Laatste nieuwsbrief                                              Aanmelden voor de nieuwsbrief. 

filmpjes1
    
 LESSEN BIJ KEUZEDEEL DUURZAAMHEID IN HET BEROEP NIVEAU B/C/D   
    

DMBO heeft een on line cursus ontwikkeld voor studenten in het MBO. De docentenhandleiding (met antwoorden), een voorbeeld port folio en een antwoordenboek is ook af maar kan natuurlijk niet on line gezet worden. 

Veel ROC's in Nederland gaan Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep omarmen. Welke staat hier. Meer info daarover en meer zie hier 

SYMPOSIUM DUURZAAMHEID EN TECHNIEK IN HET MBO WOENSDAG 14 DECEMBER TECH COLLEGE NIEUWEGEIN

Symposium

Ieder jaar organiseert DMBO een symposium bij een ander ROC. Op woensdag 14 december is het Tech College van ROC Midden Nederland te Nieuwegein de gastheer. Het is een ROC vol klaslokalen met techniek. Daar gaan we ook een kijkje nemen. Daarnaast gaat het symposium over allerhande keuzedelen die een relatie hebben met duurzaamheid en techniek als 

Duurzaamheid in het beroep A ; B; C ; D ; Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties ; Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties ; Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties ; Duurzaam vakmanschap werktuigbouwkundige installatiesDuurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf ; Duurzaam stukadoren; Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Daarnaast bestaat ook nog Dak en gevelbegroening niveau B, C, D en Samenwerken in de bouw.

Uitgeverijen Edu-actief, OVD, Savantis en Huis van de Techniek presenteren hun materiaal op dit gebied en er wordt uitleg gegeven over wat voor lesmateriaal op het web staat van DMBO. Daarnaast gaan we in op de examinering. BuildUpSkills ontwikkelt voor tientallen onderwerpen korte e-learning trainingsmodules. We laten er wat van zien. Heleentje Swart van de Groene Groei vertelt via welke methode (het groene kompas) teams duurzame ontwikkeling kunnen inbedden in hun opleiding.

De keynote speaker komt van Philips. Thomas Leenders van Philips Lighting presenteert de stand van zake op LED gebied en grote (bijzondere) projecten waar Philips mee bezig is. Ook passeert circular lighting de revue.


Programma
12.00-12.30 Lunch (facultatief)
12.30-13.15 Rondleiding door de gebouwen (facultatief)
12.45-13.00 Ontvangst
13.00-13.30 Markt met educatief materieaal (Savantis, Edu-actief, Huis van Techniek, DMBO, OVD). 
13.30-13.35 Opening
13.35-13.45 Wat speelt er allemaal in het MBO Rob de Vrind DMBO
13.45-14.00 Wat speelt er m.b.t. Build up skills Jan Cromwijk
14.00-14.45 Philips Lighting Nieuwe ontwikkelingen Thomas Leenders
15.45-15.05 Pauze + markt educatieve materialen
15.05-15.50 Workshopronde 1
15.50-16.00 Wisselen
16.00-16.45 Workshopronde 2
16.45-17.45 Borrel 

Workshops

Aansprekende praktische ideeën bij duurzaamheid in het beroep. Irma Romme CINOP
Ervaringen met het keuzedeel duurzaamheid in het beroep.
De examinering bij keuzedeel duurzaamheid in het beroep
.
Hans van Rheenen
Hans van Rheenen
ID college
ID college
Het energiezuinig maken van de woningvoorraad. Paul Masselink TU Eindhoven
Keuzedeel Specialist duurzaam bouwen; lesmateriaal examinering. Rene van de Water Bouwhuis Amersfoort
Keuzedelen over Duurzaam vakmanschap elektro/werktuigbouw. Jan Cromwijk ISSO
Circulaire metaalsector. Gerard Wyfker Metaalunie
Project de duurzame garage. Michiel Beck Link in the loop
Lesmateriaal van OVD/Savantis/Edu-actief/DMBO/Huis van Techniek. Diverse personen Uitgevers e.d.
Het groene kompas ter vergroening van afdelingen. Heleentje Swart De groene groei
Green office. Samen met jongeren de school verduurzamen. Felix Spira Rootability

Aanmelden kan hier

DMBO is een netwerk van docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. DMBO verzamelt en ontwikkelt lesmateriaal en achtergrondinformatie over duurzame ontwikkelingen in branches en bedrijfstakken en maakt deze via deze website beschikbaar voor docenten, opleiders en beleidsmakers in het onderwijs.

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

Het Groene Brein Roots is voor jongeren in het MBO en stimuleert de koppeling van het bedrijfsleven aan ROC's en AOC's op het gebied van duurzaamheid. 


Logo Roots


Druppel-Rechts-MiddenDMBO werkt samen met DuurzaamDoor. Dat is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.