Open menu


5.6. Berekening


Kosten baten analyse

Wat kost de maatregel die je in wil voeren ?

De daarbij ook aan eventuele subsidiemogelijkheden, installatiekosten, onderhoudskosten, reparatiekosten, verzekeringskosten en of beveiligingkosten en eventueel ook de rentevoet.

Wat spaar je uit met de maatregel ?.

Wat wordt dan de terugverdientijd. 

Het kan ook zijn dat je uiteindelijk niet kijkt naar de terugverdientijd. Misschien vind je gewoon dat je de maatregel moet doorvoeren omdat het hoort.
Omdat je er ecologische en sociale winst mee behaalt in plaats van alleen maar economische winst.

Dus je hebt kosten financiele en niet-financiele (tijd, energie, flexibiliteit, ecologisch, sociaal, e.d.) Je kan aan elk item een wegingsfactor meegeven van heel belangrijk naar minder.

kosten

en je hebt baten, financiele en niet financiele (als vermeden CO2 uitstoot, vermeden stikstofuitstoot, verbeterde biodiversiteit, gemak, goede naam, klantteverdenheid, gezondheid etc.).
Ook daaraan kan je wegingsfactoren koppelen van heel belangrijk tot minder belangrijk.

baten

Dan kan je nog een risico-analyse uitvoeren. Welke factoren vormen een risico en hoe belangrijk is dat (dus ken er wegingsfactoren aan toe).

risico

Vorm dan je eindconclusie...wel of niet doen. Heb je een business case.

conclusie2

In je eindpresentatie word je geacht hierop in te gaan.   

Misschien heb je wat aan de onderstaande gegevens..

PV (zonnepanelen)

- CO2 uitstoot per kWh grijze stroom : 0,5 kg/kWh,
- belasting voor kleinverbruikers € 0,13/kWh,
- investering in PV voor kleinverbruikers € 1,20/kWh productie per jaar,
- afschrijving in 20 jaar.

Gas

- CO2 uitstoot per m3 gas : 2 kg/m3 ,
- belasting voor kleinverbruikers gas €0,30/m3,

Warmtepomp
- investering voor een combinatie PV met warmtepomp €6/m3 vermeden gasgebruik,
- afschrijving in 20 jaar.

De combinatie PV en Warmtepomp voor een gemiddelde woning gebruikt 3000 kWh stroom en bespaart 1500 m3 gas (de gemiddelde COP over het hele jaar is 4,5)

Batterijen:

Tesla powerwal €525/kWh opslagcapaciteit., benodigde opslag dag/nacht 25 kWh, opslag zomer/winter 1500 kWh.

Benodigde opslag WP +PV zomer/winter 3000 kWh. Afschrijving 10 jaar.