Voorwoord

Deze cursus is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep niveau B/C/D.

Opbouw

De cursus gaat in op:

1. De basisbegrippen als de balans, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect
2. Oplossingen.
3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet 
4. Duurzaamheid in je omgeving. Wat kan je zelf doen ?
5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / stageplek.

Video's

Bijna elk hoofdstuk begint met een video waarvan de tekst er onder is weergegeven. Dan volgen opdrachten.

filmpjes1

Excursies, Gastsprekers, Projecten

Ze vormen maar een onderdeel van het totaal want het is de bedoeling  de dat er ook excursies worden georganiseerd naar goede voorbeelden en naar stagebedrijven, dat er gastsprekers worden uitgenodigd en dat je de gelegenheid krijgt te werken aan concrete opdrachten.

Zoals

- Laat studenten elke week zelf een duurzaamheidsartikel/ -tems uit de dagelijkse actualiteit halen en even bespreken in de klas. 
- Bedrijven hebben vaak een ideeenbus. Laat studenten een idee uitwerken uit zo'n ideeenbus.
- Maak een telefoonoplader via je fiets (ROC de Leijgraaf) of via fitnessapparatuur. 
- Bouw ecologische bungalows als project (ROC Nijmegen). Daarin wordt geleerd te isoleren, zonnepanelen te plaatsen etc.
- Bouw een (energietransitie)huis (in de school) dat helemaal verduurzaamd gaat worden (Duurzaamheidsfabriek DaVinci)
- Koop een douche WTW (= een douche met warmte terugwinning). Bouw hem na en hem rust uit met sensoren (DaVinci) 
- Maak een sterlingmotor -> hier zijn You tube filmpjes over. (DaVinci College)
- Maak een discovloer met LED-verlichting (Summa college)
- Als je één ding mocht veranderen, wat zou je dan doen? - project.
- Bouw een zonnepaneel dat mee beweegt met de zon via sensoren, motor ect (KWIC)
- Ontwerp/maak een zonnepaneel met een opbrengst die hoger is dan normaal (Summa college).
- Maak een solar boat (ROC Tilburg e.a.)
- Maak een solar fiets (HAN)
- Maak een laadpaal op zonne-energie (Leeuwenborgh) zie hier of hier of hier
- Ontwerp de garage van de toekomst (en maak die daarna echt) (A12)
- Maak een drone met een infra rood camera om te zien of zonnepanelen nog goed zijn
- Bouw een remontabele windmolen uit afvalmateriaal (ROC West Brabant)
- Ontwerp een re- of demontabele fiets
- Bedenk via creatieve methoden iets nieuws en ga er mee aan de slag. (zie hier of hier).
- Start een duurzame horeca, een duurzaam hotel, een bureau voor duurzaam toerisme
- Organiseer een duurzaam evenement of een duurzame activiteit
- Organsieer een markt met duurzame producten
- Probeer een duurzaam product aan de man te brengen
- Probeer een duurzaam bedrijf op te richten in de nieuwe economie
- Ontwerp en maak zelf afvalgrijpers. Ga er mee afval verzamelen en maak er iets creatiefs van.
- Doe iets met kauwgom
- Doe iets met plastic
- Duurzaam bouwen, organiseer een wedstrijd om zoveel mogelijk energie te besparen. (de Leijgraaf)
- Lenen en uitlenen /ruilwinkel site ontwerpen (de Leijgraaf).
- Geef producten een tweede leven / aanbieden van gebruikte voetbalschoenen aan kinderen in Afrika –Project Happy? (de Leijgraaf)
- Leg een groen dak aan (de Leijgraaf)
- Repair café (kunnen we op school opzetten). (de Leijgraaf) 
- Een dag uit je leven (filmen, foto’s) over duurzaamheid. (de Leijgraaf)
- Praktisch oefenen met zonnepanelen, windkracht, waterkracht. (de Leijgraaf)
- Fietsend je telefoon opladen van gerecycled materiaal (de Leijgraaf)
- Gambia project zonnepanelen (de Leijgraaf)
- Project ten behoeve van de voedselbank (de Leijgraaf)
- School tegen zwerfaval, jaarlijkse opschoon dag (de Leijgraaf)
- Be Creative & Be Green; (de Leijgraaf)
- Vraag de gemeente om opdrachten
- Duurzame Kerstmarkt/actie (de Leijgraaf)
- Jaarlijkse opschoon dag (de Leijgraaf)
- Ontwerp een re- demontabele laptop.
- Nodig tien (of meer) start-ups uit;

laat studenten ze gaan meehelpen in de verduurzaming, verbetering, en in het zoeken naar aangrenzende mogelijkheden. DaVinci college
b.v een startup die koptelefoons maakt van gerecycled materiaal die je helemaal uit elkaar kan halen. Ze verkopen  die niet, je kan ze alleen leasen. Echter de prijs, van 7,50 per maand is nog te fors.

- Maak creatieve mobiles op zonne-energie en motortjes.

studenten (docenten/de school) verzamelen tweedehands spullen waarmee studenten creatieve objecten kunnen maken. Plastic flesjes, doppen, elektronica, rietjes etc. Koop kleine motortjes op zonne-paneeltjes. Geef de opdracht dat daarop iets creatiefs moet draaien. (rietjes, plastic, draaimolen etc.)  Bij KW1C heet dit Fantasiefabriek.

