Open menu

De visie

In goed onderwijs speelt duurzaamheid een rol.

Op aarde bereiken we de grenzen van wat de planeet kan leveren. Om niet over de grenzen te gaan is onderwijs in duurzame ontwikkeling nodig. Daarnaast is het van belang dat we leven met respect voor elkaar, in vrijheid en met zorg voor elkaar in een gezonde economie. Ook daar speelt onderwijs een rol.   

Missie

We gaan voor een betere wereld

We gaan voor een gezonde economie waarin we zorg hebben voor elkaar en bijeven binnen de grenzen van de aarde.

We gaan voor een aarde waarop iedereen gelukkig kan worden en blijven.

Doelstellingen

zie de 17 goals voor het onderwijs. 

Onderwijs
1. dat een langetermijnvisie of -beleid voor het verduurzamen van het onderwijs wordt opgesteld
2. dat duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van de opleidingen is (minimaal vijf)
3. dat binnen de opleidingen de koppeling wordt gemaakt met de SDG’s
Met de samenleving
4. dat docenten actuele duurzaamheidsvraagstukken vanuit de arbeidsmarkt & maatschappij binnenhalen om in de opleidingen aan te bieden.
5. dat studenten actief ondersteund en/of gestimuleerd worden bij het vinden en uitvoeren van een BPV of stage op het gebied van duurzaamheid
6. dat studenten  tijdens de stage/BVP  opdrachten krijgen op het gebied van duurzaamheid
7. dat netwerkvorming en samenwerking van docenten met bedrijven en maatschappelijke organisaties om actuele duurzaamheidsvraagstukken op te halen wordt ondersteund
Communicatie
8. dat over duurzaamheid  wordt  gecommuniceerd aan studenten, docenten, directie 
9. dat over duurzaamheid wordt gecommuniceerd  naar buiten toe (naar ouders, bedrijven, de samenleving) 
Opleiding en training
10. dat wordt voorzien in opleiding en training van docenten met het doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid te integreren in het curriculum?
Bedrijfsvoering
11. dat er een holistische langetermijnvisie of -beleid voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering over ten minste de komende tien jaar wordt opgesteld.
12. dat in 2030 49 % CO2 is bespaard t.o.v. 2015
13. dat er beleid is om de hoeveelheid  afval te reduceren, beter te scheiden en meer ervan te hergebruiken of verwerken?
14. dat er maatregelen genomen worden om het woon-/werkverkeer en het zaken- of dienstenverkeer te verduurzamen ? 
15. dat er naar wordt gestreefd de catering en de kantine verder te verduurzamen? 
16. dat er in principe voor 100 % duurzaam wordt ingekocht (volgens de adviezen van Pianoo)
Integraal
17. dat minimaal twee best practices worden uitgevoerd waarin  duurzaamheid in onderwijs, praktijk en bedrijfsvoering zijn geïntegreerd.   

Een handreiking is hier te downlaoden.

Een zelfevaluatie voor onderwijsteams is hier te zien.

Learning to know
Learning to do
Learning to care
Learning to be
Learning to transform

wsa2
wsa3

Zie ook https://wholeschoolapproach.lerenvoormorgen.org/