Open menu

water3

Inleiding 

alle deelonderwerpen staan in het menu links.

het gaat over teveel water, te weinig water of vervuild water.

Water is de bron van al het leven. Zelf besta je voor 70-90 % uit water. In het water vinden allelei reacties plaats zodat je kan leven.
Water kan oplosmiddel zijn, kan bevriezen, koken, stromen, kolken, druk uitoefenen, geluid, warmte, elektriciteit geleiden, licht breken, weerstand en drijfvermogen geven etc. Je kan maar drie dagen zonder water. Via heggen en verwilderde stukken land met bomen of greppels kan je de afwatering  vertragen en erosie bij zware regenval tegengaan. Vermijd zware tractoren want die verdichten de bodem. 

Vaak is water dat als regen valt niet direct afkomstig uit de zee maar uit verdamping van water uit de bodem of uit de vegetatie. De laag met bladafval absorbeert water, schaduw van het bladerdek zorgt voor minder uitwaseming, bomen en dieren maken de bodem weer poreus, bodemwortels en de ondergroei beschermen de bodem tegen erosie en bodemwortels halen water naar boven wat weer waterdamp vormt.

Bossen zijn zelf verantwoordelijk voor windpatronen. Bossen zorgen voor regen en daar zorgt niet alleen de wind voor. Op bosrijke continenten regent het veelvuldig en met regelmaat. Het is een soort biotische pomp die niet meer werkt door ontbossing als in Siberië, Australië, Indonesië en centraal Amerika In de Amazone nam de neerslag 0,3% per jaar af door de ontbossing Zonder bossen raken we in een neerwaartse spiraal. Ze zijn als vitale organen van de aarde en beschermen en herstellen is nodig.

Ontbossing zorgt voor meer opwaartse luchtstromen en hogere wolken waardoor er minder regen valt en op andere plaatsen de intensiteit van buien toeneemt als het regent.

Nederland kan een zeespiegelstijging van tenminste vijf meter aan. Andere studies zeggen 3 meter.  We hoeven niet het gevoel te hebben dat we met de rug tegen de muur staan'In het meest extreme klimaatscenario van het KNMI hebben we al in 2100 een drie meter hogere zeespiegel. In een ander scenario duurt dat tot ver na 2300.

Feiten

71 % van de aarde is water = 1,3 miljard km3 
2,5 % is zoetwater warvan 68.6 % is opgeslagen als ijs in gletschers en poolkappen.
30,1 % is grondwater.
1,3 % is oppervlaktewater en bevindt zich in meren en rivieren.

Hoeveel water we in Nederland verbruiken staat lager op deze pagina.

Slechts 8 procent van de zoetwatervoorraad van de planeet gaat naar huishoudelijk gebruik ,ongeveer 70 procent ervan wordt gebruikt voor irrigatie, en 22 procent in de industrie.

Onder de Sahara ligt het grootste zoetwaterreservoir. Er is 40x meer grondwater dan oppervlaktewater. Grondwater oppompen en verbruiken betekent wel op is op.

Hoeveel water is nodig voor voedingsmiddelen?

Voor 1 kg graan is 1500 liter water nodig.
Voor 1 kg rundvlees 15.000.
Voor 1 brood 600 l,
Voor 1 liter melk 960 liter water,
Voor 1 kg kip 3075 l, 
Voor 1 kg rijst 2750 l.  

Een T-shirt maken kost 2700 l water
Een kop koffie 140 l
Een tandenborstel 1,5 l
Een mobieltje 75 l
Een laptop 1500 l
Een gouden ring 2000 l

De trend

De vraag naar water is in de 20e eeuw 6x zo groot geworden.

Watergebruik is in de vorige eeuw toegenomen met meer dan twee maal de groeisnelheid van de bevolking.
Men verwacht in 2030 dat de vraag naar water 40 % hoger ligt dan het aanbod.
Hierdoor zal de prijs enorm stijgen. 

Klimaatverandering en water

De gevolgen van de klimaatverandering in deze eeuw
- meer ernstige overstromingen, droogtes en veranderingen als gevolg van wijzigingen in neerslagpatronen
- zullen waarschijnlijk de armste mensen het eerst het zwaarst treffen.

