Open menu

Doel van de site


Met deze site biedt Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs (DMBO) docenten, studenten, leerlingen en schoolorganisaties in het (V)MBO hulp bij het vormgeven aan en invoeren van duurzame ontwikkeling in het curriculum en de lesprogramma's en in de schoolorganisatie.

De site bevat informatie over allerhande onderwerpen die een rol spelen bij duurzame ontwikkeling en hoe je daar in een basisles aandacht aan kan besteden.

Verder is er veel branche-specifieke informatie te vinden over de relatie tussen duurzame ontwikkeling en de verschillende vakgebieden. Vaak is een voorstel of suggestie gedaan voor lesprogramma's op dat gebied.

Ook is de relatie tussen het vak burgerschap en duurzame ontwikkeling uitgewerkt.

Daarnaast is er informatie te vinden over de (vele) manieren waarop de schoolorganisatie het goede voorbeeld kan geven op het gebied van duurzame ontwikkeling.