Open menu


Het curriculum  (Wat)                                                                                              Terug

wsaAandacht voor duurzaamheid in het curriculum is van groot belang bij goed onderwijs. 
Dat kan binnen burgerschap, global goals lessen, keuzedelen, stages, projecten of geintegreerd in de beroepsgerichte vakken.

De aandacht kan ad hoc zijn, projectmatig, systematisch en of integraal met stakeholders uit te maatschappij. Wie weet ben je een groot voorbeeld in Nederland, Europa of de Wereld. 

Binnen het onderwijs kan je aandacht besteden aan de 17 SDG's en kan je competenties bijbrengen dat studenten in de wereld, in nederland en zelf weten om te gaan met 
- armoede en geld
- honger en voeding
- gezondheid en de gezondheidszorg
- water en energie
- biodiversiteit op het land en in het water
- gendergelijkheid
- (inkomens)verschillen

Dat ze competent zijn te werken aan 
- duurzame steden
- duurzame industrieën, infrastructuren
- duurzame productie en consumptie
- duurzame energie
- behoorlijk werk
- vrede

Kennis

- kennis van verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid
- kennis van duurzaamheidsthema’s als People, Planet, Profit/Prosperity
- kennis van thema duurzame energie en fossiele energie
- kennis van duurzame thema's zoals: biodiversieteit, klimaatverandering, circulaire economie biobased economy
- keten/systeemdenken  
- kennis van wat wordt verstaan onder People, Planet, Profit/Prosperity en hun onderlinge betekenis 
- kennis van thema mobiliteit, logistiek
- kennis van thema omgang met grondstoffen en materialen, afvoer afval, hergebruik
- kennis van thema water, lucht bodem

Vaardigheden

- kan creatieve oplossingen vinden
- kan zijn eigen motivatie betreffende duurzaamheid benoemen
- kan zijn eigen bijdrage aan duurzaamheid benoemen
- kan duurzaamheidsproblematieken herkennen en benoemen
- kan duurzaamheidsproblemen herkennen en oplossen
- kan de gevolgen van zijn/haar gedrag voor de toekomst onderzoeken
- beschrijft de sterkte-zwakteanalyse in een logisch gestructureerde rapportage
- kan verbetermogelijkheden van gedrag benoemen
- kan verbetermogelijkheden analyseren en kiezen voor de verbetermogelijkheden met de meeste impact en haalbaarheid
- kan op een logisch gestructureerde wijze mogelijke verbeteringen formuleren
- kan aangeven hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd

Terug