Open menu

Als je met je leerlingen wil debateren zijn de onderstaande stellingen te gebruiken.

Voor/tegen

Na mij de zondvloed

Een beetje warmer weer maakt de wereld alleen maar leuker

Spijbelen voor het klimaat is je verantwoordelijkheid nemen voor je toekomst

Laat de klimaatspijbelaars aan het roer van de energietransitie staan

Of ik minder vlees eet, maakt voor de energietransitie geen bal uit

Iedereen levert naar rato van inkomen een bijdrage aan de energietransitie

Ik ben bereid koopkracht in te leveren om duurzaam te leven

Ik ben bereid om comfort in te leveren om duurzaam te leven

Economische groei helpt de samenleving bij de energietransitie

De overheid moet de bestaande industrie dwingen tot de energietransitie

In heel Nedeland moeten deelauto’s komen, zoals de deelfietsen

De overheid moet hard ingrijpen om de energietransitie handen en voeten te geven

Voor een systematische verandering in denken en doen hebben lokale energiecoöperaties nauwelijks betekenis

Klimaatinnovatie wordt de nieuwe economische motor van Nederland

Er moet een dierenquotum komen voor iedere gemeente

Mensen moeten gedwongen worden om energie te besparen