Open menu

Vitaal burgerschap 

Vragen

1. Duurzame voeding houdt rekening met triple P ofwel met people, profit en planet. Duurzame voeding moet dus gezond en betaalbaar zijn en moet het milieu sparen. Stel dat het winter is en je eet een (goedkope) kiwi. Voor welke van de drie P's is dat niet goed en leg uit waarom..

 2. Stel het is winter en je maakt zelf verse tomatensoep. Voor welke P's  (people, profit en planet) is dat goed en voor welke niet ? Leg uit.  

 3. Wat is biologische voeding ? Wat gebruikt men er niet bij tijdens de productie ?

 4. Is dat goed voor people, proift en of planet en waarvoor is het minder..leg uit.


 5. Het beste is seizoensgebonden, streekgebonden biologische producten te eten en zo min mogelijk vlees. Leg uit waarom.   


 6. Een vitale werknemer let ook goed op arbo..Je studeert nu een vak. Welke arbo-zaken spelen een belangrijke rol in het vak dat je gaat uitoefenen.


 7. Leg uit waarom sporten en bewegen gezond is voor je.


 8. Een vitale burger let ook op het milieu en op de ecologische footprint. Bekijk aan de hand van twintig korte vragen hoe milieuvriendelijk je bent. (zie website onder).


 9. Bekijk hoe groot je ecologische footprint is (a.d.h.v. de onderstaande website)

 Een vitale burger

 

vitaal

koopt gezonde duurzame voeding


Meer


Jeanet Schuurman

handelt  milieuvriendelijk
 

Meer

vitaal

heeft een kleine
ecologische
footprint

MeerKerntaak 7 Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap)

Beschrijving kerntaak

De burger informeert zich over allerlei zaken die invloed hebben op zijn gezondheid. De burger neemt op deze terreinen verantwoorde beslissingen en voert deze uit. Hij laat activiteiten na die de gezondheid schaden en voert activiteiten uit die de gezondheid bevorderen, zowel in zijn dagelijks leven als in het werk. Indien nodig zoekt de burger daarbij advies en hulp.

Toelichting

De burger is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Zowel fysiek, psychisch als sociaal welbevinden. Daarom moet hij ervoor zorgen op de hoogte te blijven van informatie over de invloed van factoren als voeding, voldoende en afwisselend bewegen, persoonlijke hygie (waaronder het terrein van seksualiteit), omgaan met stress en het gebruik van verslavende middelen (onder andere drugs, alcohol en tabak).

 Opdrachten

  1. Wat is de herkomst van je eten  (dus waar is het geproduceerd, welke weg heeft het afgelegd voordat het op je bord ligt)
  2. Hoe kun je eindeloos transport van voedsel voorkomen
  3. Voor steeds meer  voedingsmiddelen staat aangegeven dat ze duurzaam geteeld zijn, wat betekent dit?
  4. Is dit dan ook gezonder?

Zie ook voorbeelden van opdrachten bij kerntaak 5 kritisch consumeren

Opdracht Wat van ver komt is .

Kranteartikelen met informatie over  voor en nadelen van  een aantal producten met diverse herkomst:

-          paprikas, (Volkskrant 15-3-2007 spaanse paprika vaak gifgroen);

-          Bananen (Volkrant 29-3-2007 ecobananen)

Een product  kan dichtbij in Nederland of ver weg in een land ver weg worden geproduceerd.

Kies een product uit en onderzoek wat voor en nadelen zijn per herkomstbron.

Geef voor dit product aan  wat jij zou aanschaffen en waarom.

Is dit ook de meest duurzame  beslissing

Opdracht eetpatronen:

Bekijk eerst  de film Super Size Me   

Super Size Me is een film die gaat over een onderzoek naar de schadelijke effecten van fastfood. De film wordt wel aangeduid als een aanklacht tegen de fastfoodindustrie. Documentairemaker Morgan Spurlock onderwierp zichzelf aan een experiment. Gedurende dertig dagen at hij alleen voedsel van McDonald's, drie maaltijden per dag, en sportte hij niet meer. Na deze dertig dagen was de documentairemaker 11,1 kg aangekomen, 13% van zijn lichaamsgewicht

  1. Welke gezondheidsklachten vertoont de veelgebruiker van fastfood  na een maand?
  2. Te veel is altijd verkeerd, onderzoek wat de gezonde maat is voor fastfood eten? ( hoe vaak per week, maand)
  3. Wat is jouw eetpatroon?
  4. Is biologisch gezonder?
  5. Wat zou je kunnen doen om invloed uit te oefenen op het aanbod van  voedsel in de schoolkantine.  (hoe kun je ervoor zorgen/ stimuleren, dat er een gevarieerd aanbod van voedsel wordt aangeboden, die voldoet aan jullie eisen) maak een plan van aanpak, Verdedig je plan in de groep. Keuze door groep van beste plan. Dit plan wordt met argumentatie aangeboden aan vertegenwoordigers van afdeling bedrijfsvoering.

Verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid:

Wat zijn de richtlijnen voor hart ( bewegen, voedsel, en gewicht)

Hoeveel beweging heb je gedurende week,  breng in kaart hoeveel tijd je per  dag/ week

Wandelt, fietst, sport

Voldoe je aan richtlijnen van hartstichting

Loop je  gevaar?   

Wat zijn dikmakers

 Zit je op het juiste gewicht?

Voer een meting uit:  ( weegschaal; vetmeting; conditietest)

Wat doet lijnen met je lichaam?  Kijk uit voor jojo-effect.

Onderzoek zin en onzin van sportvoeding/ supplementen

Toekomst

Bedenk een plan waardoor in toekomst alle mensen toch nog voldoende gevoed kunnen worden.

Andere onderwerpen

EHBO

Reanimeren

Deelnemen aan sportactiviteiten

Drugs; Crystal meth, heroine, alcohol, GHB etc.

Tienermoeders

Korsakov

Pink Ribbon (borstkanker)

BMI test

Wat eet jij zoal in 7 dagen?

Hoe is het om prostituee te zijn in Marokko?

Brandon (vastgebonden aan een muur in een verzorgingshuis)

Uithuwelijken (Senegal)

Fragmenten abortuskliniek (olifanten doders)Films:

Supersize me

De gelukkige huisvrouw (postnatale depressie)

Loverboys, Undercover in Ned. (drugssmokkel, jonge meisjes), Christianne F.

Gastlessen

Ben en Niels (heroe verslaafden)

Tienermoeder

Anorexia Voorlichting Sense, (SOAs),

Alcohol en verkeer

Excursies:

Mc Donald

Fitness Zelfverdediging (kickboxen)