Open menu

 

DUURZAAM TOERISME

Theorie

De toeristische sector is inmiddels de belangrijkste bedrijfstak ter wereld geworden. MassatoerismeEr gaat veel geld in om en het levert heel wat arbeidsplaatsen op.
Veel lokale ondernemers verdienen er hun boterham mee. Ook levert toerisme een belangrijke bijdrage aan sociale en culturele ontwikkelingen.

Door te reizen kom je in aanraking met andere landschappen, culturen en gewoonten. Reizen verschaft inzicht en kennis die niet uit boeken te halen is. Het maakt ons ruimdenkender en opener naar andere culturen. Het zorgt voor meer begrip voor elkaar en dat we zien hoe mooi de aarde is. Reizen maakt creatief. Het andere, het onbekende, verrijkt.Wie niet reist is niet interessant, niet vrij en is geen wereldburger. Reizen vermindert vooroordelen, intolerantie en kleingeestigheid. 
Het haalt je uit de sleur en kan je onbezorgd laten genieten.
Je kan naar de zon, sporten in de bergen, duiken, avontuur beleven etc.

Maar reizen heeft ook negatieve kanten. Het zet toeristische bestemmingen onder druk: sociaal-cultureel, op milieugebied en economisch. Op korte termijn wordt er geld verdiend.
Maar wat op de langere termijn? Als bijvoorbeeld de natuur wordt aangetast, kan een attractie verloren gaan. 
En het transport kent haar keerzijde. Lange afstanden vliegen vervuilt enorm. 

Maar ga ook dichtbij op vakantie en als je ver gaat doe het dan lang. Zorg dat je geld ook lokaal terecht komt. Ga niet van de ene must see naar de andere, maar doe een paar dingen goed. Doe ook eens iets anders dan de topattracties. Ga eens met de tram of bus naar het eindpunt. Door te vliegen zijn we vergeten dat verplaatsen ook leuk is, b.v. met de trein, er in overnachtend, filmpjes kijkend en het landschap zien veranderen. 

Eigenlijk zou iedereen een CO2 budget moeten hebben. Je mag wel vliegen maar niet iedere vakantie en hoe verder hoe minder vaak je mag vliegen. Wees dan creatief en bedenk leuke vakanties dichter bij huis of met de shuttle bus of trein e.d.

Als je wil bekijken hoe duurzaam je vakantie is dan kan dat op Klimaatwijs op reis Daar staan ook tips hoe je groen op vakantie kan.

Ook kan je doen aan CO2-offsetting, het heffen van allerlei belastingen of het bouwen van spoorwegen. Geen van al die maatregelen alleen zorgt ervoor dat we in 2050 op nul CO2-emissies zitten”, zegt Peeters, Prof Sustainable tourism. Het kan wel, maar veel later dan in 2050. Daarom moeten we zo snel mogelijk en volledig inzetten op e-fuels (brandstof gemaakt van afgevangen CO2) en nul-emissie vliegtuigen. Vliegen kan alleen in 2050 CO2-neutraal zijn als de luchtvaart tijdelijk niet meer kan groeien. “Synthetische brandstoffen zijn de redding. Maar dan moet de luchtvaart tijdelijk stoppen met groeien." (2023)

Milieubewuster, vaker naar het platteland, fietsen in eigen land; de ecologische vakanties zouden de trend moeten worden maar in 2023 vliegen we meer dan ooit.

Dat heeft ook overertoerisme: te veel toeristen op dezelfde dagen op dezelfde plek. 2 juni is de nationale feestdag in Italië, dan wordt Venetië weer onder de voet gelopen door toeristen. Alle plannen over het spreiden van toeristen met tijdslots werden telkens uitgesteld. De luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties wisten de door de overheid opgelegde krimp op Schiphol via de rechter voorlopig tegen te houden. Er bestaat geen excuus om maar te blijven vliegen. Ryanair strooit alweer kwistig met goedkope tickets van 20 tot 40 euro voor plaatsen als Londen, Milaan, Venetië, Pisa, Sofia en Wenen. Overheden zouden maatschappijen met hun goedkope vluchten veel meer moeten laten opdraaien voor de negatieve impact op het milieu.

Misschien moeten we maatschappijen als Ryanair en Easyjet op Schiphol weren. En de treinen moeten hun prijzen aanpassen en een agressieve campagne voeren om meer reizigers aan te trekken.

Schiphol zou afstand moeten doen van zijn status als Europese 'hub' door het aantal 'transitvluchten' drastisch te reduceren. Daarmee kan zowel de geluidsoverlast als de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. We hebben ons blindgestaard op het economisch belang voor Schiphol en het vestigingsklimaat in Nederland.

Er vertrekken dagelijks duizenden mensen vanaf Schiphol naar Frankfurt of Londen om over te stappen en andersom, terwijl ze op dezelfde bestemming eindigen als mensen met een rechtstreekse vlucht omdat het 100 euro goedkoper is. Bovendien kost een vakantie naar Spanje de Nederlander 40 euro extra, terwijl de Duitser die via Schiphol naar New York vliegt geen vliegbelasting betaalt. 

Duurzaam toerisme is toerisme dat bijdraagt aan

- behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed
- de culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking
- het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Dus als we de culturen van de bestemmingen te gronde richten en het milieu daar vernietigen, verliezen de bestemmingen juist datgene waarom zij zo populair zijn geworden.

Duurzaamheid tracht een optimum te vinden in sociale, economische en ecologische aspecten ofwel in People, Proft and Planet. Het zou drie keer winst moeten opleveren. 

Hierbij staat

“People” voor de sociaal-culturele belangen van de lokale bevolking. De instandhouding van de cultuur en de betrokkenheid van de mensen bij de ontwikkeling van het toerisme. Dus goede arbeidsomstandigheden, aandacht voor kwetsbare groepen, mensenrechten, geen discriminatie, geen kinderarbeid en geen seksueel misbruik.

“Planet” betreft het milieu. Zo min mogelijk schade berokkenen aan de omgeving: flora, fauna, water, bodem, klimaat. Proberen het milieu te beschermen door diverse maatregelen te nemen.

“Profit” staat voor de economische belangen. Verantwoord zaken doen. Een langdurige bijdrage leveren aan de welvaart van de plaatselijke bevolking. Recht doen aan de belangen van de ondernemers, de werknemers, zakenpartners en leveranciers.

Duurzaamheid probeert de nadelen van vervoer, verblijf en vermaak te reduceren. Het is ook in het belang van de reisorganisaties de bestemmingen te behouden.

Welke nadelen levert ondoordacht toerisme op op deze gebieden?

In het menu is te zien dat we verder ingaan op

- wat kan de toerist doen
- wat kan de touroperator doen
- wat kunnen overheden doen 
- vervoer
- verblijf
- vermaak
- social tourism
- natuurtoerisme 

Vragen

Ga na 
1. wat kan de toerist doen m.b.t. duurzaamheid ?
2. wat kan de touroperator doen m.b.t. duurzaamheid ?
3. wat kunnen overheden doen m.b.t. duurzaamheid ?
4. hoe is het vervoer zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
5. hoe is het verblijf zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
6. hoe is het vermaak zo duurzaam mogelijk te organiseren ?
Een artikel over duurzaam toerisme staat hier en hier

Een artikel over hoe om te gaan met natuur en toerisme staat hier

www.duurzaammetvakantie.nl 

Volgens Euromonitor voert Zweden de lijst aan door de kennis in dat land heeft over life cycle assesments: analyses hoeveel klimaatdruk iets oplevert.(2021)