Wat moet je kennen en kunnen?

Dit keuzedeel gaat over de onderstaande kennis en vaardigheden in je persoonlijke leefomgeving en je (stage)bedrijf met betrekking tot

Kennis

- kennis van verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid
- kennis van duurzaamheidsthema’s als People, Planet, Profit/Prosperity
- kennis van thema duurzame energie en fossiele energie
- kennis van duurzame thema's zoals: biodiversieteit, klimaatverandering, circulaire economie biobased economy
- keten/systeemdenken  
- kennis van wat wordt verstaan onder People, Planet, Profit/Prosperity en hun onderlinge betekenis 
- kennis van thema mobiliteit, logistiek
- kennis van thema omgang met grondstoffen en materialen, afvoer afval, hergebruik
- kennis van thema water, lucht bodem

Vaardigheden

- kan creatieve oplossingen vinden
- kan zijn eigen motivatie betreffende duurzaamheid benoemen
- kan zijn eigen bijdrage aan duurzaamheid benoemen
- kan duurzaamheidsproblematieken herkennen en benoemen
- kan duurzaamheidsproblemen herkennen en oplossen
- kan de gevolgen van zijn/haar gedrag voor de toekomst onderzoeken
- beschrijft de sterkte-zwakteanalyse in een logisch gestructureerde rapportage
- kan verbetermogelijkheden van gedrag benoemen
- kan verbetermogelijkheden analyseren en kiezen voor de verbetermogelijkheden met de meeste impact en haalbaarheid
- kan op een logisch gestructureerde wijze mogelijke verbeteringen formuleren
- kan aangeven hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd

Bij het schriftelijk examen wordt getoetst of je er kennis over en vaardigheden in hebt.

Kerntaak 1  (voor niveau A,B,C,D)

D1K1 Formuleert persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid

- D1-K1-W1: Onderzoekt eigen gedrag
- D1-K1-W2: Benoemt verbetermogelijkheden van gedrag

Kerntaak 2 (voor niveau B,C,D)

D1K2: Doet een onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf

- D1-K2-W1: Onderzoekt duurzaamheid in het bedrijf
- D1-K2-W2: Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf

Kerntaak 3 (voor niveau C,D)

D1K3: Doet een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep

- D1-K3-W1: Onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbetering in zijn beroep
- D1-K2-W2: Presenteert duurzaamheodsverbetervoorstellen

Kerntaak 4 (voor niveau D)

D1K4 Berekent de opbrengst van een duurzaamheidsverbetering in het beroep

- D1-K4-W1: Berekent de opbrengst van een verbetervoorstel duurzaamheid
- D1-K4-W2: Rapporteert over de duurzaamheidsverbetering

 

 

je persoonlijke leefomgeving en je (stage)bedrijf met betrekking tot