Open menu

ROC van Amsterdam heeft certficaat A en B ontwikkeld.

Alle leerlingen techniek krijgen duurzaamheid aangeboden en krijgen bij goed gevolg certificaat A.
Als leerlingen verder gaan met duurzaamheid kunnen ze ook certificaat B verkrijgen.

Certificaat A

1. Inhoud

2. Certificaat A voor betrokkenen

3. Procedure certificaat A

4. Volledige routing certificaat A

5. Het werkboek voor studenten

6. Studentenhandleiding

7. Docentenhendleiding

8. Praktische opdracht

9. Beoordelingsformulier poster

10. Beoordelingsformulier folder

11. Verzamellijst


men heeft ook toetsen maar die zetten we uiteraard niet op internet.

Certificaat B

  1. Inleiding
  2. Procedure Certificaat B Duurzaamheid
  3. Routing Certificaat B
  4. Instructies Betrokkenen
  5. Studenteninformatie
  6. Vaststellingseisen Opdracht
  7. Beoordelingsformulier Niveau 1  Beoordelingsformulier Niveau 2 Beoordelingsformulier Niveau 3  Beoordelingsformulier Niveau 4
  8. Opdrachtformulier Verzoek Certificaat B