E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

DUURZAAM TOERISME

Theorie

De toeristische sector is inmiddels de belangrijkste bedrijfstak ter wereld geworden. MassatoerismeEr gaat veel geld in om en het levert heel wat arbeidsplaatsen op.
Veel lokale ondernemers verdienen er hun boterham mee. Ook levert toerisme een belangrijke bijdrage aan sociale en culturele ontwikkelingen.

Maar reizen heeft ook negatieve kanten. Het zet toeristische bestemmingen onder druk: sociaal-cultureel, op milieugebied en economisch. Op korte termijn wordt er geld verdiend.
Maar wat op de langere termijn? Als bijvoorbeeld de natuur wordt aangetast, kan een attractie verloren gaan.

Duurzaam toerisme is toerisme dat bijdraagt aan

- behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed
- de culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking
- het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Dus als we de culturen van de bestemmingen te gronde richten en het milieu daar vernietigen, verliezen de bestemmingen juist datgene waarom zij zo populair zijn geworden.

Duurzaamheid tracht een optimum te vinden in sociale, economische en ecologische aspecten ofwel in People, Proft and Planet. Het zou drie keer winst moeten opleveren. 

Hierbij staat

“People” voor de sociaal-culturele belangen van de lokale bevolking. De instandhouding van de cultuur en de betrokkenheid van de mensen bij de ontwikkeling van het toerisme. Dus goede arbeidsomstandigheden, aandacht voor kwetsbare groepen, mensenrechten, geen discriminatie, geen kinderarbeid en geen seksueel misbruik.

“Planet” betreft het milieu. Zo min mogelijk schade berokkenen aan de omgeving: flora, fauna, water, bodem, klimaat. Proberen het milieu te beschermen door diverse maatregelen te nemen.

“Profit” staat voor de economische belangen. Verantwoord zaken doen. Een langdurige bijdrage leveren aan de welvaart van de plaatselijke bevolking. Recht doen aan de belangen van de ondernemers, de werknemers, zakenpartners en leveranciers.

Duurzaamheid probeert de nadelen van vervoer, verblijf en vermaak te reduceren. Het is ook in het belang van de reisorganisaties de bestemmingen te behouden.

Welke nadelen levert ondoordacht toerisme op op deze gebieden?

In het menu is te zien dat we verder ingaan op

- wat kan de toerist doen
- wat kan de touroperator doen
- wat kunnen overheden doen 
- vervoer
- verblijf
- vermaak
- social tourism
- natuurtoerisme 

Vragen

Ga na 
1. wat kan de toerist doen m.b.t. duurzaamheid ?
2. wat kan de touroperator doen m.b.t. duurzaamheid ?
3. wat kunnen overheden doen m.b.t. duurzaamheid ?
4. hoe is het vervoer zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
5. hoe is het verblijf zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
6. hoe is het vermaak zo duurzaam mogelijk te organiseren ?

Een artikel over duurzaam toerisme staat hier en hier

Een artikel over hoe om te gaan met natuur en toerisme staat hier