Laatste nieuwsbrief                                                   Aanmelden voor de nieuwsbrief

knop
DMBO heeft een on line cursus ontwikkeld voor studenten in het MBO op niveau B/C/D. De docentenhandleiding (met antwoorden), een voorbeeld port folio en een antwoordenboek en voorbeeld examenopdrachten zijn te verkrijgen door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te mailen.   

Verslag

Het verslag van de laatste conferentie te Boxtel is hier te vinden

Nieuw op de website

Voor alle Sustainable Development Goals is nu hier te zien wat de feiten zijn, wat de kennisleerdoelen, de sociaal emotionele leerdoelen en mogelijke projecten kunnen zijn in in actie te komen.  

Een nieuw model over onderwijs in duurzame ontwikkeling "donut education" is hier te vinden

Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. 

In 2018 gaan vier netwerken voor duurzaam beroepsonderwijs de handen ineenslaan. Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen gaan een gezamenlijk netwerk vormen.

Donderdag 15 maart Werkconferentie Next education Kasteel Groeneveld Baarn

In de coöperatie MBO voor Morgen vinden Leren Voor Morgen, Katapult, Het Groene Brein, Duurzaam MBO en Groene Groei elkaar. Het gezamenlijke doel is om te komen tot meer duurzaamheid in het mbo, inhoudelijk en qua onderwijsinnovatie. Eén van de grootste uitdagingen is om kennis, inspiratie en handelingsperspectief door het netwerk te laten lopen. De werkconferentie wil jullie bij elkaar brengen, een steuntje in de rug te bieden en inspireren. Zodat je op 16 maart weer vol goede moed verder kunt met het verduurzamen van het Nederlandse vakonderwijs. Nadere info volgt.

Vrijdag 25 mei Nationale dag van de duurzaamheid bijeenkomst voor Universiteiten, HBO en MBO TU/e te Eindhoven

 Als studenten iets duurzaams en innovatiefs willen tonen (en een prijs willen winnen) dan kan dat. Zie hier
Nadere info volgt.  
           
Dinsdag 5 juni Slotconferentie Build up Skills te Amelsfoort

In juni loopt het project Build Up Skills af. Er zijn dan 76 modules gemaakt die te doen zijn op je smart phone. Ze moeten de 70.000 werknemers in de bouw- en installatiewereld  kennis geven over hoe je "nul op de meter" moet bouwen. Het zijn ook hele handige modules voor het reguliere MBO-onderwijs.
Op een grote (internationale) slotconferentie wordt het getoond en wordt het project afgesloten.

DMBO is een netwerk van docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. DMBO verzamelt en ontwikkelt lesmateriaal en achtergrondinformatie over duurzame ontwikkelingen in branches en bedrijfstakken en maakt deze via deze website beschikbaar voor docenten, opleiders en beleidsmakers in het onderwijs.

website

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

tb
DMBO werkt samen met Leren voor Morgen. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.