Deel 5 Duurzaamheid en je beroep

5.1. Hoe duurzaam is jouw werkplek of stageplek?

Duurzame stageplek
Naam bedrijf (niet verplicht)
Invalid Input
Vestigingsplaats (niet verplicht)
Invalid Input
Sector*
Invalid Input
Voornaam*
Invalid Input
Je Emailadres*
Invalid Input
zeer oneens ------- zeer eens
1. er heerst een prettige werksfeer
Invalid Input
2. er wordt eerlijk uitbetaald
Invalid Input
3. er is aandacht voor veiligheid
Invalid Input
4. er is aandacht voor mijn gezondheid
Invalid Input
5. er is aandacht voor dat we schoon werken
Invalid Input
6. er is aandacht voor gezonde (biologische) voeding
Invalid Input
7. er is aandacht voor arbeidsomstandigheden
Invalid Input
8. de werkplek is overzichtelijk
Invalid Input
9. er is aandacht voor efficiënt werken
Invalid Input
10. er wordt gewerkt met kwalitatief goede apparaten/gereedschappen
Invalid Input
11. er wordt gewerkt met kwalitatief goede materialen
Invalid Input
12. de activiteiten zijn winstgevend
Invalid Input
13. Bij de producten die hier gebruikt/geproduceerd worden, is nagegaan of die niet tot stand zijn gekomen door kinderarbeid of uitbuiting
Invalid Input
14. er zijn fair trade producten (b.v. fair trade koffie, thee, suiker)
Invalid Input
15. je bedrijf heeft een duurzame bank zoals de ASN of Triodos bank
Invalid Input
16. het bedrijf draagt bij aan goede doelen in Nederland of daarbuiten
Invalid Input
17. er wordt gekeken hoe materialen zoveel mogelijk gespaard kunnen worden
Invalid Input
18. er wordt zoveel mogelijk energie bespaard (lichten uit, spaarlampen, apparaten niet onnodig aan laten staan, dubbelzijdig printen)
Invalid Input
19. er worden zoveel mogelijk materialen /apparaten besteld met milieulabels
Invalid Input
20. de materialen zijn zoveel mogelijk milieuvriendelijk
Invalid Input
21. er wordt gewerkt met groene stroom
Invalid Input
22. er wordt gestreefd naar zo min mogelijk afval
Invalid Input
23. afval wordt gescheiden ingezameld (papier, glas, plastic, etc.)
Invalid Input
24. er wordt getracht geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen
Invalid Input
25. er wordt gekeken naar waar materialen vandaan komen, hoe ze worden verwerkt en hoe ze te recyclen zijn
Invalid Input

Geef van de drie adviezen aan op welke plek ze zich bevinden in onderstaand schema. Geef een korte motivatie hierop.

  kwadrant
Bespreek de drie adviezen en het schema met je praktijkopleider. Beschrijf kort hoe de praktijkopleider reageert op jouw adviezen.

Opdracht 5.1.1.

We hebben weer een tabblad nodig voor dit hoofdstuk dus maak een collage met foto's over je beroep en wat je leert op je opleiding.
Voeg alle antwoorden m.b.t. je beroep achter dit tabblad.
 

Opdracht 5.1.2. 

Vul de bovenstaande vragen en in en verstuur met de verzendknop onderaan. Via mail krijg je het antwoord over hoe duurzaam je werkplek is. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voeg het antwoord in je portfolio.


Opdracht 5.1.3.


Geef je leerbedrijf minimaal drie adviezen zodat er meer duurzaam kan worden gewerkt. Beschrijf deze drie ideeën zo concreet en zo kort mogelijk.