1.5. Het broeikaseffect

De video
Schermafbeelding 2024 06 17 102827

De tekst

Tegenwoordig verstoken we ieder jaar wat de natuur in 1 miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. We verbranden aardgas, aardolie en steenkool. Dat is allemaal zonne-energie die ooit is vastgelegd door planten en bomen. Nu halen we het naar boven voor onze energievoorziening. Ze zijn fossiel omdat ze onder aardlagen terecht gekomen zijn en daaronder zijn samengeperst. Eigenlijk is aardolie dus samengeperste zonne-energie uit vervlogen tijden. Hetzelfde geldt voor steenkool en aardgas.    

Schermafbeelding 2024 06 17 102827

Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen (die altijd onder aardlagen in de bodem zaten) komen nu enorme hoeveelheden CO2 vrij. Normaal zouden planten daar blij mee zijn maar die kunnen de grote productie niet aan. Sterker nog, er worden veel bossen gekapt en de woestijnen breiden uit. Vandaar dat de hoeveelheid CO2 in de lucht als maar toeneemt.

duurzame energie2

Het gevolg is dat de temperatuur op aarde stijgt en de krachten groter worden. Het regent harder en orkanen worden krachtiger. Meer droogten, meer bosbranden, poolkappen die smelten, stijging van de zeewaterspiegel, misoogsten, ect. 

Om dat te voorkomen wil men overstappen op duurzame energie. Energie van wind, zonnepanelen, water etc. Dan hoeven we die fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken.
Voorlopig is het nog lang niet zo want voor onze auto's, fabrieken, vliegtuigen, de verwarming van huizen etc. gebruiken we nog altijd enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen.

Oplossingen 

Allereerst bespaar zoveel mogelijk energie. Die energie hoef je dan niet meer op te wekken. 
Wek de energie die dan nog nodig is duurzaam op (via zonnepanelen, windmolens, waterkracht e.d.)
Als dat niet kan ga dan zo efficiënt mogelijk om met de energie die niet duurzaam wordt opgewekt. Laat bijvoorbeeld energie in warmte uit energiecentrales niet zomaar weglopen maar gebruik die bv. om huizen of kassen mee te verwarmen.

Opdracht 1.5.1.

Vul deze checklist in m.b.t. energiebesparing thuis. Bekijk de mail die je terugkrijgt en geef aan hoe je het beste energie kunt gaan besparen. Voeg de mail in je port folio.

Opdracht 1.5.2

Maak een eigen bespaarplan. Doe dat als volgt:

Haal alle groene regels weg uit de mail die je hebt gekregen in de bovenstaande opdracht.
Je houdt dan de gele regels over.
Zet onder iedere gele regel een lege regel die niet gekleurd is.
Geef nu in elke lege regel aan hoe je over het voorstel denkt.
Bv. er staat in geel:  isoleer de vloer
Dan zet je in de niet gekleurde regel er onder bv. dat kan bij ons niet want we hebben geen kruipruimte.
Dat doe je zo bij alle gele items.
Vervolgens hou je een aantal onderwerpen over waar je wel aan kan werken. 
Beschrijf welke dat zijn en probeer er mee aan de slag te gaan.  

Opdracht 1.5.3.

Ga in je toekomstige beroep na hoe je energie kan besparen en of het mogelijk is duurzame energie in te zetten.  
Beschrijf dat.

Meer zie hier

In de onderstaande twee films van Al Gore wordt kort goed duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering.

2006 2:30

2017/2:32

Om over na te denken..

LAverkeer