Laatste nieuwsbrief                                                              Aanmelden voor de nieuwsbrief

knop

Een printversie van het Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep van Duurzaam MBO is hier te downloaden.

Symposium Circulair en Klimaatneutraal MBO  

Een verslag met powerpoints van de workshops en key notes is hier te bekijken.

Presentatie Worskhop Circular Skills

Presentatie Workshop De Uitdaging

Presentatie workshop Finding Roots

Presentatie Impact met inpact

Presentatie Workshop Windturbines

Presentatie Energie Transitie Skills

Presentatie Workshop SLIMCirculair

Presentatie Workshop Whole School Approach

website
Nieuw op de website

Voor alle Sustainable Development Goals is nu hier te zien wat de feiten zijn, wat de kennisleerdoelen, de sociaal emotionele leerdoelen en mogelijke projecten kunnen zijn in in actie te komen.  

Een nieuw model over onderwijs in duurzame ontwikkeling "donut education" is hier te vinden.

Informatie over plastic  (5.200 hits)
Info over
schone auto's (51.619 hits) 

Info over warmtepompsystemen (34.657 hits)

Duurzaam toerisme (44.800 hits)   
Circular economy (28.559 hits) 
Duurzame marketing en evenementen (10.868 hits)
De checklist duurzaamheid op je stageplek is al meer dan 85.000 keer ingevuld.  

Goede voorbeelden zijn hier te vinden

Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. 

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

logos

DMBO werkt samen met Leren voor Morgen. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.  

Duurzaam Bedrijfsleven logo2

Duurzaam MBO werkt samen met DuurzaamBedrijfsleven Media, het grootste en snelst groeiende kennis- en informatieplatform over duurzaam ondernemen en innovatie in Nederland. Zo blijft DMBO op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaambedrijfsleven kan u dagelijks op de hoogte houden via een nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.