Laatste nieuwsbrief                                              Aanmelden voor de nieuwsbrief. 

knop
DMBO heeft een on line cursus ontwikkeld voor studenten in het MBO op niveau B/C/D. De docentenhandleiding (met antwoorden), een voorbeeld port folio en een antwoordenboek en voorbeeld examenopdrachten zijn te verkrijgen door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te mailen.   

Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep is het meest gekozen keuzedeel in Nederland. 

In 2017 gaan vier netwerken voor duurzaam beroepsonderwijs de handen ineenslaan. Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de co√∂peratie Leren voor Morgen gaan een gezamenlijk netwerk vormen. Dit maakten deze partijen woensdag (21 juni) bekend in Emmen.

Meer zie hier

Samen Sterk voor Duurzaam Onderwijs
Foto Richard Broekhuijzen

Interessante ppt's:

- eerste ervaringen m.b.t. keuzedeel duurzaamheid zie hier,
- mooie projecten zie hier en hier 
- examinering zie hier en voor een routekaart m.b.t. examinering zie hier 
- duurzaamheid in de bouw; e- en w-techniek,
- energiezuinig maken van de woningvoorraad Zie hier, hier, hier en hier
- en specialist duurzaam bouwen zie hier 
- ontwikkelingen in de metaalsector
- hoe je afdelingen groent zie hier of hier
- hoe je met studenten aan de slag kan in de verduurzaming van de school zie hier
 

Inmiddels bestaan de onderstaande keuzedelen die een relatie hebben met techniek en duurzaamheid.

Duurzaamheid in het beroep A ; B; C ; D ;
Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving elektrotechnische installaties;
Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving werktuigbouwkundige installaties;
Duurzaam vakmanschap elektrotechnische installaties;

Duurzaam vakmanschap werktuigbouwkundige installaties
Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf;
Duurzaam stukadoren;
Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Daarnaast bestaat ook nog
Dak en gevelbegroening niveau B, C, D en hier een persbericht er over.
Samenwerken in de bouw. 

DMBO is een netwerk van docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. DMBO verzamelt en ontwikkelt lesmateriaal en achtergrondinformatie over duurzame ontwikkelingen in branches en bedrijfstakken en maakt deze via deze website beschikbaar voor docenten, opleiders en beleidsmakers in het onderwijs.

DMBO organiseert een jaarlijks symposium en bijeenkomsten, vergaderingen en excursies.

 Logo Roots


Druppel-Rechts-MiddenDMBO werkt samen met DuurzaamDoor. Dat is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. Doel is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiveristeit, materialen en voedsel.
DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen.