Inleiding

Duurzame ontwikkeling valt gelukkig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij het bedrijfsleven, consumenten, de overheid en NGO’s, overal staat dit onderwerp op de agenda. Van MVO tot de kabinetsaanpak duurzame ontwikkeling, het onderwerp komt telkens weer terug. Ook in het onderwijs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van competenties om duurzame ontwikkeling op een goede en verantwoorde wijze vorm te geven. Hierbij gaat het om competenties als:  kritisch denken; kunnen denken in systemen; verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor anderen en voor de wereld om je heen.

Visie

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC’s en ROC’s in Nederland.

Als definitie van duurzame ontwikkeling hanteert Duurzaam MBO de Brundtland-definitie:

to ensure the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

(VN commissie Brundtland in het rapport Our common future, 1987).

Als verdere uitwerking richting onderwijs hanteert Duurzaam MBO de beschrijvingen zoals geformuleerd in “UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014” (International Implementation Scheme, p. 5).

Education for Sustainable Development (ESD) is fundamentally about values, with respect at the centre: respect for others, including those of present and future generations, for difference and diversity, for the environment, for the resources of the planet we inhabit. Education enables us to understand ourselves and others and our links with the wider natural and social environment, and this understanding serves as a durable baIsis for building respect. Along with a sense of justice, responsibility, exploration and dialogue, ESD aims to move us to adopting behaviours and practices that enable all to live a full life without being deprived of basics.

Missie

DMBO wil duurzame ontwikkeling laten groeien tot in de genen van de instelling. Dit houdt in dat het op alle niveaus van de instelling is ingebed:

  • Strategisch: duurzame ontwikkeling opnemen in de Missie en visie
  • Curriculum: integratie in het onderwijs
  • Bedrijfsvoering:  integratie duurzame ontwikkeling in de bedrijfsvoering

Om dit te bereiken dient het draagvlak binnen de volledige breedte van de organisatie aanwezig te zijn en wel van

  • Het College van Bestuur en Raad van Toezicht / directie
  • Het Opleidingsmanagement
  • Docenten
  • Studenten
  • Bedrijven en instellingen waar mbo-gediplomeerden werken