E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

 

DUURZAAM TOERISME

Theorie

De toeristische sector is inmiddels de belangrijkste bedrijfstak ter wereld geworden. MassatoerismeEr gaat veel geld in om en het levert heel wat arbeidsplaatsen op.
Veel lokale ondernemers verdienen er hun boterham mee. Ook levert toerisme een belangrijke bijdrage aan sociale en culturele ontwikkelingen.

Door te reizen kom je in aanraking met andere landschappen, culturen en gewoonten. Reizen verschaft inzicht en kennis die niet uit boeken te halen is. Het maakt ons ruimdenkender en opener naar andere culturen. Het zorgt voor meer begrip voor elkaar en dat we zien hoe mooi de aarde is. Reizen maakt creatief. Het andere, het onbekende, verrijkt.Wie niet reist is niet interessant, niet vrij en is geen wereldburger. Reizen vermindert vooroordelen, intolerantie en kleingeestigheid. 
Het haalt je uit de sleur en kan je onbezorgd laten genieten.
Je kan naar de zon, sporten in de bergen, duiken, avontuur beleven etc.

Maar reizen heeft ook negatieve kanten. Het zet toeristische bestemmingen onder druk: sociaal-cultureel, op milieugebied en economisch. Op korte termijn wordt er geld verdiend.
Maar wat op de langere termijn? Als bijvoorbeeld de natuur wordt aangetast, kan een attractie verloren gaan. 
En het transport kent haar keerzijde. Lange afstanden vliegen vervuilt enorm. 

Maar ga ook dichtbij op vakantie en als je ver gaat doe het dan lang. Zorg dat je geld ook lokaal terecht komt. Ga niet van de ene must see naar de andere, maar doe een paar dingen goed. Doe ook eens iets anders dan de topattracties. Ga eens met de tram of bus naar het eindpunt. Zijn er festivals. Door te vliegen zijn we vergeten dat verplaatsen ook leuk is, b.v. met de trein, er in overnachtend, filmpjes kijkend en het landschap zien veranderen. 

Eigenlijk zou iedereen een CO2 budget moeten hebben. Je mag wel vliegen maar niet iedere vakantie en hoe verder hoe minder vaak je mag vliegen. Wees dan creatief en bedenk leuke vakanties dichter bij huis of met de shuttle bus of trein e.d.

Ook kan je doen aan CO2-offsetting, het heffen van allerlei belastingen of het bouwen van spoorwegen. Geen van al die maatregelen alleen zorgt ervoor dat we in 2050 op nul CO2-emissies zitten”, zegt Peeters, Prof Sustainable tourism. Het kan wel, maar veel later dan in 2050. Daarom moeten we zo snel mogelijk en volledig inzetten op e-fuels (brandstof gemaakt van afgevangen CO2) en nul-emissie vliegtuigen. Vliegen kan alleen in 2050 CO2-neutraal zijn als de luchtvaart tijdelijk niet meer kan groeien. “Synthetische brandstoffen zijn de redding. Maar dan moet de luchtvaart tijdelijk stoppen met groeien." (2023)

Duurzaam toerisme is toerisme dat bijdraagt aan

- behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed
- de culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking
- het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Dus als we de culturen van de bestemmingen te gronde richten en het milieu daar vernietigen, verliezen de bestemmingen juist datgene waarom zij zo populair zijn geworden.

Duurzaamheid tracht een optimum te vinden in sociale, economische en ecologische aspecten ofwel in People, Proft and Planet. Het zou drie keer winst moeten opleveren. 

Hierbij staat

“People” voor de sociaal-culturele belangen van de lokale bevolking. De instandhouding van de cultuur en de betrokkenheid van de mensen bij de ontwikkeling van het toerisme. Dus goede arbeidsomstandigheden, aandacht voor kwetsbare groepen, mensenrechten, geen discriminatie, geen kinderarbeid en geen seksueel misbruik.

“Planet” betreft het milieu. Zo min mogelijk schade berokkenen aan de omgeving: flora, fauna, water, bodem, klimaat. Proberen het milieu te beschermen door diverse maatregelen te nemen.

“Profit” staat voor de economische belangen. Verantwoord zaken doen. Een langdurige bijdrage leveren aan de welvaart van de plaatselijke bevolking. Recht doen aan de belangen van de ondernemers, de werknemers, zakenpartners en leveranciers.

Duurzaamheid probeert de nadelen van vervoer, verblijf en vermaak te reduceren. Het is ook in het belang van de reisorganisaties de bestemmingen te behouden.

Welke nadelen levert ondoordacht toerisme op op deze gebieden?

In het menu is te zien dat we verder ingaan op

- wat kan de toerist doen
- wat kan de touroperator doen
- wat kunnen overheden doen 
- vervoer
- verblijf
- vermaak
- social tourism
- natuurtoerisme 

Vragen

Ga na 
1. wat kan de toerist doen m.b.t. duurzaamheid ?
2. wat kan de touroperator doen m.b.t. duurzaamheid ?
3. wat kunnen overheden doen m.b.t. duurzaamheid ?
4. hoe is het vervoer zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
5. hoe is het verblijf zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
6. hoe is het vermaak zo duurzaam mogelijk te organiseren ?

Een artikel over duurzaam toerisme staat hier en hier

Een artikel over hoe om te gaan met natuur en toerisme staat hier

www.duurzaammetvakantie.nl 

Volgens Euromonitor voert Zweden de lijst aan door de kennis in dat land heeft over life cycle assesments: analyses hoeveel klimaatdruk iets oplevert.(2021)