetsbaar zijn voor honger en ondervoeding
Belangrijkste oorzaken en oorzaken van honger en ondervoeding, inclusief de relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid en de uitputting van de bodemkwaliteit
Gevolgen van honger en ondervoeding voor de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief praktijken zoals migratie als aanpassing
Fysieke, emotionele en sociaal-culturele functies van voedsel
Honger in relatie tot overvloed, obesitas en voedselverspilling
Wereldwijd voedsel - import, export, contant geldgewassen, internationale belastingen, subsidies, handelssystemen, verdiensten, risico's en uitdagingen bij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
Instellingen en bewegingen die verband houden met honger en duurzame landbouw, zoals het voedsel van de VN en Agriculture Organisation (FAO), Foodwatch, Slow Food, community-based agriculture, the international verkeer via Campesina, etc.
Concepten en principes van duurzame landbouw, waaronder klimaatbestendige praktijken, biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw, permacultuur en agro-bosbouw
Biodiversiteit van zaden, planten en dieren, met name in relatie tot wilde soorten

Leerbenaderingen en methoden

Voer rollenspel met kleinschalige producenten versus grote ondernemingen op een mondiale markt die wordt beïnvloed door belastingen, subsidies, tarieven, quota's, enz.
Verricht scenario-ontwikkeling en analyse van lokale of nationale systemen voor voedselproductie en -consumptie en / of over de impact van natuurlijke gevaren en rampen in de voedselproductiesystemen
Analyses van case study's uitvoeren van adequaat en niet-adequaat overheidsbeleid of managementstrategieën van ondernemingen om honger te bestrijden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen
Organiseer excursies en excursies naar plaatsen waar duurzame landbouw wordt beoefend
Volg voedsel van boerderij tot vork - het telen, oogsten en bereiden van voedsel, b.v. in stedelijk of school tuinieren projecten
Betrek studenten bij inspanningen om overgebleven voedsel te verbinden met mensen in nood
Voer een levenscyclusanalyse (LCA) uit van voedsel