Laatste nieuwsbrief                                                             Aanmelden voor de nieuwsbrief

knop

Een printversie van het Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep van Duurzaam MBO is hier te downloaden.

 

Symposium "ChecK" MBO                    "Circulair en Klimaatneutraal MBO" 

Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen
Dinsdagmiddag en -avond  11 december 2018  15.00 - 21.00

Ben jij er als MBO docent klaar voor? Geef jij je studenten competenties mee om mee te werken aan de energietransitie en de circulaire economie? Deel je kennis en ervaring, en leer van anderen tijdens de werkconferentie ChecK MBO – Circulair en Klimaatneutraal MBO op 11 december in Nijmegen.

techn7
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

Duurzaamheid is geen hobby meer, maar wordt serious business bij overheid, bedrijven en in de samenleving. Hoe geven MBO’ers straks invulling aan het klimaatakkoord en de circulaire economie? Vandaar dat Duurzaam MBO via MBO voor Morgen en samen met het Technovium van ROC  Nijmegen haar jaarlijkse conferentie organiseert. Waar anders dan in Nijmegen, European Green Capital of the year. Wees er dus bij op dinsdag 11 december.  

techn2
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

Programma:

15.00 Inloop
15.30 Opening CvB Nijmegen
15.40 Prof Jan Jonker Circular Economy Skills voor het MBO
16.10 Jongeren aan het woord (korte interviews).
16.25 Wethouder Harriëtte Tiemens Nijmegen Green Capital of Europe - Welke rol speelt onderwijs in the green capital?
16.45 Workshopronde 1
18.00 Buffet
18.50 Wouter Flach Kuijpers Installatietechniek 
19.20 Workshopronde 2
20.30 Borrel met afsluiting 
21.00 Einde

Workshopronde 1 Workshopronde 2
1. Circular skills 
Heleentje Swart,  Antoine Heideveld 
6. Energie Transitie Skills Build up Skills App 
 en Nieuwe opleidingen Bert van Spreuwel Rob de Vrind
2. De Uitdaging. 26 ROC’s op de bres Jan Oosting 7. De SLIMCirculair challenge in de bouw 
Tanja Nolten
3. Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep.
Samen bijpraten Rob de Vrind
8. PPS voorbeelden m.b.t. duurzaamheid als
De technische 2.0. ROC Nijmegen e.a.
Cesar Trijselaar Marleen Deuss 
4. Duurzaamheidsgame
Jan Krol en Jacqueline Kroon
9. Duurzaam Doen & Denken integraal op de agenda van je onderwijsteam Heleentje Swart
5. Keuzedeel onderhoud windmolens
Rob Duijm
10. Samenwerking MBO/HBO rond een casus
van de HAN Giuseppe van der Helm
6. Finding Roots Imke Elstak  

Meer info over de workshops is hier te zien.

tech3
Het Technovium Heyendaalseweg 98 Nijmegen

MBO voor Morgen is een samenwerkingsverband tussen Duurzaam MBO, Katapult, Het Groene Brein Roots en het netwerk Groene Groei. Zij zijn weer onderdeel van  de Coöperatie Leren voor Morgen die gaat over duurzaamheid van peuter tot postdoc. 

Aanmelden kan hier

Deelname is gratis !

website
Nieuw op de website

Voor alle Sustainable Development Goals is nu hier te zien wat de feiten zijn, wat de kennisleerdoelen, de sociaal emotionele leerdoelen en mogelijke projecten kunnen zijn in in actie te komen.  

Een nieuw model over onderwijs in duurzame ontwikkeling "donut education" is hier te vinden.

Informatie over plastic  (5.200 hits)
Info over
schone auto's (51.619 hits) 

Info over warmtepompsystemen (34.657 hits)

Duurzaam toerisme (44.800 hits)   
Circular economy (28.559 hits) 
Duurzame marketing en evenementen (10.868 hits)
De checklist duurzaamheid op je stageplek is al meer dan 77.000 keer ingevuld.  

Goede voorbeelden zijn hier te vinden

Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. 

In 2018 gaan vier netwerken voor duurzaam beroepsonderwijs de handen ineenslaan. Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen gaan een gezamenlijk netwerk vormen.

logos
DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

DMBO werkt samen met Leren voor Morgen. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.  

Duurzaam Bedrijfsleven logo2

Duurzaam MBO werkt samen met DuurzaamBedrijfsleven Media, het grootste en snelst groeiende kennis- en informatieplatform over duurzaam ondernemen en innovatie in Nederland. Zo blijft DMBO op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaambedrijfsleven kan u dagelijks op de hoogte houden via een nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.