Open menu


Politiek  (in onderhoud..wordt verbeterd)

 
Vragen 1.

De politiek houdt zich bezig met duurzame ontwikkeling. Vandaar dat we tot 2030 werken aan de sustainable deveopment goals. Die zijn vastgesteld door alle 196 landen van de Verenigde Naties, 

Bekijk hiervoor het introductiefilmpje uit de basismodule en som op welke problemen daarin allemaal worden besproken.

2. Ook de EU wil graag een beleid voeren dat duurzaam is. Op welke punten ? Beschrijf de drie punten die hier onder staan vermeld waar het woord duurzaam bij staat.. 3 . Het Nederlandse beleid staat in de pdf. Wat wil de regering in 2010 in zake duurzaam inkopen door de overheid (je praat dan over miljarden). 4. Nederland heeft het Kyotoverdrag ondertekend. Wat belooft men daarin m.b.t. het terugdringen van de uitstoot van CO2 ?  5. Gemeenten voeren ook een beleid op duurzaamheidsgebied. Hoe goed ze dat doen wordt bijgehouden op de website www.duurzaamheidsmeter.nl.
a. Bekijk hoe goed jouw gemeente het doet (of de dichts bijzijnde grote stad). 
b. Naar welke zaken kijkt men. Geef de hoofdgroepen.  6. De school waar je op zit tracht waarschijnlijk ook duurzaam bezig te zijn. Hoe doen zij dat ? Op welke gebieden proberen zij duurzaam bezig te zijn ? Vind je dat ze daarin het goede voorbeeld geven ?  Theorie Het Nederlandse beleid te lezen.
De Sustainable developmentgoals zie
hier te zien 1. Handel in dienst van duurzame ontwikkeling
2. Armoedebestrijding
3. Duurzaam beheer natuurlijke en milieurijkdommen
4. Verbetering samenhang van beleid in de EU
5. Een beter bestuur op alle niveau's
6. Financiering van duurzame ontwikkeling
meer hierover is te vinden op http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28015.htm

 

 

Vragen

 1. De politiek houdt zich ook bezig met duurzame ontwikkeling. Waarom hebben de Verenigde Naties 2005 - 2015 uitgeroepen tot "decade of education for sustainable development" ofwel waarom wil men tien jaar lang aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs ?

 Bekijk hiervoor het introductiefilmpje uit de basismodule en som op welke problemen daarin allemaal worden besproken.

 2. Ook de EU wil graag een beleid voeren dat duurzaam is. Op welke punten ? Beschrijf de drie punten die hier onder staan vermeld waar het woord duurzaam bij staat..

 3 . Het Nederlandse beleid staat in de pdf. Wat wil de regering in 2010 in zake duurzaam inkopen door de overheid (je praat dan over miljarden).

 4. Nederland heeft het Kyotoverdrag ondertekend. Wat belooft men daarin m.b.t. het terugdringen van de uitstoot van CO2

 5. Gemeenten voeren ook een beleid op duurzaamheidsgebied. Hoe goed ze dat doen wordt bijgehouden op de website www.duurzaamheidsmeter.nl.
a. Bekijk hoe goed jouw gemeente het doet (of de dichts bijzijnde grote stad). 
b. Naar welke zaken kijkt men. Geef de hoofdgroepen. 

 6. De school waar je op zit tracht waarschijnlijk ook duurzaam bezig te zijn. Hoe doen zij dat ? Op welke gebieden proberen zij duurzaam bezig te zijn ? Vind je dat ze daarin het goede voorbeeld geven ? 

Theorie

Het Nederlandse beleid hier te lezen.
De Sustainable developmentgoals zie hier te zien

De EU heeft haar duurzaamheidsbeleid geformuleerd op de volgende thema's:
1. Handel in dienst van duurzame ontwikkeling
2. Armoedebestrijding
3. Duurzaam beheer natuurlijke en milieurijkdommen
4. Verbetering samenhang van beleid in de EU
5. Een beter bestuur op alle niveau's
6. Financiering van duurzame ontwikkeling
meer hierover is te vinden op http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28015.htm