E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Wijk- en buurtonderzoek

 1. Vul het onderstaande zo in dat 1 heel slecht is tot 5 heel goed.


 2. 1. Groene wijk: openbaar groen, tuingroen, monumentaal groen, staat van onderhoud.


 3. 1a Is er veel en groots openbaar groen zoals een park of groepen bomen
  Ongeldige invoer

 4. 1b Zijn er veel grote en flink beplante tuinen zowel vóór als achter de huizen
  Ongeldige invoer

 5. 1c Is er laanbeplanting langs de straat met flinke bomen
  Ongeldige invoer

 6. 1d Hoe is het groen onderhouden, verzorgd, natuurlijk of een wildernis
  Ongeldige invoer


 7. 2. Blauwe wijk: waterpartijen, wadi’s en regenwaterafvoer, natuurlijk water, natuurlijke oevers


 8. 2a Is er zichtbaar veel water in de wijk zoals singels en vijvers
  Ongeldige invoer

 9. 2b Mag het regenwater op straat lopen en naar verzamelsloten (wadi’s) stromen of gaat het naar het riool
  Ongeldige invoer

 10. 2c Ziet het water in de wijk er natuurlijk uit met planten en veel mogelijkheden voor vissen en amfibieën
  Ongeldige invoer

 11. 2d Zijn de oevers voor planten en dieren ingericht of steil en bestraat
  Ongeldige invoer


 12. 3. Rode wijk: soort huizenbouw, bebouwingsdichtheid, openbare gebouwen, variatie


 13. 3a Zijn er verschillende typen huizen, niet alleen in grootte maar ook in bouwvormen
  Ongeldige invoer

 14. 3b Staat de bebouwing dicht op elkaar (rijtjeshuizen) of op de weg
  Ongeldige invoer

 15. 3c Zijn er ook andere gebouwen dan huizen te vinden (zie ook voorzieningen)
  Ongeldige invoer

 16. 3d Zijn er oude historische woningen of monumenten
  Ongeldige invoer
 17. 3e Kun je goed de wijk in en uit en heb je snel aansluiting op het grote wegennet
  Ongeldige invoer


 18. 4. Veilige wijk: verkeersstromen, gevaarlijke objecten, industrie en wonen, criminaliteit en overlast Vind je het een veilige wijk?


 19. 4a Hoe stroomt het verkeer door de wijk, komt er doorgaand verkeer of alleen bestemmingsverkeer
  Ongeldige invoer

 20. 4b Zijn er verkeersveiligheidsmaatregelen zoals drempels, vernauwingen of andere obstakels
  Ongeldige invoer

 21. 4c Zijn de kruispunten, overwegen of oversteekplaatsen overzichtelijk en veilig
  Ongeldige invoer
 22. 4d Zijn er gevaarlijke objecten voor explosies, brand of is er een route voor tankauto’s
  Ongeldige invoer

 23. 4e Zijn de waterpartijen veilig voor kinderen
  Ongeldige invoer

 24. 4f Is er industrie of zijn er winkels die vrachtauto’s aantrekken
  Ongeldige invoer

 25. 4g Staat de wijk bekend om overlast door personen in elk mogelijk opzicht
  Ongeldige invoer


 26. 5. Gezonde wijk: hittestress, verkeersbewegingen, geuroverlast, stofoverlast, geluidoverlast


 27. 5a Is er veel ruimte in de wijk en wordt die ingevuld met groen of met stenen (bestrating)
  Ongeldige invoer

 28. 5b. Veroorzaakt het verkeer veel beweging zoals stoppen, parkeren, files of stroomt het goed door
  Ongeldige invoer

 29. 5c Merk je regelmatig iets van stank door industrie, verkeer of landbouw
  Ongeldige invoer

 30. 5d Is er een probleem met stof in de lucht door stuivende akkers, veeteelt, of dieselwagens
  Ongeldige invoer
 31. 5e Is er sprake van geluidoverlast overdag en in de avond en nacht door o.a. verkeer, trein, industrie
  Ongeldige invoer

 32. 5f Zijn er in de directe omgeving windmolens of hoogspanningsmasten
  Ongeldige invoer


 33. 6. Bewegende wijk: sport en speelmogelijkheden, Zijn er mogelijkheden voor sport en spel?


