Het duurzame kappersvak en uiterlijke verzorging

Vijf miljoen Nederlandse vrouwen laten hun haar chemisch kleuren. Er zijn in Nederland zo'n 18.000 kappers die het haar van hun klanten verven met chemische producten. Uit onderzoek van NIPO blijkt dat 42% van deze groep vrouwen ook thuis chemische producten gebruikt om hun haar te kleuren. Dat kan natuurlijker en duurzamer.  

Door het gebruik van ammoniak, waterstofperoxide, en andere chemische samenstellingen in haarverf komen er schadelijke stoffen vrij in het riool en de natuur.  Met henna haarverf is dat niet het geval, omdat er enkel en alleen plantaardige ingrediënten worden gebruiken. Hierdoor kan deze natuurlijke manier van haarkleuren ook worden gebruikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen met allergieën. Plantaardig haarkleuren is dus zeker duurzaam voor mens en milieu!


Een voorbeeld is Instituut Haar en Gezondheid te Amsterdam.

Zij gebruiken producten met de onderstaande labels.

Labels voor kappers

Opdracht.

Maak een lijst met alle producten die gebruikt worden in het kappersvak.
Bekijk ze op duurzaamheid en zoek uit of er duurzame alternatieven bestaan.

Bekijk welk afval de zaak produceert en of daar duurzame alternatieven voor bestaan.

Bekijk of de zaak zelf duurzamer kan. Is die goed geisoleerd, is er LED verllichting, wordt er op watergebruik gelet etc. 

Ter ondersteuning kan je deze checklist invullen.. 

Of je bedrijf duurzaam bezig is kan je bekijken adhv deze checklist.

Hoe duurzaam je zelf leeft is te zien adhv deze checklist.

kappers

Andere lesbrief

Op het Rijn Ijsselcollege heeft Pauline van der Most van Spijk een lesbrief "duurzaamheid in de salon" ontwikkeld als onderstaand.

Het doel:

Het doel van deze leeractiviteit is dat duurzaam ondernemen als vanzelfsprekend geïntegreerd is in al ons handelen als zelfstandig ondernemer. Na het volgen van deze leereenheid heb jij een plan in handen hoe je concrete, duurzame stappen kan maken in jouw salon.

Waar moet je allemaal aan denken bij duurzaamheid in de salon? Om hier een beeld van te krijgen doorlopen we de stappen van de duurzaamheidswijzer. We gaan het vage begrip duurzaamheid concreet maken. Je hebt zelf de ruimte om je verslag vorm te geven.

Wat ga je doen?

De volgende link ‘Duurzaamheidswijzer’ laat de stappen zien die we gaan ondernemen. Iedere week staat er een andere kleur centraal. 
https://www.kvk.nl/download/Duurzaamheidswijzer_tcm109-446096.pdf

Je levert per tweetal aan het eind van deze leereenheid een verslag op met de vier stappen/lessen; ‘Waar liggen jouw kansen?’, ‘Stel prioriteiten en focus’, ‘Maak je plannen haalbaar’, ‘Veranker in je bedrijf’ en dan eindig je als conclusie met ‘Duurzaam vooruit met jouw bedrijf’. Je bepaalt zelf of je de informatie koppelt aan je eigen onderneming, hoe je gaat wonen of je stagebedrijf. Geef in je verslag aan wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen jullie keuzes.

Hoe pak je dit aan:

1. Bekijk de duurzaamheidswijzer. Deze periode gebruik je veel bronnen om je te verdiepen in het onderwerp duurzaamheid. De focus ligt op de website van de kvk.
2. Koppel de informatie aan jullie eigen onderneming/hoe jullie gaan wonen/ jullie stagebedrijf. Je leest of bekijkt dus de informatie die hoort bij een stap en hier verwijs je  per hoofdstuk naar

Hulpmiddelen en bronnen

De docent
Websites (Duurzaamheidswijzer KvK)
Beauty Level Ondernemerschap

Producten
Het verslag ‘duurzame stappen maken’ met inleiding, vier stappen (4 hst van ieder 1 A4), slot en bronnen.

Criterea

Je denkt samen met je maatje actief na over de inhoud en de verwoording van je verslag.

Evaluatie en reflexie

Docent
Medestudenten 
 

%MCEPASTEBIN%