Het duurzame kappersvak en uiterlijke verzorging

Vijf miljoen Nederlandse vrouwen laten hun haar chemisch kleuren. Er zijn in Nederland zo'n 18.000 kappers die het haar van hun klanten verven met chemische producten. Uit onderzoek van NIPO blijkt dat 42% van deze groep vrouwen ook thuis chemische producten gebruikt om hun haar te kleuren. Dat kan natuurlijker en duurzamer.  

Door het gebruik van ammoniak, waterstofperoxide, en andere chemische samenstellingen in haarverf komen er schadelijke stoffen vrij in het riool en de natuur.  Met henna haarverf is dat niet het geval, omdat er enkel en alleen plantaardige ingrediënten worden gebruiken. Hierdoor kan deze natuurlijke manier van haarkleuren ook worden gebruikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen met allergieën. Plantaardig haarkleuren is dus zeker duurzaam voor mens en milieu!


Een voorbeeld is Instituut Haar en Gezondheid te Amsterdam.

Zij gebruiken producten met de onderstaande labels.

Labels voor kappers

Opdracht.

Maak een lijst met alle producten die gebruikt worden in het kappersvak.
Bekijk ze op duurzaamheid en zoek uit of er duurzame alternatieven bestaan.

Bekijk welk afval de zaak produceert en of daar duurzame alternatieven voor bestaan.

Bekijk of de zaak zelf duurzamer kan. Is die goed geisoleerd, is er LED verllichting, wordt er op watergebruik gelet etc. 

Ter ondersteuning kan je deze checklist invullen.. 

Of je bedrijf duurzaam bezig is kan je bekijken adhv deze checklist.

Hoe duurzaam je zelf leeft is te zien adhv deze checklist.

kappers

Andere lesbrief

Op het Rijn Ijsselcollege heeft Pauline van der Most van Spijk een lesbrief "duurzaamheid in de salon" ontwikkeld als onderstaand.

Het doel:

Het doel van deze leeractiviteit is dat duurzaam ondernemen als vanzelfsprekend geïntegreerd is in al ons handelen als zelfstandig ondernemer. Na het volgen van deze leereenheid heb jij een plan in handen hoe je concrete, duurzame stappen kan maken in jouw salon.

Waar moet je allemaal aan denken bij duurzaamheid in de salon? Om hier een beeld van te krijgen doorlopen we de stappen van de duurzaamheidswijzer. We gaan het vage begrip duurzaamheid concreet maken. Je hebt zelf de ruimte om je verslag vorm te geven.

Wat ga je doen?

De volgende link ‘Duurzaamheidswijzer’ laat de stappen zien die we gaan ondernemen. Iedere week staat er een andere kleur centraal. 
https://www.kvk.nl/download/Duurzaamheidswijzer_tcm109-446096.pdf

Je levert per tweetal aan het eind van deze leereenheid een verslag op met de vier stappen/lessen; ‘Waar liggen jouw kansen?’, ‘Stel prioriteiten en focus’, ‘Maak je plannen haalbaar’, ‘Veranker in je bedrijf’ en dan eindig je als conclusie met ‘Duurzaam vooruit met jouw bedrijf’. Je bepaalt zelf of je de informatie koppelt aan je eigen onderneming, hoe je gaat wonen of je stagebedrijf. Geef in je verslag aan wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen jullie keuzes.

Hoe pak je dit aan:

1. Bekijk de duurzaamheidswijzer. Deze periode gebruik je veel bronnen om je te verdiepen in het onderwerp duurzaamheid. De focus ligt op de website van de kvk.
2. Koppel de informatie aan jullie eigen onderneming/hoe jullie gaan wonen/ jullie stagebedrijf. Je leest of bekijkt dus de informatie die hoort bij een stap en hier verwijs je  per hoofdstuk naar

Hulpmiddelen en bronnen

De docent
Websites (Duurzaamheidswijzer KvK)
Beauty Level Ondernemerschap

Producten
Het verslag ‘duurzame stappen maken’ met inleiding, vier stappen (4 hst van ieder 1 A4), slot en bronnen.

Criterea

Je denkt samen met je maatje actief na over de inhoud en de verwoording van je verslag.

Evaluatie en reflexie

Docent
Medestudenten

Hoe om te gaan met arbo en milieu in het kappersvak.