 34. 6a Zijn er speeltoestellen of een speeltuin voor kinderen
  Ongeldige invoer

 35. 6b Zijn er mogelijkheden voor wandelen of fietsen over gescheiden paden
  Ongeldige invoer

 36. 6c Tref je er sportaccommodaties voor binnen en/of buitensport
  Ongeldige invoer

 37. 6d Is er zwemwater in de buurt
  Ongeldige invoer

 38. 6e Zijn er in de buurt mogelijkheden voor een rondje trimmen (hardlopen)
  Ongeldige invoer


 39. 7. Levendige wijk: sociale contacten, winkels, uitgaan, activiteiten Is er wat te doen in de wijk?


 40. 7a Zijn er uitgaansmogelijkheden, restaurant, café, bioscoop, etc.
  Ongeldige invoer

 41. 7b Is er jeugd op straat door scholen, scouting of andere jeugdverenigingen
  Ongeldige invoer

 42. 7c zijn er winkels of is er een supermarkt of zijn deze in de directe omgeving
  Ongeldige invoer

 43. 7d Worden er activiteiten georganiseerd, feesten, zang- of dansmanifestaties, ect
  Ongeldige invoer


 44. 8.Schone wijk: afval en vuil op straat en tuin, onderhoud straat en straatmeubilair Hoe schoon is de wijk?


 45. 8a Zijn de straten en de openbare ruimte schoon en onderhouden
  Ongeldige invoer

 46. 8b Is het straatmeubilair als bankjes, speelpleintjes goed onderhouden
  Ongeldige invoer

 47. 8c Is er een hondenpoep probleem
  Ongeldige invoer
 48. 8d Houden de bewoners hun huis en tuin schoon en opgeruimd
  Ongeldige invoer

 49. 8e Wordt er fatsoenlijk met auto en fiets geparkeerd of is het ongeordend
  Ongeldige invoer 50. 9 Verzorgende wijk: scholen, medisch centrum, bejaardenhuis, EHBO of dokterspost Zijn er voorzieningen voor hulp en onderwijs in de wijk of in de directe omgeving?


 51. 9a Kun je snel een dokterspost of medische verzorging bereiken
  Ongeldige invoer

 52. 9b Kun je in de wijk naar (basis) school
  Ongeldige invoer

 53. 9c Is er direct in de buurt kinderopvang
  Ongeldige invoer

 54. 9d Is het vervolgonderwijs op redelijke afstand bereikbaar
  Ongeldige invoer 55. 10. Bewoners wijk: samenstelling van de wijk naar bewoners, leeftijden, etnische achtergrond, woningen Hoe is de bewonerssamenstelling in de wijk?


 56. 10a Is er een grote groep niet-westerse allochtonen (Surinamers, Antillianen, Afrikanen, ed.)
  Ongeldige invoer

 57. 10b Is er een grote groep westerse allochtonen (bv arbeidsmigranten)
  Ongeldige invoer

 58. 10c Is de leeftijdsopbouw van de wijk gespreid of sterk jong of oud
  Ongeldige invoer

 59. 10d Zijn er veel éénouder gezinnen of alleenstaande personen
  Ongeldige invoer

 60. Voornaam
  Ongeldige invoer

 61. E-mailadres
  Ongeldige invoer 62. Extra

 63. 11. Milieu van de wijk Wat is de kwaliteit van het (gemeten) leefmilieu in de wijk? Ga naar https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten en zoek een aantal belangrijke milieufactoren op. Kijk hoe je wijk hierop scoort. * voorbeelden zijn geluid, gezondheid, luchtkwaliteit, veiligheid. Zoek dan zelf de uitgewerkte thema’s en kaarten

 64. Onze wijk scoort als volgt:
  Ongeldige invoer

 65. 12. Tevreden wijk: indruk van de bewoners zelf Hoe tevreden zijn de bewoners met hun eigen wijk? Wat vinden de bewoners van hun eigen wijk: zie https://www.leefbaarometer.nl/home.php kijk naar alle aspecten en de totaal indruk

 66. Onze wijk scoort als volgt:
  Ongeldige invoer

 67. Dit onderzoek is gebaseerd op een programma dat de provincie Gelderland heeft ontwikkeld en De Gelderse Gezondheidswijzer heet.