Droogtes en onvoldoende regenval dragen bij aan wat bekend staat als het waterrisico, en dat slaat ook op overstromingen en vervuiling. Wat nodig is, is integraal waterbeheer dat rekening houdt met wie welk soort water nodig heeft, evenals hoe en waar dat water het meest efficit kan worden gebruikt.

Waterproblemen

De centrale rol die zoet water speelt in onze behoeften aan voedsel, brandstof, vezels, etc. is cruciaal geworden in onze overvolle, milieubewuste, maar overspannen wereld.

Maar 3 % van het water dat we verbruiken is voor de voeding en het lessen van de dorst.
We kunnen dus 97 % besparen b.v. door regenwater in toiletten, voor het wassen of douchen.  

In Amerika verbruikt men vijf maal zoveel
In Afrika verbruikt men minder dan 10 liter

In 2022 wordt geschreven in het boek "de klimaatgeneraal" (door generaal Middelkoop).
Soldaten op missie in Afganistan hebben gezien wat watertekorten doen. Dorst is de voedingsbodem voor de ellende en de Taliban daar.
Nu de poolkappen smelten krijg je een gevecht om de grondstoffen daar.
De Himalaya is de derde poolkap. Door het smelten ontspringen er grote rivieren waar heel veel mensen van afhankelijk zijn (miljarden).
Door versneld smelten krijg je veel ellende. Dammen houden water vast maar zijn een ramp voor de vissen. Ze zijn ook een machtsmiddel.
Als China gaat afdammen zal India dat merken.
Als de zeespiegel stijgt moeten we weten dat de stomvloedkering maar 2 meter aan kan en dat is bij de Deltawerken minder. 
Tegen hoog water in de rivieren zouden we 17.000 km dijk moeten aanpakken.

Koralen

Schermafbeelding 2024 04 04 111643

Koraal verdwijnt in hoog tempo. Te hoge temperaturen van het oceaanwater zorgen ervoor dat koraalriffen op grote schaal afsterven. En dat heeft enorme gevolgen voor het zeeleven. Koraalriffen worden wel de regenwouden van de oceaan genoemd omdat ze krioelen van het leven. Ongeveer een kwart van al het zeeleven is afhankelijk van koraalriffen. Op veel plekken is het kantelpunt al bereikt. Wetenschappers verwachten dat er aan het eind van deze eeuw nauwelijks meer levend koraal over zal zijn als de opwarming van de aarde boven de 1,5 ˚C uitstijgt.

Schermafbeelding 2024 04 04 111919

Hoewel ze slecht 0,01 procent van het oceaanoppervlak beslaan, herbergen koraalriffen 25 procent van al het leven in zee. Ze leveren voedsel aan ruim een miljard mensen en beschermen 71.000 kilometer kust waar 200 miljoen mensen wonen. In de afgelopen dertig jaar is de helft van al het koraalrif in de wereld gestorven en verdwenen. Zo verloor het Great Barrier Reef in Australië, met 2.300 kilometer lengte het grootste koraalrif ter wereld, al de helft van zijn koraal. Een derde stierf de afgelopen twee jaar door verbleking omdat de watertemperatuur steeg.

Coastruction wil kunstmatig rif gaan 3D printen met een soort betonnen strukturen in de juiste samenstelling. (2024)

 Waterverbruik in Nederland

Per persoon per dag verbruiken we ongeveer het onderstaande (120 l)

water1
water5

In Nederland verbruiken we per persoon per dag 120 liter water. In 2035 mag dat nog maar 100 liter zijn volgens het kabinet in 2022.
Voor het draaien van de was 56,9 liter (14 l per persoon)
Voor koffie thee 1,2 liter kraanwater per persoon per dag
Voor het drinken van water uit de kraan 0,6 liter.