Hier onder een voorbeeld waar u misschien wat aan heeft. Het is een beschrijving van een kappersafdeling van een onderwijsinstituut maar e.e.a. kan evengoed gebruikt worden als voorbeeld voor de hele kappersbranche. (Indien iemand hier aanvullingen of verbeteringen voor heeft, houden we ons aanbevolen).

in

- kleur- en ontkleuringsmiddelen
- permanentvloeistoffen en straighteners
- verzorgingsproducten
- styling en finishing producten
- warm water

opslag

- in kasten, droog, tot kamertemperatuur, niet bij warmtebronnen of open vuur, gescheiden van andere brandbare stoffen.

- in drie 400 l warmwaterboilers

proces

- mengen van producten
- haren wassen
- haarverzorging
- uitspoelen

emissies via lucht en water

-    afzuiging nodig

-   geen speciale maatregelen voor lozing op het riool

-   lege flacons, spuitbussen, tubes

-> bij restafval

1.2. Milieuaspecten bij de opleidingen.

 Bij een analyse van de milieu-aspecten van deze opleidingen blijkt het volgende:

 

 Proces

 

Milieuaspecten

Energie

Water­verbruik

Bodem-emissie

Water-emissie

Lucht-emissie

Geluid

Afval

Externe veiligheid

Kappers-afdeling

X(X)

X

X

X

X

 X   = het proces geeft een beperkte milieubelasting

XX = het proces geeft een relatief grote milieubelasting

1.3. Processen en stofstromen

Grond- en hulpstof­fen

 

Volume

 

Prijs

 

Proces / Afdeling

 

Afval en emissies

 

kleur- en ontkleuringsmiddelen

Kappersopleiding

verpakkingen

permanentvloeistoffen en straighteners

lucht van straighteners

verzorgings-producten

spoelvloeistof met resten permanent en kleurstoffen

styling en finishing producten

warm water

1.4. Afvalstoffen en luchtemissies

 Afvoer gescheiden afvalstromen  (tenzij anders aangegeven)

Afvalstroom

 

Bron/oorzaak

 

Hoeveelheid

[per jaar]

 

Afvoer­kosten

 

Interne kosten

 

Inzamelaar

 

Bedrijfsafval

GAD

nvt

1.5. Specificatie afvoerkosten

 n.v.t.

1.6. Luchtemissie

Stof / aard

 

Bron/oorzaak

 

Uitstoot / jaar

 

Afvoer­kosten

 

Interne kosten

 

voorzieningen

KWS

haarlak / permanent

afzuiginstallatie


2. Typering van de afdeling:

Bij de opleidingen worden theorie en praktijk gecombineerd. Tevens vindt de praktijkvorming laatst  bij de werkgever in de beroepssituatie.
Er zijn twee praktijkruimten ingericht waarvan één is uitgerust met afzuiginstallaties.

            

2.1. De mengtafel

Permanentvloeistof en haarverf moeten gemengd worden met andere producten. Dit wordt uitgevoerd op een tafel waar afzuiging aanwezig is. Tevens is er een oogdouche en EHBO-koffer aanwezig.

2.2. De opslag

De opslag van producten vindt plaats in 4 kasten.

                 

    

Een aantal producten bevatten bijvoorbeeld watertstofperoxide maar in een concentratie dat er geen gevarensymbool op staat. Vandaar dat er voor deze opslag geen speciale maatregelen genomen hoeven worden. De aanbeveling voor de opslag is

-         van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren

-         verwijd open vuur en warmtebronnen

-         gescheiden opslaan van brandbare stoffen

-         verpakking na gebruik direct sluiten.

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

Producten met risico's zijn o.a.

Naam

Gevaarlijke stof

Gevaren-

symbool

Opslag

Handschoenen nodig

Welloxon oxydant-créme

maximaal 12 % waterstofperoxide

nee

koel droog

ja

Perform Hairscan schuimfixatie

maximaal 12 % waterstofperoxide

nee

koel droog

ja

Perform Hairscan permanent

thioglycolaat

nee

koel droog

ja

Blondor (blondeermiddel)

Kaliumpersulfaat

nee

koel droog

niet bij brandbare stoffen

ja + goede ventilatie

Koleston verzorgende creme kleuring

en resorcin

nee

koel droog

ja

2.3.Het spoelen en emissies via de riolering

De hoeveelheden die in het riool verdwijnen zijn gering. Het is in het belang van iedereen dat er maar zoveel wordt aangemaakt als nodig is. Vandaar dat er maar weinig verspild wordt en nadere maatregelen niet nodig zijn.

2.4. De afvoer van verpakkingen

De verpakkingen hoeven niet gescheiden verzameld te worden en kunnen bij het gewone afval. 
 

%MCEPASTEBIN%