- Maak iets wat je zelf leuk vindt om te verkopen in een derde wereld winkel voor je eigen doelgroep uit restmaterialen.(Nodwin college)

- Organiseer een duurzaamheidsweek met duurzaamheidsmarkt (Nordwin college)
- Organiseer een duurzaamheidsplein, waarbij wedstrijden worden georganiseerd voor de beste ideeën (Scalda).
Laat leerlingen een duurzaamheidsadvies maken bij bedrijven die dat wel zien zitten
of energiescans en advies m.b.t. energiebesparing, opstellen van brochures en rapportages voor  gemeenten (Scalda). 

- Maak filmpjes over duurzaamheid in bedrijven b.v bij hun BPV bedrijf of voor bedrijven die dat willen. Werk daarin samen met de afdeling mediavormgeving. (Nordwin i.s.m. ROC Friese poort) Hierbij moet een script gemaakt worden en moeten ontwerpprincipes duidelijk zijn. Leerlingen leggen vaak zelf contact met het bedrijf.

- Maak een fotoverslag zodat je toont dat je:
    - afval gescheiden hebt
    - licht uitdoet etc.
- Leerlingen zoeken zelf een onderwerp uit en geven elkaar presentaties hierover. Mag ook posterpresentatie.
- Werk enkele weken (kan 10-12 weken zijn) aan een (wereld)probleem. b.v.
     - Foto’s van plastic in Afrika. 
     Een stichting (vb better future company) wordt uitgenodigd om het probleem toe te lichten.
     Nodig dan bedrijven uit die iets doen met plastic verwerken.
     De leerlingen brengen ideeen bij elkaar. (Brainstorm, uitwerken)
     De leerlingen geven presentaties aan het bedrijfsleven
     * bedrijfsleven beoordeelt mee
     * leerlingen beoordelen elkaar op inhoud a.d.h.v rubrics
     * er ontstaat een aantal punten per groepje
     * Leerlingen verdelen onderling de punten op basis van prestaties.
     - Beste idee wordt geïmplementeerd met hulp van de stiching  (ID college)

Bootcamp Technova College Ede

300 studenten van het Technova College in Ede hielden een zogenaamd bootcamp. De gemeente Ede bracht de hoofdcasus in: “welke alternatieven zijn er om energietransitie mogelijk te maken”? Het gaat hierbij om een brede focus: bouw, automotive, ICT en mechatronica (oftewel techniek).Omdat ook studenten meedoen van de opleidingen media (Fotografie, video, multimedia) en podiumtechniek werd beeldvorming rondom de energietransitie nadrukkelijk in de bootcamp meegenomen.


Het kan helpen om een bepaalde systematiek te hanteren voor probleemoplossen.
- ICE model van Harry van der Schans is een voorbeeld (zie Boek: iDNA)
- Canvas businessmodel
- En vele anderen.


Bediscussieer onderling waar je mee aan de slag wil. Wie weet zijn opdrachten te verkrijgen via stagebedrijven of via wat een student hoort op de stageplek. Betrek de stagebedrijven. Hopelijk vinden zij het belangrijk studenten te verkrijgen die verstand hebben van duurzame ontwikkeling en de kansen die dat biedt. Hopelijk leren ze je duurzamer te werken. Veel bedrijven doen dat al. En het zou mooi zijn als ze voor jullie uitdagdende opdrachten hebben waar aan gewerkt kan worden liefst ook nog in een betekenisvolle omgeving.

Het is de bedoeling dat er iets uit komt waar jij en je docent(en) trots op zijn. Pas dan is het geslaagd. Meer zie hier.

filmpjes2

Examinering

Je wordt geëxamineerd op je portfolio (B) en ook op je eindgesprek/je eindpresentatie (C/D)

In het portfolio komen de antwoorden van de opdrachten. Dat zijn opdrachten die horen bij duurzaamheid thuis en in je beroep. Ze staan door elkaar. Uiteindelijk word je gevraagd alle opdrachten van thuis in het eerste deel van je werkmap te zetten en die van je beroep in het tweede deel. Dan heb je een mooi overzicht gemaakt van kerntaak 1 duurzaamheid thuis en kerntaak 2 duurzaamheid in je beroep. Daar kan je dan uit putten als je voor het examen m.b.t. kerntaak 1 drie (bij B) of vier (bij C/D)  mooie voorbeelden waarop je duurzaamheid in je leefomgeving zou kunnen verbeteren met motivatie beschrijft.

M.b.t. kerntaak 2/3  duurzaamheid en je beroep moet je de opgaven hebben gemaakt. Hierbij heb je in je eigen bedrijf/beroep/opdracht gekeken naar duurzaamheid en heb je dat beschreven. Maar je hebt ook gekeken naar een koploperbedrijf.
Daarnaast  kan je twee voorbeelden noemen die kunnen worden verbeterd en kan je aangeven wat voor invloed dat dan heeft en hoe dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling (B/C/D). Op niveau D moet je ook nog doorrekenen wat je maatregel betekent qua kosten en terugverdientijd.

Op niveau B wordt dit allemaal gestructureerd aangeboden. Op niveau C krijgt men nog wel een format maar op niveau D moet je zelf het verslag maken. Op niveau C/D  moet ook gepresenteerd worden over twee thema's (verbeterpunten). Op niveau C max. 10 minuten en op niveau D max 20 minuten omdat je het ook moet hebben over een kosten baten analyse.  

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep !

filmpjes3 

 

 

1) Groepjes van 3 de school in met de opdracht:

  • Wat is duurzaam en wat niet?

  • Wat kan nog duurzamer en wat is al duurzaam?

  • Wat zou duurzamer kunnen maar is technisch nog niet mogelijk.

Docent geeft zelf kleine hits.. is het hier warm/veel licht/
Leerlingen hebben bevindingen opgeschreven, in het lokaal schrijven zijn een verslag.