Open menu

Manifest voor een duurzaam beroepsonderwijs

 Wij, docenten en beleidsmakers van ROC’s en AOC’s streven naar duurzaam beroepsonderwijs, via:

-  een duurzame organisatie
- een duurzaam curriculum
- op een duurzame campus
- in dialoog met duurzame bedrijven en andere stakeholders

om daarmee te werken aan een duurzame samenleving met een toekomst gebaseerd op circulaire economie. Een economie met respect voor mens en aarde, die draait op groene energie, die grondstoffen hergebruikt, die niet afwentelt op volgende generaties of op andere landen.  Wij willen zorgen dat studenten kennis en vaardigheden verwerven om die samenleving tot stand de laten komen.

zorg voor scholing van docenten op duurzaamheidsgebied
- zoek aansluiting bij (koplopers in) het bedrijfsleven
-  versterk de samenwerking met instanties als bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen
-  sluit aan bij burgerinitiatieven in het land
-  stel human capital en talenten van jongeren centraal in de innovatie van de opleidingen
-  stimuleer studenteninitiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid
-  maak accreditie op duuraamheidsgebied internationaal vergelijkbaar (een voorbeeld is het EBCL certificaat)
-  maak gebruik van al ontwikkelde bijscholing op het gebied van duurzame bouw, installatietechniek (kennisdelen) en zorg dat die vindbaar is (zoals b.v bij groengelinked.nl)
-   begin klein door groot te denken
-   wees flexibel en speel in op actuele duurzaamheidsagenda’s van stakeholders
-   stop elk jaar iets meer duurzaamheid in het curriculum (en de kwalificatiedossiers??
-   vier successen en wees trots op wat je doet in het onderwijs m.b.t. duurzaamheid
-   zorg dat duurzaamheid energie losmaakt bij je studente
-   doorbreek traditionele vakken en denk buiten gebaande paden

Dit manifest is opgesteld tijdens een DMBO symposium met bestuurders, beleidsmakers, docenten en studenten van roc’s en aoc’s