Voor een douchebeurt 62,5 liter.
Douch niet langer dan 5 minuten. Het warme water kost veel energie maar ook het zuiveren van het water. Zie www.waterspaarders.nl Je kan een app downloaden waarbij je bij te lang douchen een ijsbeer ziet zinken (de grijze energie nodig voor het opwarmen van het water geeft broeikaseffect) of een zeepaardje in de problemen ziet komen omdat het koraal verdwijnt door het broeikaseffect.
Voor het vullen van een bad ben je gemiddeld 114 liter water kwijt.

1000 l water kost 1,5 euro = 20 x douchen

In Nederland komt 1100 miljoen kuub uit de kraan = 1,4 miljard euro door 10 waterleidingbedrijven die de prijs constant weten te houden(door steeds efficiter te werken). 

Via de goederen en het voedsel dat we kopen verbruiken we eigenlijk ook water. Dat is zelfs 95 % van ons verbruik. Het waterverbruik zit hem dus niet in het douchen maar in wat we eten en kopen.  

Misschien is een hydroloop wel een oplossing.

Doordat de bodem in Nederland droger wordt krijg is dat de komende 30 jaar de bodem 10-20 cm verzakt met enorme gevolgen voor onze rioleringen.
Dat gaat miljarden kosten.

Maatregelen in Nederland in 2022
Meer wateropslag in het Ijsselmeer. Hoogteverschil gaat van  20 -> 50 cm. 
Minder koelwaterlozingen.
Geen bouw meer op plekken die nodig kunnen zijn om water af te voeren.
In steden minder stenen en meer groen.
Hoger grondwaterpeil in veengebieden. 

 De waterkringloop

Hydrologische cyclus

Wat kan je doen tegen transport van water?

Over de wereld transporteren we veel water. Veel producten zou je ook in droge vorm of geconcentreerd kunnen vervoeren. Dat bespaart veel energie.

 water3

Oplossingen

Het wereldwijde doel was: halveer in 2015 het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater.

Het streven heeft problemen met
de financie crisis ->  minder geld
de energiecrisis -> steeds meer water wordt gebruikt voor het maken van energie en biobrandstoffen
de opwarming van de aarde
-> meer verdamping
-> doordat meer sneeuw smelt veranderen rivieren in onvoorspelbare regenrivieren
-> zeespiegelstijging zodat die rivieren steeds moeilijker hun water kwijt kunnen   

Het is een geweldige opgave om iedereen van drinkwater te voorzien ondanks de enorme toeloop van mensen naar de steden. In Afrika wonen 300 miljoen mensen in de steden. In 2050 1 miljard. Ook in India en China zal dat aantal verdubbelen. Elke dag komen er 250.000 stedelingen bij.  Waar vroeger werd gepraat over megasteden hebben we nu metasteden, agglomeraties van 30 miljoen mensen (meer dan in de hele Benelux).

De zwaarste drinker is de landbouw dus gebruik gewassen die minder water nodig hebben. Fruit ipv alfalfa. In Israel druppelt men met zuinige druppelsystemen. Rijst heeft veel water nodig. Neem soorten die op de droge grond groeien. Zet belasting op water want het is vaak veel te goedkoop. Het maken van zoetwater uit zeewater is energievretend. Als landen problemen krijgen gaan ze meestal samen afspraken maken en proberen ze conflicten te vermijden.

Laat de teelt het (water)peil volgen. Hou regenwater tegen, laat het infiltreren etc.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

Mbo-opleidingen voor professionals in de watersector | CIV Water 

Aandacht voor WATER in het MBO onderwijs. 

De unie van waterschappen wilde graag met u praten over hoe de waterproblematiek meer aandacht kan krijgen in het MBO-onderwijs. De waterschappen in Nederland zijn hier volop mee bezig en maken deze klimaatadaptatie graag concreet voor het MBO-onderwijs. De webinar is hier terug te kijken. De ppt is hier te zien. 
Alles over water op deze site is hier te zien en kijk dan ook naar het menu links. 

Beeldverhalen

Beeldverhaal over water-verontreinging
Beeldverhaal overtekort aan zuiver drinkwater

http://www.watereducatie.nl/

https://www.h2owaternetwerk.nl/

https://www.h2owaternetwerk.nl/waternetwerk-nieuws/nominaties-mbo-prijs-2020