Open menu

Waar gaat duurzaamheid over?

Duurzaamheid gaat over genoeg voor iedereen en voor altijd. Enough 4 all 4 ever.

Officieel gaat het over: voorzien in de behoeften van hedendaagse generaties zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te voorzien.

Daarbij moeten we een optimum zien te vinden tussen People, Planet en Profit (PPP ofwel Triple P) ofwel we moeten een balans zien te vinden tussen de belangen van mensen, zoals welzijn en gezondheid, eerlijk loon en menswaardige levens- en werkomstandigheden, het behoud van het leven op aarde, de dieren en planten in de natuur, en geld / werk / een inkomen / een gezonde economie.

Nu gaat de economie, de financiele winst, nog vaak boven de andere twee en zijn we bezig de aarde te plunderen en mensen uit te buiten. De balans is in onze tijd erg uit evenwicht. Maar ondernemers, wetenschappers, politici en gewone mensen thuis of op het werk zoeken naar manieren om duurzaam voldoende voedsel, energie, drinkwater en grondstoffen kunnen creëren. Niet alleen voor nu levende mensen, maar ook voor volgende generaties. Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld. Ook jij kan daarin een rol spelen. In je opleiding kan je meedenken over hoe je jouw toekomstige werk zo kunt uitvoeren dat het geen onherstelbare schade veroorzaakt.

Van 'uit evenwicht' naar 'in balans'

Hieronder staat kort beschreven waar PPP uit evenwicht is. En ook hoe er gewerkt wordt aan oplossingen om de balans te herstellen. Op elk onderstreept woord kun je klikken naar een website met meer informatie en opdrachten. Samen met je docent kun je bepalen wat voor jou de moeite waard is om meer van te weten. Vraag hem of haar er maar naar, als je meer wilt leren over hoe je je vak duurzaam kunt uitoefenen. 

Planet 

People 

Profit 

Doe ook mee

Als je niet van lezen houdt kan je ook dit basisfilmpje bekijken. Maak nu eerst deze kruiswoordpuzzel. Hij is hier te printen.

duurzaamheidspuzzel