Open menu

Waar gaat duurzaamheid over?

 

Bekijk het filmpje en beantwoord daarna de vragen hieronder.

 Fiilmpje basis

 

Vragen bij het filmpje

Nadat je het filmpje hebt bekeken, kun je de onderstaande vragen bij het filmpje beantwoorden om je kennis te testen. Als je een antwoord niet weet, kun je het filmpje nog eens draaien, of de tekst nog eens nalezen. De onderwerpen staan in de volgorde waarin ze in het filmpje voorkomen.

1. De wereldbevolking groeit en het energieverbruik per persoon neemt toe. Fossiele brandstoffen kunnen aan de grotere vraag naar energie voldoen.

a. Bij de verbranding van fossiele brandstof komt CO2 vrij.  Wat is het gevolg van het vrijkomen van deze stof?

b. Wat zijn alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen?

2. De CO2-concentratie in de atmosfeer is de afgelopen tientallen jaren steeds hoger geworden. Deze lijn heeft een zaagvorm: elk jaar schommelt de CO2-concentratie. In de winter stijgt de CO2-concentratie en in de zomer daalt hij. Waardoor wordt deze schommeling veroorzaakt?

3. Wat zijn gevolgen van de stijging van de temperatuur? (noem er minstens twee)

4. Wat zijn manieren om te voorkomen dat mensen niet meer uitgebuit worden maar eerlijk loon krijgen en kinderen niet moeten werken maar naar school kunnen?

5. Duurzame ontwikkeling kijkt naar de drie P's, naar triple P. Waar staan die drie P's voor?

6. Duurzame ontwikkeling tracht een optimum te vinden in de drie P's.
a. Waarmee zal het slecht gaan als je alleen maar kijkt naar de economie?
b. Waarmee zal het slecht gaan als je alleen naar kijkt naar de natuur?

7. In verschillende landen van Afrika vinden onlusten plaats tussen verschillende stammen. Zo'n land krijgt dan vaak een negatief reisadvies. Je bent dan niet meer verzekerd indien je naar zo'n land gaat. Wat heeft dat voor gevolgen daar voor de economie, sociaal en voor de natuur?

8. Duurzame ontwikkeling kijkt ook naar onze kinderen en hun kinderen, dus onze kleinkinderen. Zij willen ook een aarde met grondstoffen, natuur en waarin we samen op een prettige manier kunnen leven. Wat zal er gebeuren indien er geen aardolie meer op aarde is?
Bekijk waar aardolie allemaal voor gebruikt wordt en schat in wat er dan gebeurt als er geen olie meer is (geschat in 2045).

9. Wat zouden we nu al moeten doen om het bovenstaande probleem te voorkomen?

10. Net als dat de biodiversiteit op het land afneemt door de kap van regenwouden, neemt de biodiversiteit in zee af door overbevissing. Veel te veel vissen worden in een keer weggevangen zodat er niks meer overblijft. Door duurzaam te werk te gaan door niet te veel tegelijk weg te vangen, dien je doelen uit alle drie de categorie: planet, people en profit. Behalve dat de biodiversiteit niet verder af zal nemen (Planet) zijn er nog economische voordelen (Profit) en positieve gevolgen voor mensen (People).

a. Wat zijn de gevolgen voor mensen?

b. Waarom is het economisch aantrekkelijk (op de lange duur)?