Het Koning Willem I College voert al meer dan tien jaar het predikaat school zonder racisme. In 2005 was dat voor de elfde keer, een reden voor prinses Maxima om een bezoek aan onze school te brengen. Ieder jaar werden er handtekeningen ingezameld tegen discriminatie van allochtonen en werd er een multi cultidag georganiseerd. Omdat we vonden dat dat de tegenstellingen alleen maar versterkte, organiseren we tegenwoordig een cultidag.

 
racisme

Het bezoek van Princes Maxima aan de cultidag

racisme

Activiteiten van Pashja

Daarnaast is op het Koning Willem I College is al jaren een team van gemotiveerde allochtone en autochtone studenten actief onder de (inmiddels geheel ingeburgerde) naam Pashja.

Pashja streeft er naar het beeld dat onze samenleving heeft van allochtone jongeren positief te bevloeden.

Aanspreekpunt

Bovendien vormen de leden van het team een aanspreekpunt voor studenten en willen zij werkgevers laten zien dat allochtone jongeren veel te bieden hebben. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat er structureel een grotere participatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt komt. Meer en eenvoudiger bereikbare stageplaatsen bijvoorbeeld.

Werkgroep Intercultureel Talent
De leden van deze werkgroep intercultureel talent krijgen een intensieve scholing op terreinen als de juiste houding tijdens sollicitatiegesprekken, technieken om het nut en de doelmatigheid van vergaderingen te  verbeteren en vaardig debateren. Het is de bedoeling dat de Pashja-leden de op die manier opgedane kennis en vaardigheden doorgeven aan anderen, met name aan allochtone medestudenten.

Bezoek Maxima
Je kunt er niet omheen: het bezoek van prinses Maxima aan ons college (op uitnodiging van Pashja) in mei 2005 heeft voor Pashja heel wat deuren geopend. Tijdens en ten gevolge van dat bezoek kwamen wij in contact met belangrijke mensen als mevrouw Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in Noord Brabant, mevrouw Eugster, plaatsvervangend burgemeester, Bart Eigeman, wethouder van onderwijs in s-Hertogenbosch en zelfs Femke Halsema, landelijk fractievoorzitter van Groen Links. Wij werden op het provinciehuis uitgenodigd en konden onze wensen uiten. Iedereen kende ons, overal werd er naar ons geluisterd.

Stageplaatsen
En de resultaten bleven niet uit. Pashja bewerkstelligde een hele lijst van stage-adressen, waarbij allochtone jongeren de voorkeur hebben. Noem het maar een tijdelijke vorm van omgekeerde discriminatie voor alle niveaus. Of het een en ander nou ook heeft geleid tot een beter imago voor allochtone jongelui is moeilijk aan te geven. We horen nog steeds vaak zeggen: Ja, jullie jullie zijn de goeden. Maar de rest..  Er is, met andere woorden, nog heel wat werk te verrichten.

Ook voor niet-allochtonen
Sinds een half jaar is Matthijs lid van Pashja. Enige tijd geleden kwam Pashja-lid Sa met het idee ook autochtone studenten te benaderen om lid te worden van Pashja. We willen een afspiegeling zijn van de multi-culturele samenleving, zegt Sa. Nou, dan is het toch logisch dat we ook gewone Nederlandse studenten in onze groep hebben? Maar het loopt niet storm, we hebben er dus maar eentje: Matthijs.  Straks gaan een stuk of vier leden afstuderen, dan komen er plaatsen vrij. Misschien dat er dan nog een autochtone student bijkomt, wie weet. Wat ons betreft: graag!

Stap vooruit
In de provincie vervult Pashja beslist een voortrekkersrol. Bij andere colleges en scholen loopt het niet zo vlot. Wij zijn voor velen een voorbeeld. Komt zeker ook door de coaching die wij krijgen van Jacqueline Baselier en Zach Salveda. Nuttig!. Zach Salveda daarover: Ik vind het een grote stap vooruit dat Pashja onderling nu uitstekend functioneert. Dat is belangrijk!

Ruimte voor extra scholing?
Binnen ons college heeft Pashja altijd al kunnen rekenen op een draagvlak. We merken dat de  support voor onze activiteiten vanuit het college de laatste tijd meer vanzelfsprekend is geworden.  We hebben ons nu een plaats verworven. Begeleidend docente Jacqueline Baselier tot slot: Toch kan er nog wel het een en ander verbeteren. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als er binnen ons college ruimte zou zijn voor extra scholing voor onze medewerkers op het gebied van intercultureel lesgeven en begeleiden.