Examinering op het KWIC


Voor keuzedeel duurzaamheid in het beroep is lesmateriaal ontwikkeld op vier niveau’s (A,B,C en D).

In principe is niveau A voor studenten op MBO niveau 1, B voor 2, C voor 3 en D voor niveau 4.

Het lesmateriaal van niveau A, B, C en D geeft inzicht, kennis en vaardigheden m.b.t. duurzaamheid in je eigen leefomgeving(thuis).
B, C en D geven dat ook m.b.t. de stage/werkplek.
C en D bezien daar ook het beroep en de branche en bij
D wordt ook nog gekeken naar een risicoanalyse met een kostenbaten betrekening.

Het is een voorwaarde dat de kandidaat de opdrachten uit het lesmateriaal heeft gemaakt en aanlevert in een portfolio. Dat portfolio wordt door de docent beoordeeld met voldoende of onvoldoende.  Hoe de docent dat beoordeelt staat in document “Portfolio keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep”.
Daar staat ook een beoordelingsformulier in.

Op niveau C moet de kandidaat ook een presentatie hebben gegeven en met een voldoende hebben afgesloten.
De beoordeling van wanneer de presentatie voldoende is en het beoordelingsformulier staat ook in het document “Portfolio keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep”.


Pas als de kandidaat een voldoende heeft gescoord voor het portfolio (en bij C ook voor de presentatie), mag de kandidaat op voor het examen.


Op niveau A, B, C en D bestaat het examen uit een schriftelijk. De kandidaat krijgt opdrachten die hij/zij in één uur moet uitvoeren. Op niveau A, B en C is de kandidaat geslaagd indien hij/zij een voldoende haalt voor dit schriftelijk.

Op niveau D moet de kandidaat ook nog een presentatie houden. Wil de kandidaat slagen op niveau D slagen dan moet hij/zij ook een voldoende halen voor zowel het schriftelijk als de presentatie.

eamenineringKWIC


Hoe het schriftelijk examen er uit ziet, hoe het examen wordt beoordeeld en een beoordelingsformulier staan in document “Schriftelijk examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep”.


Waar de presentatie aan moet voldoen en hoe die beoordeelt wordt staat in “Presentatie examen Keuzedeel duurzaamheid in het beroep”.  Dit geldt alleen voor niveau D.


De beoordeling is dus als volgt.

 

Er wordt beoordeeld met o-v (maar indien gewenst kan een cijfer gegeven worden). Voor het schriftelijk wordt een cijfer van 0-10 gegeven.

Eén herkansing is mogelijk op de examenonderdelen.


Binnen twee weken na het schriftelijk of na het afronden van de presentaties krijgt de kandidaat een uitslag over het al dan niet behaald hebben van het keuzedeel en wanneer eventueel herkanst kan worden.


Voor het examen bestaan dus vier documenten.
1. Uitleg examinering Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep
2. Portfolio-beoordeling keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep.
3. Schriftelijk examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep.
4. De Presentatie bij examen Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep (niveau D)